torsdag 29 december 2011

ARBETSLÖSHETEN


ARBETSLÖSHETEN I SVERIGE DECEMBER 2011

Långtidsarbetslösheten biter sig fast, Sökande som hamnar i FAS 3 ökar... ständigt.

91277 pers befann sig i jobb och utv garantin i år i december.
85013 pers befann sig i jobb och utv garantin förra året i december.

En ökning med 6264 personer, varav ökningen i FAS 3 är 4207 personer.

Det har dock sjunkit med personer som befunnit sig i program med aktivitetsstöd.

Sökande i program med aktivitetsstöd förra året i december var 190974 pers
Sökande i program med aktivitetsstöd i år i december var 175546

Det är 15428 färre mot föregående år… Av dessa har de flesta fått arbeten med stöd.

4832 pers har fått arbete med stöd
3266 pers har fått särskilda insatser för funktionshindrade
4708 pers har fått nystartsjobb som till största delen av lönen bekostas av staten

12806 pers har alltså fått bidragsanställningar….EN fas 3 sysselsättning i Göteborgs kommun kan se ut så här:

Dock erhåller man ingen lön, ingen lagstadgad semester och inget kollektivavtal.
Det är 5633 personer färre som är öppet arbetslösa i december i år jämfört med
samma period förra året.

8461 personer ska ha fått jobb på den reguljära arbetsmarknaden i år jämfört med samma period förra året. Troligen har även många deltidsarbetslösa fått heltid och

sökande som tidigare haft tillfälliga timanställningar, sökande som haft tillfälligt arbete och ombytessökande, fått jobb i den utsträckning att de anser att de inte längre är arbetssökande, då dessa fyra grupper med sökande också har minskat.

De statistiska uppgifterna är hämtade från Arbetsförmedlingens Månadsstatistik.
Länk: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

En liten gissning:

En del har troligtvis lämnat Jobb och utv.garantin när de gått in i FAS 3, p.g.a. att de har blivit

”nollade”, d.v.s. att de inte längre erhåller någon ersättning för att delta i jobb och utv.garantin. En del har kanske även återgått till Försäkringskassan och får nu åter sjukersättning....
Sökande i program med aktivitetsstöd uppgick till 178.675 personer, vilket var 844 fler jämfört med en vecka tidigare. Jämfört med för ett år sedan har antalet minskat med 12.440 personer. Se länk:
http://di.se/Default.aspx?pid=1340154__TelegramPageProvider&epslanguage=sv&referrer=http%3A%2F

En del tycker att det är BRA att det blivit så stora skillnader i ersättningsnivån för att vara arbetslös mot att arbeta. Det skapar incitament för att söka sig ett jobb säger de. Visst. Men det förutsätter ju att man för det första ges en chans på arbetsmarknaden OCH dessutom så krävs det att det FINNS arbeten att söka som man kan ta. Nej Alliansen. Det här duger inte. Det här duger inte alls!

Se även denna länk angående FAS 3...
http://ekuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1173390-foretag-vet-inte-vad-fas-3-ar?m=print

Gott slut! Hoppas på bättre tider nästa år... men jag personligen är tveksam... mycket tveksam...

/Iréne

fredag 16 december 2011

Skolar mig

Går en arbetsmarknadsutbildning, trots FAS 3. Idag fick vi läsa om diskriminering. Det var intressant. Som arbetslös så tar man givetvis till sig allt som har med arbetslösas situation att göra. En intressant del handlade också om diskriminering vid arbetslöshet.
När gäller lagen?

Förbuden mot diskriminering gäller i princip i alla arbetsrelaterade situationer, bland'
annat när du
 • inte blir kallad till en anställningsintervju trots att du har likvärdiga meriter
 • inte blir beforddrat eller inte får en utbildning som kan leda till befordran
 • blir uppsagd
 • inte får samma möjligheter till arbetspraktik och yrkesvägledning
 • inte får samma möjlighet till utbildning
 • får försämrade löne- eller anställningsvillkor
 • blir bortsållad för att det ställs krav på till exempel körkort trots att det inte behövs för att utföra arbetet
När JAG läste detta så tänkte jag på alla de som är i FAS 3 idag... det är i så fall många av de punkterna som man kan hävda diskriminering inom i mina ögon... döm själv. Visserligen har förutsättningarna, efter debatt, faktiskt ändrats lite...


Allt som man upplever som orättvist är dock inte diskriminering i lagens mening, men diskriminering kan i lagens mening vara om du blir sämre behandlad p.g.a till exempel:
  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller trosuppfattning
  • funktionshinder
  • sexuell läggning, eller...
  • ålder
Åldersdiskriminering är ganska uppenbar i dagens Sverige. Svårigheten består i att bevisa att så faktisk är fallet.
Föräldraledighet är en annan punkt som faktiskt ofta kan missgynna en arbetstagare, trots lagar och regler.
Du har faktiskt rätt att inte bli missgynnad som föräldraledig, men idag kan det vara oerhört svårt att bevisa att så är fallet... med vår höga arbetslöshet... för det finns många andra saker som arbetsgivare kan förklara bort det med att just DU inte kunde få jobbet denna gång...


För att läsa vidare om detta kolla denna länk. Besök sidan www.do.se

Annars har jag inte mycket mer att komma med i frågan denna fredagskväll.
Jag hoppas att du vet och tar tillvara på att du fortfarande idag har möjlighet
att rösta vid nästa val, något som inte alltid varit en självklarhet. Själv tycker jagatt Sverige blir mer och mer av en diktatur, men jag kan ha fel? Allt jag säger och tycker är inte med säkerhet den stora sanningen. Men just nu känns det rätt och riktigt det jag skriver.
Glöm för all del inte bort att tacka Alliansen! 
GOD JUL!


lördag 10 december 2011

ISKALLA SVERIGE...Samhället Sverige är en katastrof i många hänseenden... de som har jobb och är friska utan handikapp och ännu inte är nära pensionen eller de som inte har barn i skolan eller har barn som är på väg ut i arbetslivet, kanske inte märker så mycket av det... men de grupper jag nyss nämnde är de som verkligen märker av de iskalla vindarna som blåser....

