fredag 16 december 2011

Skolar mig

Går en arbetsmarknadsutbildning, trots FAS 3. Idag fick vi läsa om diskriminering. Det var intressant. Som arbetslös så tar man givetvis till sig allt som har med arbetslösas situation att göra. En intressant del handlade också om diskriminering vid arbetslöshet.
När gäller lagen?

Förbuden mot diskriminering gäller i princip i alla arbetsrelaterade situationer, bland'
annat när du
 • inte blir kallad till en anställningsintervju trots att du har likvärdiga meriter
 • inte blir beforddrat eller inte får en utbildning som kan leda till befordran
 • blir uppsagd
 • inte får samma möjligheter till arbetspraktik och yrkesvägledning
 • inte får samma möjlighet till utbildning
 • får försämrade löne- eller anställningsvillkor
 • blir bortsållad för att det ställs krav på till exempel körkort trots att det inte behövs för att utföra arbetet
När JAG läste detta så tänkte jag på alla de som är i FAS 3 idag... det är i så fall många av de punkterna som man kan hävda diskriminering inom i mina ögon... döm själv. Visserligen har förutsättningarna, efter debatt, faktiskt ändrats lite...


Allt som man upplever som orättvist är dock inte diskriminering i lagens mening, men diskriminering kan i lagens mening vara om du blir sämre behandlad p.g.a till exempel:
  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller trosuppfattning
  • funktionshinder
  • sexuell läggning, eller...
  • ålder
Åldersdiskriminering är ganska uppenbar i dagens Sverige. Svårigheten består i att bevisa att så faktisk är fallet.
Föräldraledighet är en annan punkt som faktiskt ofta kan missgynna en arbetstagare, trots lagar och regler.
Du har faktiskt rätt att inte bli missgynnad som föräldraledig, men idag kan det vara oerhört svårt att bevisa att så är fallet... med vår höga arbetslöshet... för det finns många andra saker som arbetsgivare kan förklara bort det med att just DU inte kunde få jobbet denna gång...


För att läsa vidare om detta kolla denna länk. Besök sidan www.do.se

Annars har jag inte mycket mer att komma med i frågan denna fredagskväll.
Jag hoppas att du vet och tar tillvara på att du fortfarande idag har möjlighet
att rösta vid nästa val, något som inte alltid varit en självklarhet. Själv tycker jagatt Sverige blir mer och mer av en diktatur, men jag kan ha fel? Allt jag säger och tycker är inte med säkerhet den stora sanningen. Men just nu känns det rätt och riktigt det jag skriver.
Glöm för all del inte bort att tacka Alliansen! 
GOD JUL!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar