onsdag 27 juni 2012

Angående FAS 3 Interpellationsdebatt 25/6

Har roat mig med att läsa snabbprotokollet ifrån de interpellationsdebatter, bland annat angående FAS 3, som skedde den 25/6 2012. Jag har gjort lite axplock ur det som sades och lagt till några egna reflektioner.

I debatterna hittar man bland andra Hillevi Engström (M), Monica Green (S), Eva-Lena Jansson (S), Hillevi Larsson (S), Peter Persson (S) och Shadine Heydari (S). Hela protokollet hittar du här:


Jag läser att arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) vid ett tillfälle säger:
"Det är klart att när jobben strömmar till i en bra näringspolitik kommer människor att få arbete. Men jag är bekymrad eftersom många idag inte får chansen att visa vad de går för, att det finns en benägenhet att vara lite rädd för långtidsarbetslösa personer, trots att både jag och interpellanten säkert vet att många både kan och vill bidra."
Alltså förs inte en bra näringspolitik. Jobben strömmar inte till, människor får inte arbete. Arbetslösheten är ca 8%. Man talar om massarbetslöshet.
Sedan reagerar jag på att Hillevi Engström säger att "...det finns en benägenhet att vara rädd för långtidsarbetslösa personer..."
Det är kanske inte att undra på med alla kränkande och negativa ord som, bland andra, Hillevi Engström själv har kläckt ur sig angående denna grupp av människor. Detta är ingen homogen grupp men ändå får man gång på gång inmatat "att dessa behöver lära sig att stiga upp på morgonen, sätta på kaffe, att de behöver få rutiner, att de är sköra, att de är funktionshindrade och äldre, de har glömt bort hur det är att duscha och de behöver lära sig att umgås och socialisera med andra"...

Kanske är då vår arbetsmarknadsminister, Hillevi Engström, direkt delaktig i skapandet av den rädsla som hon här talar om?

Monica Green (S) säger vid ett annat tillfälle:
"De jobb som har tillkommit i Sverige tillkom 2006 och 2007. Då tillkom det nya jobb i Sverige. Sedan dess har det inte tillkommit jobb. Det kan hända att det har med den internationella lågkonjunkturen att göra, men det har definitivt inte tillkommit några nya jobb bara för att ni har sänkt ersättningarna och piskat de sjuka och arbetslösa."
Monica Green menar härmed att de jobb som tillkom 2006 och 2007 var en följd av den politik som fördes INNAN Alliansen tog över makten i Sverige.  Jag håller med henne om att det inte hjälper till att skapa jobb genom att människor nödgas att sälja allt de äger och tvingas söka försörjningsstöd för sin överlevnad. Det enda det skapar är utanförskap och fattigdom och större kostnader för kommunerna. En arbetslös utan möjlighet att laga sina tänder eller som nödgas gå i trasiga skor och kläder lär heller inte öka sina chanser på arbetsmarknaden, tvärtom.


Sedan angående FAS 3. Där har Hillevi Larsson (S) frågat Hillevi Engström (M) om när hon avser att vidta några åtgärder för att tillmötesgå riksdagens beslut (för ett år sedan) om att inte anvisa fler långtidsarbetslösa till FAS 3.

Hillevi Engström (M) svarar bland annat så här:
"I skrivelse 2011/12:75 redogör regeringen för flera av de åtgärder som regeringen vidtagit när det gäller FAS 3. Åtgärderna syftar till att förstärka sysselsättningsfasen så att den ska fungera enligt intentionerna. Vi har bland annat infört en möjlighet att delta i arbetsmarknadsutbildning även i sysselsättningsfasen, vi har förstärkt det särskilda anställningsstödet och vi har inte minst i en följd av år ökat Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag bland annat för att öka handläggartätheten. Sammantaget syftar reformerna till att öka kvaliteten i sysselsättningsfasen. Regeringen menar därför att riksdagens beslut har tillgodosetts."