Det skrivs om arbetslösa som utnyttjas som gratis (eller faktiskt betald) arbetskraft. Det skrivs om sjuka som hamnar mellan stolarna och som av Försäkringskassan klassas som friska men som av Arbetsförmedlingen klassas som sjuka. Det skrivs om människor som blir utan ersättning och som inte ens får socialbidrag, numera kallat försörjningsstöd. Det skrivs om dagisgrupper som är så stora att små barn far illa. Det skrivs om betyg som sätts på felaktiga grunder och det skrivs om apotek som inte kan tillhandahålla viktiga mediciner. Det skrivs om åldringar som man inte byter blöjan på för att den inte anses tillräckligt tung. Det skrivs om ungdomar som förtidspensioneras för att de inte klarat av skolan och att de inte får jobb. Det skrivs om handikappade som inte längre får assistans... Mitt i eländet så marscherar nazister på Stockholms gator och vad gör stadsministern?

Jo, han sitter på teve och försöker charma svenska folket i något underhållningsprogram (orkade inte titta själv, det blir så patetiskt) och detta när han nobbat att debattera med socialdemokraternas Håkan Juholt, när han inte ansett det tillräckligt viktigt att närvara vid ceremonin för de vanvårdsdrabbade...Man kan också undra vad arbetsförmedlingen sysslar med om man ska tro vad som står i följande artikel i Expressen. En muslim skulle tvingas att äta griskött... det är ju ren och skär mobbing i mina ögon... eller? Att gå en arbetsmarknadsutbildning kan väl ändå inte innebära att man tvingas till saker som går emot ens egen religion eller ens egna värderingar. En vegeterian skulle ha känt sig lika kränkt i detta sammanhang. Att en nötallergiker tvingats tugga på nötter och sedan spotta ut vore lika illa i min mening.


En annan artikel om Arbetsförmedlingen berättar att de anlitar företag utan kollektivavtal. Ja det är i och för sig inte något nytt, men förut har detta, mig veterligen, gällt företag som tar emot FAS 3:or... nu handlar det om riktiga jobb mot lön.

"Arbetsförmedlingens ekonomichef, Karin Leth, är ansvarig för myndighetens upphandlingar. Något krav på kollektivavtal går inte att ställa i upphandlingen, säger hon.
– Vi borde ha samverkat om upphandlingen och informerat facket. Det var en miss från vår sida, säger Karin Leth.
ST Press har tidigare rapporterat om att Bemannia-anställda jobbar på Pensionsmyndighetens kundtjänst."Man undrar hur länge detta ska hålla? Man undrar hur länge stadsministern ska lyckas med att hålla ställningarna där uppe i riksdagshuset. Att det mörknar på himlen i vinternattens Sverige märker vi alla av. Att det mörknar i Sverige...det känns inte som alla riktigt har förstått ännu...undrar vad Eurokrisen kan göra för skillnad? Tyvärr är det ju ofta så att innan man själv drabbas av arbetslöshet, olycka eller sjukdom så ser man inte så klart...det är som en dimridå...men när ridån faller...då lär det hända saker...det är i varje fall vad jag tror.

Det lackar mot jul. För många är detta en av de hemskaste tiderna på året. Det lär inte bli annorlunda i år tyvärr. En varm kram, till alla dem som kämpar där ute, vill jag sända. Kram på er!

/ Iréne

måndag 28 november 2011

Snattat från Facebook:

Har kommit fram till att det är dags att komma ut, kosta vad det vill. Jag deltar i FAS3-programmet i Botkyrka kommun som placerad hos BFC - Botkyrka FöretagarCentrum och det är en helt meningslös Arbetsmarknadsåtgärd, jag har varit här nu i 7 månader hos BFC, vilket är en underorganisation till Företagarna, som är mer känd, och jag har jobbat kanske 10 timmar effektivt under den tiden, och det är en optimistisk uppskattning, Anders Eriksson som är chef för verksamheten har gjort klart för mig att det hela är en fråga om en ekonomisk fördel för Företagarna och han har uppmanat mig att hitta på egna aktiviteter. Visserligen struntar han i närvaron, vilket är bra, för mig så jag kan söka jobb, men hela upplägget är sjukt. Han har tagit in 6 FAS3-are nu och vill ta in fler. Men det finns ingen bas för verksamheten utom att han vill finansiera sitt eget kontor. Han är helt nöjd om vi FAS 3-are håller oss lugna och kommer och går som vi vill så länge vi drar in 5.000 kr per person och månad. Tala om cynism. Ja, han är säkert en bra person privat men när det gäller pengar förlorar människor alla moraliska värderingar. Vad som gör mig upprörd personligen är att AF skickar ut mig på en sån här "aktivitet" - den är ju totalt meningslös. Jag kommer inte närmare ett arbete på något sätt. Är allt bara ett stort bedrägeri för att fördela statens pengar? "

fredag 18 november 2011

Varför är svenska lönearbetare tysta?

Varför är svenska lönearbetare tysta fast de med all sannolikhet ser vad som händer i det svenska välfärdssamhället... nåja... det före detta svenska välfärdssamhället är väl mera rätt uttryckt?

Ambitionerna var från början från socialdemokratiskt håll att 80 procent av de som blev arbetslösa skulle få 80 procent av den tidigare lönen i a-kassa...

För en kort tid sedan gick arbetsförmedlingen ut med att bara fyra av tio arbetslösa, deltidsarbetslösa och timanställda överhuvudtaget har rätt till ersättning från försäkringen. 2006 när Alliansen tog över så var det åtta av tio.

Alliansens strävan om att förinta fackföreningsrörelsen och a-kassan är tyvärr samma gamla filosofi och politiska strävan som de borgerliga alltid har fört. Dessvärre är de nu på mycket god väg att lyckas. Svenska lönearbetare tiger. SVENKA LÖNEARBETARE TIGER!!!


