torsdag 29 december 2011

ARBETSLÖSHETEN


ARBETSLÖSHETEN I SVERIGE DECEMBER 2011

Långtidsarbetslösheten biter sig fast, Sökande som hamnar i FAS 3 ökar... ständigt.

91277 pers befann sig i jobb och utv garantin i år i december.
85013 pers befann sig i jobb och utv garantin förra året i december.

En ökning med 6264 personer, varav ökningen i FAS 3 är 4207 personer.

Det har dock sjunkit med personer som befunnit sig i program med aktivitetsstöd.

Sökande i program med aktivitetsstöd förra året i december var 190974 pers
Sökande i program med aktivitetsstöd i år i december var 175546

Det är 15428 färre mot föregående år… Av dessa har de flesta fått arbeten med stöd.

4832 pers har fått arbete med stöd
3266 pers har fått särskilda insatser för funktionshindrade
4708 pers har fått nystartsjobb som till största delen av lönen bekostas av staten

12806 pers har alltså fått bidragsanställningar….EN fas 3 sysselsättning i Göteborgs kommun kan se ut så här:

Dock erhåller man ingen lön, ingen lagstadgad semester och inget kollektivavtal.
Det är 5633 personer färre som är öppet arbetslösa i december i år jämfört med
samma period förra året.

8461 personer ska ha fått jobb på den reguljära arbetsmarknaden i år jämfört med samma period förra året. Troligen har även många deltidsarbetslösa fått heltid och

sökande som tidigare haft tillfälliga timanställningar, sökande som haft tillfälligt arbete och ombytessökande, fått jobb i den utsträckning att de anser att de inte längre är arbetssökande, då dessa fyra grupper med sökande också har minskat.

De statistiska uppgifterna är hämtade från Arbetsförmedlingens Månadsstatistik.
Länk: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

En liten gissning:

En del har troligtvis lämnat Jobb och utv.garantin när de gått in i FAS 3, p.g.a. att de har blivit

”nollade”, d.v.s. att de inte längre erhåller någon ersättning för att delta i jobb och utv.garantin. En del har kanske även återgått till Försäkringskassan och får nu åter sjukersättning....
Sökande i program med aktivitetsstöd uppgick till 178.675 personer, vilket var 844 fler jämfört med en vecka tidigare. Jämfört med för ett år sedan har antalet minskat med 12.440 personer. Se länk:
http://di.se/Default.aspx?pid=1340154__TelegramPageProvider&epslanguage=sv&referrer=http%3A%2F

En del tycker att det är BRA att det blivit så stora skillnader i ersättningsnivån för att vara arbetslös mot att arbeta. Det skapar incitament för att söka sig ett jobb säger de. Visst. Men det förutsätter ju att man för det första ges en chans på arbetsmarknaden OCH dessutom så krävs det att det FINNS arbeten att söka som man kan ta. Nej Alliansen. Det här duger inte. Det här duger inte alls!

Se även denna länk angående FAS 3...
http://ekuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1173390-foretag-vet-inte-vad-fas-3-ar?m=print

Gott slut! Hoppas på bättre tider nästa år... men jag personligen är tveksam... mycket tveksam...

/Iréne

fredag 16 december 2011

Skolar mig

Går en arbetsmarknadsutbildning, trots FAS 3. Idag fick vi läsa om diskriminering. Det var intressant. Som arbetslös så tar man givetvis till sig allt som har med arbetslösas situation att göra. En intressant del handlade också om diskriminering vid arbetslöshet.
När gäller lagen?

Förbuden mot diskriminering gäller i princip i alla arbetsrelaterade situationer, bland'
annat när du
 • inte blir kallad till en anställningsintervju trots att du har likvärdiga meriter
 • inte blir beforddrat eller inte får en utbildning som kan leda till befordran
 • blir uppsagd
 • inte får samma möjligheter till arbetspraktik och yrkesvägledning
 • inte får samma möjlighet till utbildning
 • får försämrade löne- eller anställningsvillkor
 • blir bortsållad för att det ställs krav på till exempel körkort trots att det inte behövs för att utföra arbetet
När JAG läste detta så tänkte jag på alla de som är i FAS 3 idag... det är i så fall många av de punkterna som man kan hävda diskriminering inom i mina ögon... döm själv. Visserligen har förutsättningarna, efter debatt, faktiskt ändrats lite...


Allt som man upplever som orättvist är dock inte diskriminering i lagens mening, men diskriminering kan i lagens mening vara om du blir sämre behandlad p.g.a till exempel:
  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller trosuppfattning
  • funktionshinder
  • sexuell läggning, eller...
  • ålder
Åldersdiskriminering är ganska uppenbar i dagens Sverige. Svårigheten består i att bevisa att så faktisk är fallet.
Föräldraledighet är en annan punkt som faktiskt ofta kan missgynna en arbetstagare, trots lagar och regler.
Du har faktiskt rätt att inte bli missgynnad som föräldraledig, men idag kan det vara oerhört svårt att bevisa att så är fallet... med vår höga arbetslöshet... för det finns många andra saker som arbetsgivare kan förklara bort det med att just DU inte kunde få jobbet denna gång...