Hillevi Larsson (S) svarar då bland annat:

"Nu står vi här ett år senare och kan konstatera att regeringen inte har följt riksdagens beslut.
Det sker hela tiden nya anvisningar till FAS 3. För ett år sedan var det 26 000 arbetslösa som var placerade i FAS 3 och i maj månad i år var det 31 000. Det är alltså flera tusen fler än för ett år sedan. Det var exakt det som riksdagens beslut handlade om: inga nya anvisningar till FAS 3."
 Eva-Lena Jansson (S) yttrar sig också, hon säger bland annat:
"För några månader sedan var jag på besök på en FAS 3-arbetsplats. Jag tror att det är ungefär tolv personer som deltar i en verksamhet. De är naturvärdar i Örebro. De upplever att det de gör är ganska trivsamt och att de har fått ett sammanhang. Det de däremot inte upplever är att de har en rimlig ersättning för det de gör."
Jag konstaterar härmed, Hillevi Engström har inte följt riksdagens beslut, eftersom att det fortfarande anvisas människor in i FAS 3. Att man döpt om åtgärden till Sysselsättning förändrar inte saken. Det är samma åtgärd. Dessutom vägrar man överallt att sluta använda FAS 3 som benämning så inte heller med detta har man alltså lyckats. (Nu har jag hört ryktas att man ibland börjat kalla det för utvecklingsplats också, ytterligare ett sätt att försöka få bort den dåliga klang som den FASansfulla åtgären, FAS 3, innebär?) 

Jag konstaterar också att man visst kan vara nöjd och trivas med sin FAS 3 plats. MEN det som är det stora problemet är fortfarande att man inte får en ersättning som är skälig. Att man inte innefattas av kollektivavtal. Att man inte har rätt till lagstadgad semester. Att man inte har försäkringar som gäller när det kommer till kritan. Att man inte får pensionspoäng som andra lönearbetare och att man dessutom inte innefattas av jobbskatteavdrag utan betalar mer skatt på sina surt inarbetade kaffepengar.
Sen UNDRAR jag vad Hillevi Engström menar när hon säger att "vi har förstärkt det särskilda anställningsstödet"... vad i herrans namn har detta med FAS 3 att göra???


Sedan tycker jag att socialdemokraten Peter Persson är för skön när han säger:
"Till viss del instämde arbetsmarknadsministern i min analys, om än försiktigt. Hon säger att FAS 3 ger väldigt lite utfall i reguljärt arbete - åtgärden som sådan är passiviserande - och att mer kvalitativt inriktad arbetsmarknadspolitik ger direkt utfall i arbete. Då håller hon ju med om att hon administrerar en arbetsmarknadspolitik i vårt land som bygger på en tudelad arbetsmarknad.
Å ena sidan har vi brist på arbetskraft inom vissa sektorer för att regeringen vägrar att investera. Skattesänkningar är deras enda medel på alla politikområden. Å andra sidan är det en allt större grupp som kommer längre och längre från arbetsmarknaden.
Jag tycker självfallet att det är bättre med aktivitet än passivitet. Men en aktivitet på dessa ekonomiska villkor - och i vissa fall sociala villkor - är inte rimlig.
Jag konstaterar i likhet med Hillevi Larsson att riksdagens beställning när det gäller FAS 3 de facto inte är utförd. Även om sommarlovet för många har börjat skulle man rimligen för den sommar som stundar för Hillevi Engström säga: Det är inte godkänt. Kvarsittning behövs nog. Det är betyget."
Med dessa ord avlsutar jag dagens inlägg om FAS 3 och beger mig snart ut i solen. Jag har fattat. Jag har läst min läxa. Jag vet vad som felar mest vad gäller detta. Jag behöver inte kvarsittning, Hillevi Engström, men det behöver faktiskt du, det håller jag med Peter Persson om.

/ Iréne
  

tisdag 26 juni 2012

FAS 3 Uppdrag Granskning

Uppdrag Granskning är på gång med ny Granskning av FAS 3 numera benämnd Sysselsättningsfasen - Samma FAS!