ARBETSLINJEN GÄLLER, vrålar Reinfeldt, men sanningen är att denna linje som han talar om inte alls är någon linje för ett gott arbete och goda villkor och goda löner för de lönearbetande. Sanningen är nog snarare att det ska jobbas hårdare men med sämre villkor. Sämre löner. Sämre förutsättningar till ett gott liv och en bra arbetsmiljö. Tyvärr är detta tänk inte heller bra för arbetsgivarna i längden. Det kommer att straffa sig. Arbetslinjen är en bidragslinje till Svenskt Näringsliv.

Var förresten på ett möte där vi diskuterade arbetsmarknad och jobbpolitik för några dagar sedan.
Där var en klok man som sa: "Arbetsgivare är egentligen fel namn. Arbetsköpare vore mer riktigt. De GER inte jobb åt dig. De KÖPER den arbetandes kunskaper och tjänster. Den arbetande är en arbetssäljare." Klokt sagt, tyckte jag. Dock är det ju så i Sverige idag att det finns oerhört mycket fler säljare än köpare på arbetsmarknaden, varför det blir problematiskt på många sätt. Ännu mer problematiskt blir det ju när regeringen går ut och bestämmer att nu ska minsann arbetsköparna få betalt för arbetssäljarnas arbetskraft... det snedvrider hela systemet. Något som naturligtvis Alliansen är helt på det klara med... "Det är precis så här det var tänkt" hör jag stadsministerns röst eka i etern.Nej nu MÅSTE svenska lönearbetare gå samman och kräva ändring! Det behövs att vi gör krafttag, att vi organiserar oss och visar var skåpet ska stå. För snart är hela den fackliga kampen ett minne blott. Facket måste visa styrka, få medlemmarna att reagera, att få medlemmarna att gå med ut och protestera. Tillsammans ÄR vi starka, men var för sig så är vi dessvärre bara en fluglort. Kom igen nu! Upp till kamp, ut och protestera! Prata med din fackförening. Hur organisera? Hur får vi fart på medlemmarna? / Iréne

måndag 7 november 2011

ARBETSLÖSHETEN och UTANFÖRSKAPET

Arbetslösheten och Utanförskapet är det tyst om. Det är som om att regeringen har lagt locket på. Ingen av de större dagstidningarna skriver om detta. Alliansen har slutat att ta ordet UTANFÖRSKAP i sina munnar. Kan hända så inser de sitt misslyckande och det är ju då inget man vill tala högt om.

Det dyker upp allehanda bilder på Facebook om Moderaternas historieomskrivning och så florerar det fortfarande en massa strunt om Juholt i tidningarna. Ett eller annat uttalande om Arbetslösheten har gjorts utav Josefin Brink (V) och utav Ylva Johansson (S) men det är i stort sett tyst, alldeles för tyst tycker jag.

Jag har tittat lite på siffrorna som Arbetsförmedlingen tar fram statistik på varje månad.
Jag har speciellt tittat på arbetsmarknadsåtgärden FAS 3.
Statistiken jag tittat på gäller för september månad 2011. Det är de färskaste siffrorna som Arbetsförmedlingen har att redovisa till dags datum 2011.11.07. Det ökar i varje län.

 
FAS 3 ökning september 2011 jämfört med motsvarande år

I hela riket ökar FAS 3 med i snitt 28,6%

Så här ser det ut länsvis:


Län                        ökning i           %Blekinge                                      26,2

Dalarnas län                                23,5

Gotland                                       32,4

Gävleborg                                    19,2

Halland                                        30,3

Jämtland                                        4,7

Jönköping                                   20,5

Kalmar                                        29,7

Kronoberg                                   26,9

Norrbotten                                   11,3

Skåne                                           32,6

Stockholms län                            31,2

Södermanlands län                      12,1

Uppsala län                                 13,8

Värmland                                    15,1

Västerbotten                                28,6

Västernorrland                            19,7

Västmanland                               31,6

Västra Götaland                          22,8

Örebro                                         16,5

Östergötland                                15,6


Den totala arbetslösheten i riket är 369.305 och detta inkluderar sökande som är i program med aktivitetsstöd. Det totala antalet redovisade lediga arbeten i Arbetsförmedlingens platsbank är för hela riket 20.200 st i dagsläget. Nu är det ju så att alla lediga jobb inte annonseras hos Arbetsförmedlingen, man räknar med att ungefär det tredubbla antalet lediga platser finns. Det vill säga ca 60.600. Ekvationen går inte ihop. Fler och fler kommer att hamna i FAS 3 framöver. Skrämmande utveckling.Dagens Arena skriver att Fas 3 anordnare snart kräver CV av sina pysselsättingar... men detta förekommer redan. Man väljer och vrakar och driver sina företag framåt med skattemedel och även kompetent eller erfaren personal för jobbet... Ja jobb ska det ju inte vara, men det blir mer och mer
som att söka ett riktigt jobb. Snart ska du väl även gå på anställningsintervu för att få plats där du önskar. Det här är framtidens Sverige. Vill du verkligen ha det så?

// Iréne


fredag 4 november 2011

Klagomål från en skrivbordsstol

NEJ, NU ÄR JAG LESS!


November, grått, mörkt kallt och ruggigt.

Precis likadant som det känns att vara arbetslös, för mig har det varit november i över 3 år nu, med undantag för kortare värmeböljor somrarna 2008 och 2011 då jag hade sommarjobb.


Innan jag blev arbetslös så jobbade jag i 28 år och hade inte en tanke på att bli utan jobb, men så blev det.

Jaja, tänkte jag, det kan vara skönt att få ta det lite lugnt ett par månader och sedan söka jobb på allvar.

Tji fick jag.

Jag börjar mer och mer bli övertygad att är man över 45 år så är man förbrukad på arbetsmarknaden, man vill ju som det verkar inte heller ha ungdomar, så åldersspannet 25-44 år verkar var den ålder då man står på topp.


