lördag 29 september 2012

Insändare angående FAS 3


Argumentet för att inte stoppa FAS3 omedelbart är att man måste ha ett alternativ först? Det är som att se någon med en motorsåg i benet och säga: Vi kan inte stänga av motorsågen eller avlägsna den från benet innan vi har ett alternativ till hur skogsröjning ska ske effektivt. Och medan skogsarbetaren förblöder ställer sig våra politiker med handen runt hakan och kliar sig huvudet för att fundera ut alternativet? Ska vi förstå det som att man på ”högre” ort inte förstår att det första man gör när man inser att någon skadas är att stoppa orsaken till skadan?

Hur svårt kan det vara? Fredrik Reinfeldt, Hillevi Engström, Stefan Löfvén och Ylva Johansson måste avkrävas svar, riktiga svar utan retoriskt eller politiskt korrekt svammel.
1. Vad är anledningen till att FAS3, trots riksdagsbeslut, och åtskilliga bevis för att det inte fungerar, inte stoppas omedelbart? (T o m fd Arbetsmarknadsminister Littorin har erkänt detta).

2. Vad krävs för att få ett omedelbart stopp? (Ska en större mängd människor begå självmord, gå från hus och hem, utveckla kroniska och livshotande sjukdomar, i desperation revoltera eller tvingas ut på gator och torg för att tigga ihop sitt levebröd?)

3. Har Hillevi, Fredrik och Sven-Otto någon kompetens inom beteendevetenskap, mänsklig psykologi, krisbeteende, stresshantering, trauma och de följder långvarig och extrem stress medför för att kunna bedriva detta experiment storskaligt?

4. Förklara hur det är tänkt att fungera att hugga benen av en stor grupp människor (det saknas jobb) och därefter tvinga dem (ekonomiska sanktioner, rättslöshet) att springa snabbare?

I hela debatten om FAS3 utgår man ifrån att 100% av deltagarna har nollkompetens, funktionssvårigheter, sociala problem, missbruk, är utan förmåga att tillägna sig kunskap och behöver tillsyn för att inte bli kriminella.

5. Vad har Fredrik och Hillevi för belägg för att så är fallet?

6. Om tänket med ”one size fits all”, som ligger bakom detta program, appliceras på exempelvis sjukvården skulle det innebära att endast en medicin botar alla sjukdomar oavsett om det är ett brutet ben eller cancer. Dessutom åläggs patienten att ansvara för att sjukhus och vårdpersonal fungerar. Det stora flertalet av befolkningen förstår att detta tankesätt är vansinnigt – varför skulle det då fungera bättre inom arbetsmarknadsområdet?

7. Hillevi menar att det är bättre att tvingas in i ”gemenskap” i arbetsläger av hundratals arbetslösa. Vad baserar hon detta på?

8. Kan ni ge exempel på arbetsgivare som finner det attraktivt att anställa en person som enligt samhällets övriga konsensus utmålats vara både ”utan kompetens, arbetsvilja och förmåga att ta hand om sig själv” (citat Hillevi Engström: ”dessa personer behöver lära sig koka kaffe, gå upp på morgonen och duscha”)?

9. En person i FAS3 får inte längre utföra arbetsuppgifter, utveckla sin kompetens, studera, praktisera, starta företag eller på annat sätt påverka eller försöka förbättra sin situation. På vilket sätt för dessa förbud den anställningslöse närmare arbetsmarknaden?

10. Den enda vägen ut ur FAS3 är en tillsvidareanställning. Det saknas minimum 500 000 jobb i Sverige, hur ska den enskilde lösa det?

11. Om nu någon anställer en person i FAS3 med anställningsstöd, varför ska denna anställning inte vara akasse-, sjuklöne- eller pensionsgrundande?

12. Arbetsgivare i Sverige idag kan erhålla arbetskraft både till rabatterat pris och även mot betalning. På vilket sätt genererar detta flera riktiga jobb?