De söker efter deltagare i FAS 3 eller personer som har lämnat FAS 3 som vill lämna uppgifter, det går bra att vara anonym.
Vill man delge dem något kan man förslagsvis kontakta Mikael Pettersson.  mailto:mikael.pettersson@svt.se

 Här är länk till hemsidan: Uppdrag Granskning FAS 3

Ett flertal artiklar har redan publicerats i ämnet av SVT. De har rubriker som:

"FAS 3 är en återvändsgränd"

"Fas 3 större än största företaget"

"Positiv dragning och feljämförelser"

"Expert misstänker systemfel"

"En av fem i FAS 3 saknar sysselsättningsplats"


"Fas 3-bolag anmäls inte - trots fel"

 

Igår var det interpellationsdebatt mellan socialdemokraterna och arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M). Där gick Socialdemokraterna till hårt angrepp mot FAS 3 och kallade det för slaveri, vilket Hillevi Engström inte alls höll med om. Hon uppmanade till att ringa polisen och göra en anmälan om sådant skulle upptäckas. Önskar att någon i FAS 3 hade ork och ekonomi att dra det här eländet med FAS 3 till Europadomstolen. Bengt Fredriksson har gjort en talande bild angående detta:

Klicka på bilden för att se den bättre.
  Samtidigt kommer rapporter om att barnfattigdomen ökar i Sverige...
Inte så konstigt när allt fler får söka försörjningsstöd när de hamnar i arbetslöshet eller sjukdom. Arbetslösa människor och sjuka och utförsäkrade människor har ju också barn.

Endast 8% av de arbetslösa når nu upp i taket för a-kassan. Nära på 8% av de i FAS 3 lever av försörjningsstöd samtidigt som de är sysselsatta på heltid. För ett drygt år sedan röstade riksdagen för att inga fler långtidsarbetslösa skulle anvisas till FAS 3.
Hillevi Engström (M) fick frågan på interpellationsdebatten, om när regeringen tänker verkställa riksdagens beslut, men något svar gavs inte. 


Anordnaren Ivan Daza, som sysselsätter över 600 personer i FAS 3 i sin Jobbfabrik tycker inte att man ska skylla på anordnarna och vinsten behövs som en buffert ifall FAS 3 skulle läggas ned, säger han. Han tar in 3.000.000 kr i bidrag varje månad för sina sysselsatta. Skandal!

Sveriges Radio rapporterar idag om dålig arbetsmiljö på FAS 3 platserna, knappast någon surprise... det heller. Arbetsförmedlingen väntas komma med förslag till förbättringar och åtgärder i FAS 3 den sista juni. Regeringen vill bland annat veta hur man kan förändra anordnarbidraget och så verkar det som att man vill ha ut deltagarna på mer reguljära arbetsplatser än hos rena FAS 3 anordnare som hela affärsidén går ut på att sysselsätta folk.

Kommer få anledning att återkomma i frågan.

/ IréneAndra som bloggar i ämnet är bland annat :

Martin G Moberg

Helga Von Pitbull

Solrosuppropet


tisdag 12 juni 2012

Ett inlägg gällande A-kassan, av Bo Johansson

Bo Johansson:

"Om du blir arbetslös måste du varit medlem i A-kassan minst 1 år, om du inte har det blir det lägsta beloppet (fn 320:-/dag), men för att sedan kunna få full ersättning efter att du varit medlem 12 månader, krävs också att du jobbat minst 6 månader eller mer under den 12-månaders perioden, för att få ut full ersättning.

Dessa regler fanns inte innan Alliansen skrotade vårt skydd mot arbetslöshet. Då räckte det med att varit medlem 6 månader i A-kassan. Se också till att du får RÄTT ersättning som grundar sig på dina inkomster, även vissa bi-inkomster t.ex politikerarvoden. Dessa ska också räknas in i din lön som ligger till grund för din ersättning. Har ett domslut från Förvaltningsdomstolen som styrker detta. Helt sjukt!!"

Sjuk och arbetslös, inlägg från insändare.