Har numera hamnat i FAS 3 och förFASar mig över den behandling, eller brist på respekt som man får när målgången är klar för a-kassan och baksidan på det så kallade kaklet syns.


Jag är arg och besviken på de politiker som lovar guld och gröna skogar så fort kamerorna riktas mot dom i valrörelsens gryning och som lika fort vänder oss ryggen när skymningen kommer på valdagen och och valvakornas vinglas börjar fyllas.

Skäms på er, rent ut sagt, mellan valen så pratar ni över våra huvuden och om man nu reagerar så får man en snäll klapp på huvudet till svar och kommentaren: .- det löser sig nog snart ska du se.

Jag vill inte bli klappad på huvudet, ge mig ett jobb istället där jag kan försörja mig och känna att jag gör någon nytta.

Och klarar ni inte av det så ge mig ett par miljoner så lovar jag att jag sticker utomlands med nästa flight och inte kommer tillbaka förrän det är dags för min pension. Skulle dra snabbare än den tid det skulle ta bankerna att sätta in bonusen på sina direktörers konto.

Har snart levt ett halvsekel, men känner mig förbrukad och slängd på soptippen, med en röd ”kasserad” lapp över mig.


Och varför gör ni inte en genomlysning och tillsätter en haverikommission som går igenom Arbetsförmedlingen.

Denna myndighet är ett SKÄMT.

Jag har haft totalt 8 handläggare under mina 3 år och har även fått förmånen att ha 3 handläggare hos kompletterande aktörer.

Vad har jag lärt mig av det? Jo, deras eviga mantra: CV och PERSONLIGT BREV.

Har duktigt gjort min hemläxa, men ändå fått ändra när jag fått ny handläggare, för då tycker denna eller denne att det ska ändras på ett komma här och kanske du skulle ha en punkt där istället, eller ta bort hela stycket.

Har det resulterat i fler anställningsintervjuer?
Nej, inte ett dugg.

Från 2006 och tills nu har det i runda slängar sänkts skatter för ”det arbetande folket” med cirka 90 miljarder kronor.

Jag missunnar inte folk som har jobb att få mindre i skatt, men tänk om hälften av dessa miljarder hade lagts på arbetsmarkandsåtgärder, skola och vård och omsorg.

Då hade nog både vi arbetslösa och pensionärerna haft en godtagbar standard.

Äldreboenden hade fått ”hemlagad” mat och inte färdiga matlådor, skolorna kanske hade fått råd med bra läromedel och en nyttig vällagad skollunch som kanske hade fått kosta några kronor mer än idag.


Jag vet att jag bara gnällt, men jag har en uppmaning också till våra folkvalda: ta av er skygglapparna och se även åt sidorna mellan valen.

Det är nog fler än jag som är less på mantrat: ARBETSLINJEN.


Med trots allt vänliga hälsningar från Åke.

tisdag 1 november 2011

Efterlyses: person med siffersinne och sifferintresse till ett "uppdrag"

Hej!
Söker en person som är bra på siffror till ett "litet" uppdrag.
Det ska bli ett underlag till en lite "offensiv" kampanj senare.
Så finns det någon som tycker det är kul att "bolla" med siffror, kontakta mig med mailadress så kontaktar jag dig.

Mvh Åke

LEDIGA PLATSER I FAS 3

Det är ju härligt vad mycket arbeten det finns som arbetsgivare vill ha betald arbetskraft till...

Kooptima är en av de som har LEDIGA PLATSER I FAS 3

De skriver bland annat:

"Inom vår grupp för mark- och fastighetsskötsel erbjuder vi 2-3 lediga platser för deltagare som vill jobba med trädgårdsarbete och odling i avslappnande utomhusmiljö. I arbetsuppgifterna ingår även enklare underhåll och reparationer av fastigheterna.

Inom vår verkstadsgrupp erbjuder vi 4-5 lediga platser för deltagare som har mekaniska kunskaper och intresse för att jobba praktiskt. I arbetsuppgifterna ingår service, reparationer och montering av begagnade cyklar."De har också fräckheten att söka personer med specifika kunskaper. Undrar om de även vill ha CV från de sökande?
STOSSE har mest Idrottsföreningar inom sitt gebit...

"Stosse erbjuder sysselsättningsplatser med spännande administrativa uppgifter.
Vi har även introduktionsmöten för närmanden till föreningslivet."
"Vad är Stosse? Medlemsföreningarnas Intresseförening
Har ni i er förening sysslor som inte blir utförda på grund av resursbrist och behöver förstärkning?
Vi på Stosse har ett samarbete med arbetsförmedlingarna i Stockholm och kan nu erbjuda er medhjälpare som resursförstärkning för arbetsuppgifter som ni i idrottsföreningen vanligtvis inte hinner med.
Meningsfull sysselsättning
Vår målsättning är att hitta en meningsfull sysselsättning i samarbete med arbetsförmedlingen för arbetssökande som är i fas tre (Jobb- och Utvecklingsgarantin). Ni får en extra medhjälpare till er verksamhet och ger samtidigt en person som varit arbetslös en längre tid nya erfarenheter, meriter och referenser."

En HEMLIG lista på FAS 3 anordnare publicerades bland annat av Folkbladet 2011.05.20 vilket du kan läsa om HÄR 

I LO-tidningen kunde man den 1:a september läsa om att från och med nu ska de som deltar i fas 3 tillåtas att utföra mer reella arbetsuppgifter.
"Ylva Johansson, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson, tycker att det är bra att fas 3-deltagarna får vettigare arbetsuppgifter.

– Men det är absurt att de gör riktiga jobb utan ersättning och utan att arbeta under kollektivavtal. Fas 3 måste bort och ersättas med riktiga, subventionerade anställningar med kollektivavtal.