13. Jobbfabrikens VD har blivit miljonär på skattemedel genom att utnyttja systemet och kan ses som en av Sveriges största bidragstagare – hur kommer det sig att detta inte får påföljder? Eller ses detta som en ersättning från regeringen som tack för hjälpen för att han lyckats ”dölja” en del av arbetslösheten?

14. Är det den här typen av företagande som Sverige ska exportera globalt?

15. Är lagligheten i FAS3 prövad enligt Mänskliga Rättigheter, Svensk Grundlag och FN-konventionen?

16, Ska FAS3-inskrivna som är utsatta för detta skadelidande behöva föra en grupptalan mot staten för att tillvarata sina medborgerliga rättigheter? (Vad det kommer att kosta i skattemedel och internationellt anseende återstår att se.)

Vi har bett om att få möta Fredrik och Hillevi i en öppen debatt, men hittills inte fått svar.

Svar på ovanstående frågor behöver därför publiceras på så sätt att en majoritet av den svenska befolkningen kan anses ha möjlighet att ta del av den eftersom svaren bland annat också kommer att tydliggöra den bakomliggande politiska ideologi som genom nuvarande s k triangulering efterfrågats i press och media de senaste dagarna och kan anses vara vital information inför valet 2014.

Vänliga hälsningar,

Paula & Pernilla

fredag 21 september 2012

Regeringen flaggar, HÅRDARE KRAV på arbetslösa!

Arbetslinjen måste upprätthållas! 
Citat: "Inom några veckor kommer regeringen också att presentera ett förslag om att arbetslösa som vill ha ersättning tydligare än i dag ska kunna visa att man är aktiv och kan visa upp vilka jobb man har sökt för att få ersättning. Även när det gäller Komvux så skriver regeringen i höstbudgeten om ökade aktivitetskrav och krav på närvaro."
Det skriver man idag på Sveriges Radio/Ekot. På facebook hörs röster från arbetslösa som lyfter aktivitetsstöd eller försörjningsstöd för sin överlevnad om att det här inte är något nytt. Det här finns redan, säger man. Vissa har förvisso högre krav på sig än andra, vissa har ingen tidsgräns satt på när och hur de ska redovisa sökta jobb men de allra flesta tycks ha handlingsplaner eller bestämda datum varje månad då de ska inkomma till AF eller sitt socialkontor med de jobbsöksaktiviteter man haft.

Men det är samtidigt svårt att söka jobb som inte finns. Vissa väljer att söka jobb som läkare, advokat eller it-ingenjör utan att ha de kunskaper som krävs, bara för att fylla kvoten. För vad gör man?

På detta vis så "spammar man systemen" och arbetsgivare överöses med ansökningar som är helt irrelevanta för dem. Det gör att de inte vågar gå ut med att de söker personal, vilket leder till ännu färre jobb för de arbetssökande att hitta. Allt fler jobb går alltså ut via kontakter och allt färre annonseras i media och hos jobbsighter.

Dessutom, de jobb som ändock annonseras, väljer arbetsgivarna i allt högre utsträckning att ta in ansökningarna via sina egna hemsidor, där processen för att söka ETT arbete kan ta upp till ett par timmar, för varje ledig tjänst, att fylla i. Detta för att sålla ut sökande som inte orkar eller kan ta sig den tid som det innebär att söka jobbet och för att göra sökkvoten mer hanterbar för arbetsgivaren. 

En deltagare i FAS 3 skrev på facebook idag:

"Vi borde spamma regeringen och AF med jobbansökningar..."

Arbetsförmedlingens servrar verkar redan idag oerhört överbelastade. Handläggarna på Arbetsförmedlingen kritiseras för att de inte hinner med sina uppdrag. Men är det så de vill ha det så... "FINE"!