Har fått några insändare från arbetslösa i jobb och utvecklingsgarantin som jag fått tillstånd att publicera i denna blogg, vissa vill vara anonyma, andra har lämnat sina namn.

Här är ett par av dem:

Lena Örtenmalm skiver:
"Är i Fas 1 och kontakten med arbetsförmedlingen har fungerat bra. Ersättningen är i och för sig usel men trots högre ersättning var det värre då jag var sjukskriven. Varje möte med f.kassan var som att sitta på den åtalades bänk i en rättegång - utan advokat - och få stå till svars för varför jag inte kunde arbeta. Det var så fruktansvärt vidrigt och kränkande. Möjligen är syftet med dagens politik att sjuka skall plågas ihjäl om de nu inte lyckas driva folk till självmord som de tyvärr alltför många gånger lyckats med."

 Här ett inlägg från en som vill vara anonym:

"Regeringen borde satsa resurser på att sjuka snabbt får en utredning och vård så att de har möjligheten att bli friska och därmed kunna arbeta, istället som idag då de skall brytas ned tills de går under av sin sjukdom eller tar sina liv.

Jag har fått kämpa för att få vård inom den allmänna sjukvården. Jag har under mina år som sjuk lagt stora summor på alternativa behandlingar för att orka kämpa vidare för att få den vård jag anser mig ha rätt till.

Gick tidigare på en företagshälsovård där läkaren lämnade beskedet till f.kassan att jag var medicinskt färdigutredd trots att inga prover tagits på åratal. Under tiden blev jag bara sämre och sämre vilket till slut ledde till uppsägning från mitt arbete.

Jag vände mig till vårdcentralen där läkaren bara sjukskrev mig och vägrade ta relevanta prover eller remittera mig vidare. Jag hade telefonkontakt med olika specialistmottagningar som även de ansåg att jag skulle utredas men att jag behövde en remiss för att få komma till dem.
Jag fick därmed ringa runt till olika privatläkare tills jag hittade en som var vänlig nog att ta sig an mig. Nu har jag kommit till en specialist och fått lämna mängder av prover.

Nu har jag tyvärr blivit så dålig att beskedet är att jag aldrig kommer att kunna återfå arbetsförmågan. Han kan hjälpa mig att få ett drägligt liv, vilket jag är tacksam för - men jag hade velat få hjälp tidigare så jag hade kunnat arbeta.

Hur det blir i framtiden vet jag inte. Jag lär ju aldrig komma ut i arbete igen så jag får göra mig av med bilen bla. Personalen på den specialistmottagning jag nu äntligen (efter flera års kamp) kommit till är mycket trevlig och jag får ett bra bemötande.

Är tacksam för att jag lyckades överleva kontakten med försäkringskassan och kampen för rätten till vård... nu börjar nästa kamp... den mot sjukdomen."
Fortsätt gärna att skicka insändare om era erfarenheter av arbetslösheten och hur ni bemötts. Det behöver lyftas fram så att människor som arbetar och är friska förstår vad som kan drabba dem, för ingen är skyddad från arbetslöshet, sjukdom eller olycka. ALLA kan drabbas och det slår hårt för de flesta i dagens samhälle där skyddsnäten rivits ner av den sittande regeringen. En försäkring som var något som många länder förr avundades Sverige är idag ett minne blott och man kan inte längre vara stolt över vårt svenska välfärdssamhälle. Klasskillnader och barnfattigdom ökar stadigt. Även arbetslösa och sjuka har barn.

/ Iréne

måndag 11 juni 2012

FAIRTRADE FAS 3 PLATS


Att göra arbetslösa till en affärsidé är dagens melodi, här är ännu några lycksökare...
och som vanligt har de en inställning till arbetslösa om att dessa är lata, behöver socialiseras och komma upp ur sängen... de här anser inte ens att arbetslösa är kapabla att sätta på kaffebryggaren utan att sysselsättas...

"Ernst Rolfgården ska i sommar vara ett café med fokus på fairtrade, rättvist framställda produkter. Men det ska också fungera som en av två praktikplatser för långtidsarbetslösa personer.