Risken för att fas 3 ska tränga undan riktiga jobb ökar i och med att deltagarna inte får någon lön.
– Men den stora risken med fas 3 är att lönerna pressas nedåt. Fas 3 är ett led i regeringens politik för att sänka reservationslönen, anser Ylva Johansson.

Reservationslönen är den lägsta lön som en individ kan tänka sig att jobba för."

Läs hela artikeln här.

Tystnaden angående FAS 3 från oppositionen är total just nu... försöker man tiga ihjäl det?


Det vore bra om Fackföreningarna runt omkring i Sverige kunde göra gemensam sak av detta och utlysa en generalstrejk, men det är tyst... tyst... tyst...

Ingen verkar på ALLVAR vilja ha bort detta, trots att riksdagen röstat för att inga fler arbetslösa ska anvisas till denna åtgärd.

Kampen går vidare! / Iréne

torsdag 27 oktober 2011

Nu är det ramaskri på Göteborgs gator efter FAS 3:or

En kvinna, som vi kan kalla Eva, skriver:

"Skulle åka bussen hem från FAS 3 platsen i Göteborg... på busshållplatsen hittade jag den här affishen...
...nu slåss de om oss..."


Ja, det är väl ganska allmänt känt att det snart är dags för många FAS 3:or att byta anordnare... de två åren är ju snart över för många... ja man får ju bara vara på samma ställe i två år... om inte särskilda skäl kan anges... och nu tycks det vara många anordnare eller nya lycksökare som vill ta del av de 5000 kronorna som de får i bidrag för varje FAS 3:a som de tar sig an...

Hos just den här anordnaren, Daccus, krävs ingen tidigare datorvana...

Man kan läsa mer om företaget här. 

Annars är det idag ganska vanligt att FAS 3 anordnarna vill se ditt CV har jag hört ryktas... de vill ju se till att de får den rätta arbetskraften till sitt företag så klart...

Jobb tycks det finnas gott om... men helst vill ju många arbetsgivare slippa lönekostnader... FAS 3 har gett dem möjlighet att istället få betalt för arbetskraft, så varför anställa?
Hittade idag en länk till en sida på internet som hetteDär kan man bland annat läsa följande angående FAS 3:"Ska man inte ha rätt att kräva någon motprestation då?
Absolut, om samhället matar dig så har samhället rätt att kräva att du inte förstör det.
Kort sagt, om samhället matar dig ska du inte mata dig själv. Får du pengar av staten så ska du inte gå ut och jobba svart, prostituera dig eller bli kriminell för att komma över mer. Man bör också ha skyldighet att hålla sig drogfri. När samhället ser om dina grundbehov, så förstör inte samhället.

Låt oss ta en titt på alternativet, om staten slutar mata mer än 700 000 arbetslösa, så kommer de att mata sig själva. De kommer inte att snällt lägga sig ner och dö i stillhet med respekt för att vi måste ha råd med skattesänkningar. De kommer att gå ut och ta vad de behöver, de har en biologisk rätt att ta vad de behöver. Dessutom är Fas 3 kostnadsmässigt ren galenskap då sysselsättaren får 5000 i månaden för att hålla Fas 3 offret sysselsatt, 5000 kr i skattepengar, skattebetalarna får alltså betala dyrt för varje tvångsrekryterad till Fas 3. Är gemene man verkligen villig att betala dubbelt så mycket för att någon som har det svårt ska få det lite jävligare?"

Sverige behöver en ny regering... Skrota FAS 3 Nu...

tisdag 25 oktober 2011

apropå LO - Kongress...


Min Facebookvän Susanna Svensson skriver:


Fick nyss ett maill från en av ombudsmännen i mitt fack. Jag hade skrivit en motion till
LO- kongressen och min lokalavdelning har omformulerat den lite grann och beslutat
att ställa sig bakom den. Så här lyder den nu:Motion till LO-kongressenIF Metall avdelning 18 Örebro länJourtelefonMånga arbetslösa som befinner sig på praktik inom Jobb och utvecklingsgarantins tre faser far illa. Idag finns det ingenstans de kan vända sig om de har frågor eller om de skulle vilja berätta om missförhållanden på praktiken.Vi skulle vilja att det fanns en jourtelefon dit arbetslösa på praktik kan höra av sig om arbetsgivare bryter mot reglerna och utnyttjar praktikanterna som gratis arbetskraft.Vi föreslår att LO verkar förAtt i samarbete med övriga fackliga organisationer startar en jourtelefon för arbetslösa.Örebro den 22 september 2011Mycket bra jobbat Susanna!LO kalendarium

Vi är de 99 % växer världen över...Vi i FASORNA är några av de 99 %. Occupyrörelsen växer!
”Vi är de 99%. Vi är de som vräks från våra hem. Vi tvingas välja mellan att handla mat eller betala hyran. Vi är de som nekas en kvalitativt bra sjukvård. Vi drabbas av miljöförstöringen. Vi får längre arbetspass för mindre lön och inga rättigheter, om vi ens har något jobb. Vi får inte någonting medan den sista 1 % får allt. Vi är 99 %.”

Skriv ned, fota, berätta, skicka in ditt liv och din berättelse. Om du vill göra din röst hörd över vad just du har problem med, bostadsköer, bemanningsarbetet, dåliga lönen, dåliga arbetsmiljön, stressen, sjukskrivningen, försäkringskassan, utslitningen, matpriserna, hyran osv.

Maila bilder till: info@viar99procent.se
finns på denna Facebooksida:Det är dock ganska tyst om FAS 3 i media och överallt... men vi i FASORNA tystnar inte!


Men så har det då äntligen lagt sig lite… DREVET mot Håkan Juholt, Socialdemokraternas partiledare.
Just när jag satt och väntade på att få höra vad Socialdemokraternas skuggbudget hade att säga om arbetsmarknadspolitiken så sattes DREVET igång. Jag undrar i mitt stilla sinne om inte det var uträknat alltihopa. Att Alliansen ville avleda uppmärksamheten på Socialdemokraternas skuggbudget och försöka få hotet Juholt att avgå. 

Juholt är nu på Sverigeturné och försöker få prata om politik och om skuggbudgeten...


Själv gillar jag Juholt och hoppas och tror att han ska lyckas vända den ”svenska skutan” på rätt köl igen, men först måste han ju återskapa förtroendet till väljarna, som Aftonbladet och medias skamliga drev har lyckats riva ner. Men jag tror på Håkan Juholt. Han är stark, han kommer igen. Det är min personliga tro och åsikt.Men så åter till skuggbudgeten vad det gäller Socialdemokraterna och arbetsmarknadspolitiken.


Här är ett utdrag ur budgeten.


                      ”Regeringen räknar i budgetpropositionen att antalet deltagare i jobb-och

utvecklingsgarantins s.k. tredje fas kommer att fortsätta öka fram till 2015. Det stora inflödet till Fas 3 beror troligen på den dokumenterat låga aktivitetsnivån i jobb- och utvecklingsgarantin.

Kritiken mot Fas 3 har varit massiv. Media har under lång tid rapporterat om lycksökare och rena skojarföretag som sökt sig till Fas 3 och om hur oseriösa arbetsgivare tjänar pengar på de arbetslösa.I juni beslutade riksdagen på vårt initiativ, att inga nya anvisningar får göras till Fas 3 förrän bristerna är åtgärdade och att regeringen skyndsamt skulle återkomma till riksdagen och redovisa vilka insatser som vidtagits. Detta tillkännagivande har uppenbarligen haft effekt. För första gången tvingas nu regeringen lyssna till kritiken. Det är ett steg i rätt riktning att det i budgetpropositionen nu föreslås justeringar av jobb-och utvecklingsgarantin och Fas 3. Regeringen medger också att jobb- och utvecklingsgarantin inte fungerar tillfredsställande och att aktivitetsnivån är låg. Resurser ska tillföras för att öka handläggartätheten. Detta är nödvändigt att öka aktivitetsnivån och höja kvaliteten i verksamheten.Men vår huvudkritik kvarstår. Vi vill ha en annan modell där människor snabbt kommer i jobb med egen försörjning. Personer som trots stora insatser inte kan få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden skall ha möjlighet att få anställning med lönesubvention och avtalade villkor genom t ex plusjobb inom offentlig eller ideell sektor. Vi föreslår därför att jobb- och utvecklingsgarantin fasas ut.”

Detta har jag alltså hämtat ur Socialdemokraternas Budget 2012 som du kan hitta här .”Från 2012 och framåt beräknas antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantins första och andra fas sjunka förhållandevis snabbt eller från 64 000 deltagare i slutet av 2011 till 25 300 i slutet av 2014. Antalet deltagare i programmets tredje fas beräknas öka oavbrutet under praktiskt taget hela perioden fram till 2014. I utgiftsprognosen når deltagarna i fasen ett högsta antal på ca 48 000 hösten 2014. Det motsvarar då 65 procent av alla deltagare i programmet.”


Så står det i Arbetsförmedlingens budgetunderlag.

Denna går att finna här.48 000 så många arbetslösa beräknas ha fas 3-aktiviteter om tre år. 

Angående dina journaler hos Arbetsförmedlingen....

AF skriver inga journaler... dom skriver Loggar. Allt som skrivits ner om en individ,  någonsin i AFs rum och/eller korridorer, måste sparas enligt lag. Som individ har du rätt att begära ut detta matrial när som helst.
Alla loggar är underskrivna med  >namn och datum när det skrevs<  
Kan vara bra att veta. Det är bara att begära ut dessa, vilket man får göra, vad jag har hört, åtminstone en gång per år.


 
Vänsterpartiet då, vad säger de
om FAS 3 i sin budget för 2012?

FAS 3 Läggs ner
• Nej till oavlönat tvångsarbete
• Ja till meningsfulla insatser som leder till
anställning
• 10 000 övergångsjobb
• Platser för kompletteringsutbildning i
grundskola, gymnasium och högskola
• Stöd till lärlingsanställningar
• Platser i arbetsmarknadsutbildning och
yrkeshögskola

Deras budgetförslag hittar du här.


Vem/vilka har det jävligast?  Fas 3 eller de invandrare eller papperslösa som utnyttjas.?
...eller är det månne de sjuka som har det jävligast... eller fattigpensionärerna... eller de med en fast anställning som hela tiden får försämrade anställningsvillkor... eller de på bemanningsföretagen som är livegna... eller...?  Ja listan kan göras lång... på drabbade av Allianspolitiken... Många är de som står på ruinens brant...
I mina ögon är det en ny regering som krävs för att få bukt med Sverige!


Moderaterna skriver nu om sin historia...
Det hoppar grodor ur deras munnar...


De försöker anpassa sin politiska historia till att passa väljarna.
Därför försöker de nu hävda att det är de som är Socialdemokraterna.

MEN...
  
Det är VISIONERNA som saknas... de livsfarliga Visionerna (enligt stadsminister Reinfeldt) om att SKAPA tillväxt... Visionerna om att hjälpa arbetslösa att få riktiga jobb... nu kör man stenhårt på med ARBETSLINJEN och Arbetsförmedlingen bör väl snart byta namn till FAS-3-FÖRMEDLINGEN eftersom det är gratisjobb i form av olika praktikerbjudanden och Betald arbetskraft i FAS 3 som erbjudes... Moderaterna är ett låglöneparti och den nya Bidragslinjen...men nu till Företagare! SKROTA FAS 3... NU!!!!


Läsvärt från ETC...

FINANSMINISTER BORG... PROPAGANDAMINISTERN
"I år är siffran 139 miljarder lägre inkomst till offentlig sektor jämfört med 2006. Det är väldigt många jobb, väldigt många välfärdstjänster man skulle kunna skapa och väldigt stora inkomstskillnader man skulle kunna lösa med de pengarna. Skattesänkningarna är i verket den huvudsakliga orsaken till att arbetslösheten i Sverige får öka."

och...