Läs också om socialbidragen i en debattartikel i Värmlands Folkblad... Citerar en del av artikeln:
"Nyligen presenterade Socialstyrelsen siffror om vilka försörjningshinder som ligger bakom att människor söker försörjningsstöd (tidigare socialbidrag). Hela 40 procent, 106 798 personer, har på något sätt angett arbetslöshet. De saknar ersättning (67‑357 personer), har otillräcklig ersättning (34 551) eller väntar på utbetalning (4‑890).
Arbetslösa som saknar arbetslöshetsförsäkring är den enskilt största gruppen (25 procent). Det är mer än fyra gånger fler än de invandrare som får introduktionsersättning eller de personer som får sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspension).
Dessa personer är inte förhindrade eller oförmögna att arbeta.
De har bara inte fått en anställning.
Från 1996 fram till 2007 minskade antalet hushåll som fick försörjningsstöd kontinuerligt. Under finanskrisen har det gått upp. Kostnaderna för försörjningsstödet var 2011 mer än en miljard kronor högre än år 2000. I Värmlands län var kostnaderna för försörjningsstödet 237 miljoner kronor, 20 miljoner mer än år 2000. Det är pengar som hade behövts i skola och omsorg."

Regeringen flaggar, HÅRDARE KRAV på arbetslösa!

I en artikel idag i NA, Naerkes Allehanda, igår, kan man i en faktaruta läsa:
"Skärpta krav på arbetslösa 120 miljoner 
                                   besparing."
Tanken som då slår en är att nu när man ökar kraven så kommer det innebära att fler kan tänkas kastas ut ur systemen.  Arbetsförmedling och socialförvaltning kommer, kan man väl anta, att bli belagda med att stänga av arbetslösa från aktivitetsstöd eller försörjningsstöd för att de inte sökt tillräckligt med jobb? Därmed sparar man 120 miljoner i uteblivna ersättningar. Eller hur tänkte de nu?


Gå gärna med i evenemanget på FACEBOOK 
mot FAS 3. Ingen fysisk/kroppslig närvaro.

Rekommenderas att läsa idag, Martin Mobergs betraktelser.
Idag har han ett inlägg om att Sverige ska ha blivit ett friare land under den Moderatstyrda Alliansregeringen. Tack för ditt inlägg Martin Moberg.

Iréne


tisdag 11 september 2012

Mera om FASORNA och arbetsmarknaden snappat på facebook

Idag när jag besökte Facebook så kunde jag läsa följande:


"Hej!

Jag går genom arbetsförmedlingen på MIROI i Hudiksvall. Då jag före sommaren hade haft praktik på 6 månader så fick jag ett ultimatum av arbetsförmedlingen i Hudiksvall för att få behålla min ersättning från försäkringskassan vilket var att skriva in mig och börja gå på kurs hos MIROI.
Jag vill med detta brev försöka göra folk uppmärksamma på vad det egentligen är för företag som arbetsförmedlingen har anlitat, för det kan inte stämma att få bete sig så som de gör.

Jag kan utan att överdriva eller ljuga säga rakt ut deras kurser hittills inte varit något annat än ett dåligt skämt och en stor besvikelse. Jag har pratat med flera av de andra kursdeltagarna och ingen av dessa har något positivt att säga om dem heller, (utan de har snarare uttryckt att de känner sig idiotförklarade av kursledarna och tar kurserna som ett jävla hån).

Först och främst är det på tok för många deltagare med på kurserna, nu i sommar har vi ibland varit upp till 55 kursdeltagare som har fått trängas i ett rum som är alldeles för litet för så många och det har då även blivit väldigt dålig luft.
För att ni ska förstå vad jag är missnöjd över är här några exempel på vad kurserna har bestått av (detta är bara några av många exempel):

Exempel 1: En av kurserna bestod i att vi skulle sitta där inne i rummet och tillsammans se en svensk långfilm ("Underbar och älskad av alla", en komedi som handlar om en kvinna som ljuger till sig ett jobb på dramaten) och relatera till oss själva. En annan deltagare lämnade i protest rummet då hon hade varit tvungen att väcka sina småbarn och lämnat de på tidigt på morgonen för att åka in och se en komedi. Några av de andra dittvingade kursdeltagarna reste sig då också och gick i protest (jag hade gjort detsamma om det inte varit för att jag skulle haft möte med min jobbcoach direkt efter). Kursledarna satt sedan och åt popcorn och skrattade genom hela filmen medan resten av oss deltagarna antingen satt tysta eller sov genom filmen.