För att läsa vidare om detta kolla denna länk. Besök sidan www.do.se

Annars har jag inte mycket mer att komma med i frågan denna fredagskväll.
Jag hoppas att du vet och tar tillvara på att du fortfarande idag har möjlighet
att rösta vid nästa val, något som inte alltid varit en självklarhet. Själv tycker jagatt Sverige blir mer och mer av en diktatur, men jag kan ha fel? Allt jag säger och tycker är inte med säkerhet den stora sanningen. Men just nu känns det rätt och riktigt det jag skriver.
Glöm för all del inte bort att tacka Alliansen! 
GOD JUL!


lördag 10 december 2011

ISKALLA SVERIGE...Samhället Sverige är en katastrof i många hänseenden... de som har jobb och är friska utan handikapp och ännu inte är nära pensionen eller de som inte har barn i skolan eller har barn som är på väg ut i arbetslivet, kanske inte märker så mycket av det... men de grupper jag nyss nämnde är de som verkligen märker av de iskalla vindarna som blåser....

Det skrivs om arbetslösa som utnyttjas som gratis (eller faktiskt betald) arbetskraft. Det skrivs om sjuka som hamnar mellan stolarna och som av Försäkringskassan klassas som friska men som av Arbetsförmedlingen klassas som sjuka. Det skrivs om människor som blir utan ersättning och som inte ens får socialbidrag, numera kallat försörjningsstöd. Det skrivs om dagisgrupper som är så stora att små barn far illa. Det skrivs om betyg som sätts på felaktiga grunder och det skrivs om apotek som inte kan tillhandahålla viktiga mediciner. Det skrivs om åldringar som man inte byter blöjan på för att den inte anses tillräckligt tung. Det skrivs om ungdomar som förtidspensioneras för att de inte klarat av skolan och att de inte får jobb. Det skrivs om handikappade som inte längre får assistans... Mitt i eländet så marscherar nazister på Stockholms gator och vad gör stadsministern?

Jo, han sitter på teve och försöker charma svenska folket i något underhållningsprogram (orkade inte titta själv, det blir så patetiskt) och detta när han nobbat att debattera med socialdemokraternas Håkan Juholt, när han inte ansett det tillräckligt viktigt att närvara vid ceremonin för de vanvårdsdrabbade...Man kan också undra vad arbetsförmedlingen sysslar med om man ska tro vad som står i följande artikel i Expressen. En muslim skulle tvingas att äta griskött... det är ju ren och skär mobbing i mina ögon... eller? Att gå en arbetsmarknadsutbildning kan väl ändå inte innebära att man tvingas till saker som går emot ens egen religion eller ens egna värderingar. En vegeterian skulle ha känt sig lika kränkt i detta sammanhang. Att en nötallergiker tvingats tugga på nötter och sedan spotta ut vore lika illa i min mening.


En annan artikel om Arbetsförmedlingen berättar att de anlitar företag utan kollektivavtal. Ja det är i och för sig inte något nytt, men förut har detta, mig veterligen, gällt företag som tar emot FAS 3:or... nu handlar det om riktiga jobb mot lön.

"Arbetsförmedlingens ekonomichef, Karin Leth, är ansvarig för myndighetens upphandlingar. Något krav på kollektivavtal går inte att ställa i upphandlingen, säger hon.
– Vi borde ha samverkat om upphandlingen och informerat facket. Det var en miss från vår sida, säger Karin Leth.
ST Press har tidigare rapporterat om att Bemannia-anställda jobbar på Pensionsmyndighetens kundtjänst."Man undrar hur länge detta ska hålla? Man undrar hur länge stadsministern ska lyckas med att hålla ställningarna där uppe i riksdagshuset. Att det mörknar på himlen i vinternattens Sverige märker vi alla av. Att det mörknar i Sverige...det känns inte som alla riktigt har förstått ännu...undrar vad Eurokrisen kan göra för skillnad? Tyvärr är det ju ofta så att innan man själv drabbas av arbetslöshet, olycka eller sjukdom så ser man inte så klart...det är som en dimridå...men när ridån faller...då lär det hända saker...det är i varje fall vad jag tror.

Det lackar mot jul. För många är detta en av de hemskaste tiderna på året. Det lär inte bli annorlunda i år tyvärr. En varm kram, till alla dem som kämpar där ute, vill jag sända. Kram på er!

/ Iréne