"Hela propagandan runt det stora ”ansvaret” handlar om att när Borg nu inte kan få igenom skattesänkningar så ska överskottet hindras att gå till investeringar. Det betyder att han aktivt håller arbetslösheten hög. Den enda tänkbara orsaken är att därigenom hjälpa till och pressa ned löneökningarna."

Läs mer här.

Angående detta med att Moderaterna nu skriver om sin historia
så kan jag rekommendera en rolig sida för dig som har facebook.

klicka här: stuffmoderaternadid

#stuffmoderaternadid är en tagg som lördagseftermiddagen den 22/10 2011 exploderade tiil sällan skådade proportioner inom svensk Twitterhistoria. För att den inte ska glömmas bort i internet generella amnesi finns det härmed en sida dedikerad till fenomenet. 


Kolla in denna kille, Bilbo Göransson... fler som honom skulle göra att man åter kunde börja tro på att facket är något att ha... Occupy Stockholm... på Youtube.


Är ersättningen i FAS 3 för låg för att kunna få ett riktigt arbete?

I och för sig underlättar det livet med en skälig inkomst så att man har möjlighet att äta, klä sig och betala hyran...och gå till tandläkaren... att komma tandlös och mager med smutsigt hår och utan hela kläder ökar ju inte precis möjligheterna till ett arbete... men det är väl inte meningen att arbetslösa i FAS 3 ska kunna få ett riktigt jobb igen kanske? Eller vad säger ni, Alliansen?

DET ÄR VERKLIGEN DAX FÖR ALLIANSEN att göra en pudel... SKROTA FAS 3...

Vi måste göra som Bilbo Göransson
Bege oss ut på gator och torg!

Kampen går vidare! Vi är de 99%

lördag 15 oktober 2011

Haverikommission gällande Arbetsförmedlingen

Överallt så klagas det på Arbetsförmedlingen.

Politikerna duckar för oss arbetslösa och kommer med sina floskler och klappar på huvudet, allt beroende på blocktillhörighet.


Varför kan man inte gå samman över gränserna och tillsätta en haverikommission som tar reda på vad som gått fel och hur man kan ändra på det.


Samtliga arbetslösa borde få en enkät att fylla i där man kan komma med förslag och tala om vad man varit med om.

Denna enkät ska göras av oberoende marknadsundersökningsföretag, ex.vis Novus eller liknande.


Dessa enkäter borde bli underlag för en politisk diskussion om ny organisation för Arbetsförmedlingen.

Man borde även se över de anställdas arbetsmiljö och se till att de som inte har utbildning får det. Det bör även ställas krav på att nyanställda BÖR ha yrkeserfarenhet och inte komma direkt från akademisk utbildning. Det skulle också kunna utgå en rörlig lön, en form av bonus, för att premiera de förmedlare som kan få in en arbetslös på ett betalt jobb.


Dessa åtgärder bör göras NU och inte efter utredningar, för vi inom FASORNA vill ha jobb NU och inte om ett eller ett par år.


Hälsningar Åke

lördag 8 oktober 2011

UTFASAD och UTFATTIG "volym" i FAS 3

En del människor, arbetslösa "volymer" (som Hillevi Engström (M) har kallat dem, som hamnar i slutfasen FAS 3 inte alltid ens har rätt till aktivitetsstöd  för att delta i denna arbetsmarknadspolitiska åtgärd, men de flesta socialkontor runt om i Sverige kräver av arbetsföra människor som söker försörjningsstöd att de ska skriva in sig på AF och delta i FAS 3. Alltså sysselsättas på heltid till existensminimum.

För en del kan scenariot bli som denna punktlista...


UTFASAD och UTFATTIG och med kanske en fördärvad livssituation... där allt hopp tas ifrån en...

Undrar om politiker är medvetna om vilka konsekvenser deras reformer får... görs det någon som helst uppföljning? Någon konsekvensanalys? Eller är detta helt enkelt en medveten strategi att på ett lagligt sätt "bli av med problemet"?

Jag misstänker att många människor i Sverige tror att FAS 3 är utfasat... riksdagen röstade ju i våras för att inga mer arbetslösa skulle hamna i FAS 3. Alliansen STRUNTADE i den demokratiska omröstningen, FAS 3 växer med oanad kraft. Idag är 27.156 personer inskrivna i FAS 3... detta är en ökning med 27.4% sedan föregående år, så även om arbetslösheten sjunker något enligt arbetslöshets- statistiken (här AF)  så ÖKAR alltså långtidsarbetslösheten och åtgärden FAS 3. Lavinartat.
Hur får man människor som idag har lyckan att ha en anställning att vara solidariska med de arbetslösa och protestera mot FAS 3?

Hur får man människor som idag har lyckan att ha en anställning att förstå att denna horribla arbetsmarknadsåtgärd i förlängningen även kommer att drabba dem?

Att skriva till regeringen, politiker, fackförbund, LO, tidningar, tv, radio...
det verkar ju i varje fall inte fungera.

Folk man möter i samhället undrar, FAS 3... vad är det?

Eller så ruskar de på huvudet och tycker ja usch ja... och sen går de hem till sig och lever sina liv som om ingenting har hänt, medan de arbetslösa i FAS 3 fortsätter sin kamp för ett rättvisare samhälle...
Att hamna i FAS 3 är det största utanförskap jag någonsin känt och det skulle Alliansen utrota... i mina ögon verkar de istället vilja utrota de arbetslösa (och även de sjuka) i Sverige.

Det är dags för Alliansen att göra en pudel
och
SKROTA FAS 3... NU!!!

ANSVAR!!!


(skrivet av Iréne)

tisdag 27 september 2011

S alternativ till Alliansens FAS 3 väntas den 5:e oktober

Den 5:e oktober väntas Socialdemokraterna komma med ett alternativ till FAS 3. Det ska bli intressant att få veta vad det innehåller. En del har ju läckt ut i media, men vad jag kunnat se så finns inget som tyder på att de tänker sig höjda ersättningsnivåer för åtgärderna, vilket ju är det som är den högst kritiserade detaljen i detta fasansfulla paketinnehåll av JUG som heter FAS 3. Det är många av de drabbade som redan nu tvingas från hem och hus. Det här håller inte!