Exempel 2 och 3: En annan dag blev alla vi kursdeltagare utskickade på stan 9:30 i grupper på fyra och fyra med uppdrag att gå in i affärer och titta på de som jobbar där för att se hur de bemöter kunder. Kursledarna hade tydligen missat att nästan ingen affär i lilla Hudiksvall öppnar först efter klockan 10:00.
Veckan därpå blev vi återigen utskickade på samma sätt för att låtsas vilja handla för att se hur vi blev bemötta, återigen innan knappt några affärer ens hade öppnat

Dessutom känns det verkligen meningslöst att när man har har fått höra av sin jobbcoach där att man absolut inte ska ändra på något i sitt personliga brev och cv sedan bli tvingad att sitta en hel dag och höra på hur man ska skriva personligt brev och cv.

De är dessutom väldigt dåliga på att informera deltagare om ändringar i schemat och ändring av dagar vilket har resulterat att många av oss har åkt in helt i onödan när det inte ens har varit någonting. Många av oss åker över 6-7 mil för att ta oss dit. Vi har bett om att de ska meddela när det är ändringar i schemat, men de tyckte att det var för mycket arbete för dem.

Med tanke på att MIROI tjänar pengar på varje kursdeltagare som arbetsförmedlingen sänder dit är det skamlöst att de kan hålla på såhär. Det är helt otroligt hur de kan utnyttja människor med staten som bidragsgivare bara för att gömma folk i statistiken. Det är uppenbart att de tar in mer folk än de kan hjälpa för pengarnas skull plus att kurserna är rent nonsens. Det är skrämmande och kan inte stå rätt till. De gör sig verkligen förtjänta av benämningen "vuxendagis" då deras kurser mest verkar gå ut på att idiotförklara vuxna människor med meningslösa kurser som aldrig kan leda till ett jobb.

/ Arg och besviken dittvingad kursdeltagare"

 
Det är alltså sådant här som man blir skickad på via Arbetsförmedlingens FASOR. Innan man till sist träder in i FAS 3, sysselsättningsfasen.

Vet egentligen inte huruvida denna person ingår i JUG eller inte, kan vara så att det istället handlar om ett projekt inom arbetsförmedlingens jobbgaranti för ungdomar eller någon annan åtgärd med aktivitetsstöd. Hur som helst så är det helt sjukt att det får gå till så här. Att skattebetalare har rätt att veta vart deras pengar går är väl ändå det minsta man kan begära? Det är skönt att några arbetslösa vågar tala om hur de behandlas. Önskar det vore fler. Önskar även att människor som idag har lyckan att ha ett lönearbete ville vara med och protestera mot denna behandling mot arbetslösa och sjuka i Sverige idag.Något annat som jag snappade upp idag på facebook var ett inlägg från IF Metall där de hade länkat följande länk till Youtube:

 
 
Visste du det här? Det hade jag inte en aning om. Har inte läst om det någonstans. Man har smygsänkt semesterersättningen till lönearbetare. Tror detta har skett i skymundan. Tror att många människor med mig ,är helt ovetande av detta. Jobbskatteavdrag, jovisst. Hur åts det upp? Finns det kanske fler smygförändringar som man inte känner till? Har du några tips? Hör gärna av dig.
 
Det finns en efterlysning på facebook som gäller dig i FAS 3
Hanna Falkdal skriver där: Någon som känner nån som känner nån i Umeå som vill bli intervjuad om hur det är att vara långtidsarbetslös/ fått sysselsättning via fas 3? Jag är journaliststuderande och ska skriva en artikel om detta. Vore tacksam för tips! :) Kontakta mig på: Hanna_falkdal(at)hotmail.com
 
Jag vill också passa på att puffa för några andra bloggare som brukar skriva om FAS 3.
 
Rekommenderar:
 
 
Kan också rapportera om något positivt mitt i allt elände...
 
Värnamo.nu skriver:
 
"Man måste inte skina av glädje över att Arbetsförmedlingen ordnar en arbetspraktik inom fas 3.


Det är innebörden av en dom i kammarrätten. Förmedlingen drog in placeringen för en kvinna på drygt 50 år från Värnamo med motiveringen att hennes respons präglats av ”aggressivitet och ifrågasättande” vilket ansågs vara ”ett uttryck för ointresse”.

Kvinnan skrev dock på pappren för praktikplatsen och har därmed inte avvisat den, sa förvaltningsrätten. Något skäl för Arbetsförmedlingen att rata kvinnan fanns alltså inte. Förmedlingen tog strid i kammarrätten, men förlorade även där."
 
Det känns ju skönt att veta i varje fall att man inte behöver jubla över en FAS 3 placering när man skriver på papprena. Det har ju tidigare rapporterats om människor som blivit av med sin ersättning för att de uttalat sig negativt. Då mot sin specifika anordnare. Nu var det troligen inte det som var fallet. Jag satt själv hos min platsförmedlare och grät när jag gick in i FAS 3. Det är fullkomligt normalt att reagera så om man är en socialt fungerande människa som tvingas in i denna förnedrande och kränkande åtgärd, sysselsättningsfasen, som kallas FAS 3 i folkmun.

Sist men inte minst vill jag meddela att ytterligare 133 personer skrevs in i FAS 3 i förra veckan. Nu är antalet i FAS 3 31.966 individer! 
 
Ha en trevlig eftermiddag!

Irene
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


fredag 7 september 2012

SLUTFASEN, Sysselsättningsfasen, FAS 3

VI VILL att ALLIANSEN SKROTAR FAS 3 NU en sida på facebook, skriver:

Företagen och organisationerna i Göteborg som blir rika på Fas 3:
Företag/organisation, antal platser, och ersättning/år
 
1, Medborgarskolan,150 plater, 9 miljoner

2, Jobbfabriken, 150 platser, 9 miljoner

3, MediaCopy, 90 platser, 5,4 miljoner

4, Folkuniversitetet, 65 platser, 3,9 miljoner

5, Handelsakademien, 50 platser, 3 miljoner

6, Redbergslids Idrottsklubb, 50 platser, 3 miljoner

7, Daccus, 40 platser, 2,4 miljoner

8, Vägen ut, Kooperativens ek. förening, 33 platser, 2 miljoner

9, Björkekärrs församling, 30 platser, 1,8 miljoner

10, Myrorna Angered, 30 platser, 1,8 miljoner
 
 
Facebooksidan " VI VILL ATT ALLIANSEN SKROTAR FAS 3 NU " länkar i stort sett dagligen artiklar ur tidningar, media och bloggar som berör FAS 3. Gå gärna in där och kika.
 
 
Fler väntas in i FAS 3 framöver, idag kan man läsa följande på svt text:
 
 
Som en följd av bland annat Utförsäkringar och FAS 3 så ökar även behovet för ekonomiskt stöd, det vill säga försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag.
 
Läs också ETC
som bland annat skriver följande:
 
"Krister Andersson, förste ombudsman i LO-distriktet i Västsverige, är kritisk.
– Går det verkligen att skapa en meningsfull sysselsättning för så många som 150 personer? Jag undrar om det inte snarare rör sig om mer hobbybetonad verksamhet, säger han.
Samtidigt menar han att risken är stor att Fas 3-deltagare tränger undan vanliga anställningar. För anordnarna rör det sig om stora pengar. Arbetsförmedlingen betalar omkring 5 000 kronor i månaden för varje person. De anordnare som toppar listan drar därmed in uppåt nio miljoner kronor årligen bara på Fas 3."
 
Det finns nu även en facebooksida som gärna tar emot tips på listor över Anordnare i FAS 3 vilka sedan läggs upp på denna internetsida;

 
 
 
 

FAS 3-lista för Kalmar-regionen inskickad

Har en lista för Kalmar-regionen, har inte möjlighet att scanna dessutom har jag antecknat på den, så jag skriver av den.

Del-ta PRoduktion AB 1 plats

Eriksmåla Ridklubb Stallsyssla 1 plats

Folkuniversitetet Sysselsättning 1 plats

Folkuniversitet Servicepersonal 1 plats

Folkuniversitetet Ungdomsledare 3 platser

Färgrutan Datorarbete/Hemsida 1 plats

Hemhörnan Hemtextil 1 plats

InOpus Dator/Fotointrsserad 25 platser

HumanBridge Medhjälpare 15 platser

Kris i Kalmar Föreningsadministratör 1 plats

Projekt framtiden Sysselsättning 1 plats

Lernia utbildning Lärarassistent 1 plats

Medborgarskolan Hantverk och integration 5
platser

Mossegården Gårdskarl 1 plats

Ridklubben Udden Djurskötare häst 1 plats

Röda Korset medarbetare 10 platser

Skälby 4H-gård medarbetare 1 plats

Studieförbundet Vuxen Medarbetare 15 platser

svenska semesterhem AB Servicetekniker/chaufför 1 plats

Torsås Kommun Medarbetare Vågen 10 platser

Löts Rödakorskrets Medarbetare Kupan 1 plats

Emmaboda Kommun 5 platser

Folkuniversitetet div sysselsättning 30 platser

/lillen

torsdag 6 september 2012

Insändare angående "UTACKORDERING"

UTACKORDERING

Utackordering av gamla, fattiga och sjuka personer samt barn till

lägstbjudande – dvs, till den som tog hand om dem mot den minsta

ersättningen. Den fattige utackorderas på ett år i taget. Han kunde

således inte, även om han och hans ”vårdare” så önskade, utan vidare

stanna på samma ställe mer än ett år – någon annan köpare kunde ju vara

villig att ta honom mot lägre betalning nästa år. Alla hjonen skulle vara

närvarande vid auktionen för att spekulanterna skulle kunna se vad de var

värda.

 

Så gick det till en gång i fattigsverige. Vi i fas3 har det mycket lååångt

ifrån lika jävligt som många av fattighjonen säkert hade det, men visst

finns där en del likheter?

 

Jag förmodar att "det nya arbetarpartiet" har hämtat inspiration till sin

arbetslöshets-politik från svunna tider.

En anordnare i FAS 3 tycker till...

...fick ett mail från en anordnare som vill vara anonym och som tycker att den här bloggen är riktigt bra, men att den innehåller sakfel. Jag lägger in mailet här utan att redigera det så får ni själva läsa och bilda er en uppfattning om han har rätt i sin kritik eller inte.


"Hej.

Jag hoppas att jag kommit till rätt person nu.

Jag läser bloggen fasorna och tycker att den är riktigt bra. Jag håller med dig i stora delar, kanske inte alltmen den diskussionen kan vi lämna därhän.

När jag kommer till "lite bakgrundsinformation ang... " så börjar det spåra ur lite angående betalningen, därav titeln på mailet.

Det stämmer att man som anordnare får 225kronor om dagen. ungefär där slutar det att stämma.
Ersättningen är inte skattefri. Den är inte momsad dvs att staten betalar inte ut extra 25 % som det är på andra varor och tjänster.
Som företagare är detta som vilken inkomst som helst, dvs att om man slår ut vad man som anordnare tjänar på att ha en person i fas 3 hos sig efter skatt så ser ekvationen ut så här. detta förutsatt att det inte finns några andra kostnader som är förknippade med detta ( som de givetvis alltid finns)

225 kr orginalersättning
- arbetsgivaravgifter och sociala avgifter blir 157,34 före skatt
sedan dras ytterliggare inkomstskatt på 25%
efter det är det 118 kronor kvar.

118 kronor på 8 timmar ger 14,75 kronor i timmen efter skatt.

Fundera lite på detta istället. Som du ser så tar staten glatt tillbaks nästan hälften av pengarna inom en månad. som den alltid gör. Och även om man inte är skyldig att redovisa vad man lägger dessa 15 kronor på så har man som anordnare givetvis även kostnader för det man gör och ögon på sig från alla håll.