Bogöran Hansson och Patricia Sefton är två drivande personer inom ett projekt där de ska få personer som är långt från arbetsmarknaden att vilja sysselsätta sig genom praktik under sommaren. Praktikanterna ska i augusti fortsätta på en utbildning i socialt företagande. Ett företagande som går ut på att integrera andra arbetslösa.
Idéen är ett så kallat SPRING-projekt inom ESF-rådet som är en statlig myndighet under arbetsdepartementet. En stor del av projektet finansieras med EU-bidrag. Förutom Falun så är tre andra orter med i projektet, Kramfors, Växjö och Norrtälje."

klicka på bilden för bättre skärpa
 Om detta skriver  Madeleine Rollenhagen i en artikel i Dala-Demokraten.
Där står vidare:
 "Tanken är att hälften av personerna ska praktisera på cafét och hälften ska utföra bygg och renovering genom Club Zero eller jobba i deras second hand-butik.

– Syftet är att få personerna att vilja. Att gå upp, gå till jobbet, sätta på kaffe och utföra lättare arbetsuppgifter är kanske det de klarar i början. Men att ge dem regler och rutiner så att de känner att de är med i ett sammanhang är viktigt, säger Patricia Sefton.

Regeringen har satt upp riktlinjer för de sociala företagen. En är att återinvestera vinsten i rörelsen istället för att plocka ut den.
– I ett socialt företag ser man de sociala vinsterna i stället för de ekonomiska säger Patricia Sefton."
Det mest ironiska är att de säger att de vill att caféet ska ha inriktning mot fairtrade... snacka om dubbelmoral! "Anställda vid exempelvis plantager har rätt till den nationellt lagstadgade minimilönen." kan man läsa på Wikipedia. Men här ska alltså arbetslösa i Sverige praktisera (jo de kallar det praktik, men jag antar att det handlar om FAS 3 och dessutom så måste man vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara långtidsarbetslös...) här i Sverige har vi minimilön, men det gäller inte för arbetslösa i jobb och utvecklingsgarantins FAS 3. Där "tvingas man" bryta det fackliga löftet... det finns inget fairtrade i FAS 3:ornas villkor över huvud taget...

Ja det sägs vara frivilligt att delta i FAS 3 och det är ett erbjudande, inte tvång... men deltar man inte så blir man utan ersättning och även socialkontoren runt om i Sverige kräver oftast idag att man deltar
i FAS 3 för att kunna få försörjningsstöd (f.d. socialbidrag).

Hur fairtrade blir då denna sysselsättning för de arbetslösa? Inte så vidare va? Därav dubbelmoralen.
Deltagarna ska tydligen få utbildning i fairtrade... antingen av någon lokal utbildare eller via sting-projektet som du kan läsa mer om här.

Det är fantastiskt vilken uppfinningsrikedom FAS 3 innebär... och nästan inga FAS 3 platser leder till jobb... och ingen anordnare tycks kunna garantera att det leder till anställning... men det är väl precis så här det var tänkt, tycker väl Reinfelt (statsministern). Vad tycker du?

"Projektet beräknas kunna sysselsätta totalt 30 personer  
under de två år det pågår."
Det är som ett stort och vidrigt skämt alltihopa och man undrar när man ska vakna upp ur denna vansinniga och totalt misslyckade (M)ardröm som FAS 3 innebär.

/Iréne


Nu går skam på torra land, Ledig Tjänst, FAS 3

På Facebook hittade jag idag en länk som upprör!


Det gäller en utannonserad tjänst - Skrivarbete - I FAS 3! Annonsen hittar du här!

Där står bland annat:

"Arbetsförmedlingen har tjänsten utannonserad. Af betalar lönen, försäkringar, arbetsgivaravgifter och föreningen får ett par hundra per dag i handledarersättning. Tjänsten kan gälla i högst 2 år.