Dagens Arena skriver idag bland annat

"Socialdemokraterna vill nu gå vidare och skrota hela jobb- och utvecklingsgarantin. I stället föreslår partiet ett eget arbetsmarknadsprogram som i sin helhet kommer att presenteras i skuggbudgeten som släpps senast den 5 oktober.
– Exakt hur resursfördelningen ser ut och programmets utformning kommer att presenteras i budgeten, säger Ylva Johansson."
 
Jag hoppas verkligen att Socialdemokraterna tänker sig att ordna fram alternativ där de arbetslösa kommer att få en värdig ersättning, arbete ska ge lön, kollektivavtal, pengar avsatta till pensionen och lagstadgad semester, inget annat är acceptabelt.
 
Det finns en herre som heter Bertil Lund som har skrivit många kloka kommentarer i ett gammalt blogginlägg av socialdemokraten Leif Haglund. På ett av Bertils kommentarer svarar Leif Haglund så här:
 
"Du har rätt i att försörjningsstödet inte medger någon guldkant på tillvaron. Det räcker bara till livets nödtoft. Bidraget är enbart tänkt att vara en tillfällig hjälp från samhällets sida tills man kan klara sig själv genom eget arbete.

Ett utmärkt förslag du framför om att samhället om jobb inte kan erbjudas en arbetslös inom en viss tid, ska bli skyldig att betala skadestånd till den arbetslöse! Det här hade tvingat politikerna att ta jobbfrågan på allvar. Det räcker inte enbart med läpparnas bekännelse, det krävs en politik som är jobbskapande. Detta ska ha högsta prioritet för en regering. Den här uppmaningen är inte bara riktad till nuvarande alliansregering, vår tidigare s-regering var inte mycket bättre."
 
En annan person som heter Anna Andersson har också kommit med många bra och insiktsfulla kommentarer i Leif Haglunds blogg ovan, hon skriver bland annat:
 
"Sedan är det ett problem att arbetsförmedlare sitter på makten att stänga av den arbetssökande. Det går inte att föra en öppen dialog med sin arbetsförmedlare eftersom man är livrädd att säga eller tycka fel. Arbetsförmedlare ska jobba med att dammsuga arbetsmarknaden på jobb och hjälpa den arbetssökande till ett riktigt jobb. Som det är nu kontrollerar och administrerar dom mest och har fullt upp med att få in folk i åtgärder som inte leder till riktiga jobb. Arbetsgivare väljer alltmer att inte annonsera lediga tjänster hos Arbetsförmedlingen. Tro det, inte vill de ha en massa ansökningar som Arbetsförmedlingen har tvingat folk att söka. Arbetsgivare vill ju ha kompetent och intresserade arbetstagare."
 
Det har nog inte undgått någon av de arbetssökande i JUG att det förhåller sig på detta viset.
 
En av mina vänner på Facebook, som liksom jag befinner sig i FAS 3, genomgår just nu en arbetsmarknadsutbildning. Hon hoppade på detta så fort regeringen, efter mycket påtryckningar av bl.a Socialdemokrater och Vänsterpartister, lät meddela att det fram till årsskiftet 2011-2012 skulle tillåtas att även de i FAS 3 fick gå arbetsmarknadsutbildningar. Hon ska nu ut och göra arbetspraktik. Praktikplats ska hon söka själv. Dock säger hon att det är fruktansvärt svårt att hitta någon som är villig att ta emot henne, hon börjar misstänka att det är arbetsmarknadsåtgärden FAS 3 som är boven.
För vilken arbetsgivare orkar ha en praktikant drällandes när det finns FAS 3:or som man kan ha istället och dessutom få betalt för att ha där.
 
"Om folk och fack bara slutade kräva lön skulle företagsklimatet förbättras radikalt. Sverige behöver fler entreprenörer och därför borde det gå att finna bred politisk enighet för de här åtgärderna. Åtminstone mellan Folkpartiet, Svenskt Näringsliv och Centerns ungdomsförbund."
 
Detta skriver Victor Barth-Kron i DN Sthhlm igår.
 
Det verkar verkligen vara den nya tidsandan. Alla ska jobba gratis och företagen ska gödas med bidrag i olika former för att ta emot arbetskraft. Arbetskraft som vi idag i Sverige har gott om, men inga företag som vill betala för att ha dem hos sig. Visserligen kan man ju se att det finns behov, det  visar man ju tydligt genom att erbjuda jobb till de som befinner sig i FAS 3. Men behovet för de arbetsökande att ha en skälig inkomst är det snålt om förståelse för.
 
Kan bara säga att den dagen de tänker sätta mig på en FAS 3 plats där jag ska göra ett riktigt jobb igen, den dagen kommer ju inte jag att försöka göra "mitt bästa". Varför skulle jag? Jag får ju ingen lön! Jag ser heller ingen väg ut ur tunneln, jag ser mig arbeta i FAS 3 fram till pensionen om ingen ser till att SKROTA FAS 3.
 
För dig som kanske inte vistas så mycket på Facebook kan jag tala om att det finns en grupp där för arbetslösa som befinner sig i JUG. Den heter "Kollegor i Jobb- och utvecklingsgarantin 1,2,3" där man gå med och får möjlighet att disskutera sin situation eller läsa om andras situationer och erfarenheter av JUG. Där finns också många länkar från media och bloggar som handlar om arbetslösheten.
 
Läs också vad TCO-Tidningen skriver...
 
"Enligt den senaste statistiken har antalet långtidsarbetslösa i Sverige minskat. Men då räknar man inte in de som befinner sig i Jobb- och utvecklingsgarantin."

Blev du förvånad? Inte jag.
 
 
Vi hörs! // Iréne