Lön: ca 225:-/arbetsdag. En mån på 25 arbetsdagar kan ge 5.625:-

Arbetsuppgifter: Skriva in stamtavlor i databas, sammanställa utställningsresultat från medlemmarna, mm. Kontorist- eller sekreterarerfarenhet är ett plus. Programvara finns.

Kvalifikationer som krävs: Du har datorvana på användarnivå, är bekant med raser, färger, mm, inom PER och EXO. Du måste ha egen dator och kan sitta hemma och jobba, högst 6 timmar/dag, var som helst i Sverige. Om du saknar skrivare, kan vi köpa in en. Du bör kunna stava, så att stamtavlorna blir rätt inskrivna."

För det första. Hur har AF kunnat godkänna detta över huvud taget?
För det andra. Sedan när får en FAS 3 plats innebära att man sysslar hemifrån?
Hur rimmar det med Hillevi Engström's uttalanden om att FASarna måste lära sig att komma i tid och att få någon att fika med?
För det tredje. Här KRÄVER man kvalifikationer!

För det fjärde. Man måste ha en egen dator! Skrivare kan däremot anordnaren ordna.
Terminalglasögon då? Och VEM jobbar 25 dagar på en månad?
Jag undrar också, hur kan man söka dem i FAS 3, de är ju inte anställningsbara... ja visst ja. Det här handlar ju inte om en anställning i vanlig ordning. Det är ju en sysselsättning!

För ytterligare information om tjänsten...

 "Kontakta: Arbetsförmedlingen i Norrtälje,
Annelie Linnér, tel 010-487 35 94
eller
Erna Dahlhjelm, ordf för Silver News, maila: yamacatos@telia.com
Se även Silver News hemsida: www.silvernews.se"


Varför inte kontakta din bostadsrättsförening? De kan väl ta in ett gäng FASare på distans... sen är allas boendekostnader betalda via FAS 3 anordnarbidrag... det vore ju toppen! :)

Nu hoppas jag att debatten tar fart, hallå media....

/Iréne

Nu har visst annonsen plockats bort från sidan iFokus....
får följande meddelande:

401 / Rättigheter saknas

AccessDeniedError


Det som faktiskt stod där var i varje fall följande:

 
"Ledig tjänst - skrivarbete 
2012-06-10

Vi söker en kontorist på halvtid som kan jobba åt vår rasring Silver News.
Jag vänder mig till detta forum, där det kanske finns störst chans att få kontakt med rätt typ av sökande.
 Tjänsten är inom den statliga Jobb- och Utvecklingsgarantin, Fas 3.
 Syftet med jobb- och utvecklingsgarantin är att erbjuda personer, som varit utan arbete en längre tid, aktiviteter för att de så snabbt som möjligt ska hitta ett arbete.
 Arbetsförmedlingen har tjänsten utannonserad. Af betalar lönen,  försäkringar, arbetsgivaravgifter och föreningen får ett par hundra per dag i handledarersättning. Tjänsten kan gälla i högst 2 år.
 Lön: ca 225:-/arbetsdag. En mån på 25 arbetsdagar kan ge 5.625:-
 Arbetsuppgifter: Skriva in stamtavlor i databas, sammanställa utställningsresultat från medlemmarna, mm. Kontorist- eller sekreterarerfarenhet är ett plus. Programvara finns.
 Kvalifikationer som krävs: Du har datorvana på användarnivå, är bekant med raser, färger, mm, inom PER och EXO. Du måste ha egen dator och kan sitta hemma och jobba, högst 6 timmar/dag, var som helst i Sverige. Om du saknar skrivare, kan vi köpa in en. Du bör kunna stava, så att stamtavlorna blir rätt inskrivna.
 Du får gärna vara en äldre arbetslös kvinna och/eller rörelsehindrad, men alla ansökningar tas i beaktande. Kunskap om kattvärlden är en merit.
 Kontakta: Arbetsförmedlingen i Norrtälje,
Annelie Linnér, tel 010-487 35 94
 eller
 Erna Dahlhjelm, ordf för Silver News, maila: yamacatos@telia.com
 Se även Silver News hemsida: www.silvernews.se"