Jag talar liksom antagligen du gör i egen sak.
Jag är själv fas3 anordnare, ingen kyrka, abf, idrottsklubb, folkuniversitet eller NGO utan ett helt vanligt litet företag med 2 ägare och en deltidsanställd. Jag och en kollega satt en dag i bilen och lyssnade på radio angående de dumheter som folk utsätts för i fas3 och kom fram till att detta kan vi göra bättre. Att det måste kunnas göras bättre. Tanken kan inte ha varit med detta att myrorna ska ha gratis arbetskraft och extra statsbidrag, eller att arbetslösa ska vallas runt som handelsvaror emellan olika organisationer. Vi har båda varit småföretagare och drivit företag i ett antal år och verkligen varit de som anställt folk, skapat arbeten.

Så vi satte oss och tänkte ut ett projekt där deltagarens arbetsuppgift skulle vara att skaffa ett arbete. Det kanske låter otroligt, men efter ett antal månaders bearbetning av AF så godkände dom det.
vi sysslar inte med legoarbeten, städ, packa kläder eller klippa gräs utan vårt arbete idag som anordnare går ut på att bara hjälpa och stödja våra deltagare att skaffa sig ett arbete. Med lön, riktig lön.

Detta gör vi varje dag, 5 dagar i veckan året om (som du kanske vet så får en anordnare aldrig stänga verksamheten för sådana trivialiteter som semester).

Vi kan tyvärr inte ha de senaste datorerna eller snygga lokaler för att ekonomin finns inte för det, firmabilen är en golf från tidigt 90-tal men den funkar. Och vårt koncept funkar. som det ser ut idag så har ca 30% av de som kommer in igenom vår dörr gått ut i arbete. tilläggas bör att vi varit igång i 6 månader.
Vi får bara 6 månaders anordningar utav AF kanske beroende på att vi är nya och lite konstiga.

Fundera på de där 15 kronorna. Jag skulle säga att man får vad man betalar för.
Om vi istället för att förlora inkomst varje gång någon får ett arbete, fick en bonus så kanske fas3 skulle se annorlunda ut. Om ersättningen till anordnare som verkligen försöker att få ut sina deltagare i arbete istället för att vara rena sysselsättningsplatser skulle vara högre så skulle kanske den typen av projekt som vi driver skulle vara fler. Orsaken till att många håller på med dessa gratisarbetes projekt är att ekonomin helt enkelt inte går ihop om man ska ha fina lokaler, centralt och snyggt inredda och lön varje månad på året. Därför börjar de att packa skruvar, tandpetare och korkar mm.

Är det något ni ska lyfta upp som fråga så är det detta, fundera på det. Jag vet att det är surt att vara i fas3, jag pratar med mina deltagare om det varje dag. Men om man istället skulle kunna göra fas3 till en period då man som arbetssökande hade stöd i sitt arbete att skaffa sig ett arbete varje dag, skulle det fortfarande vara dåligt då?

 

Sedan så finns det faktiskt de som inte vill ha jobb eller kan ta ett vanligt arbete.

Detta är en verklighet som vi måste rätta oss efter. Förtidspensionsreformen
tvingade folk tillbaks till en arbetsmarknad där de inte klarar av att tävla. Så visst har jag förståelse för att det ska finnas rena sysselsättningsplatser också.
Och en del vill helt enkelt inte arbeta, utan helst vara hemma och leva på den lilla ersättningen som de får från försäkringskassan. (jag har iofs märkt att det oftast är de som har lite högre ersättning eller så mycket skulder att det inte hade spelat någon roll om de hade haft 50´000 i lön för att kronofogden skulle tagit allt iallafall).

Men som sagt tillbaks till frågan. Jag har alltid undrat varför de i fas 3 accepterar att AF lägger ner så lite pengar på dem? visst är det låg ersättning, men inte så jätte mycket lägre än en "normal" stämpling. men det jag menar är hur kan ni acceptera att en anordnare bara får 15kr i timmen i ersättning och förlorar denna ersättning om han hjälper någon ut i arbete. En jobbcoach till någon i fas1-2 som får arbete tjänar ungefär 40 gånger mer i timmen. Det rimmar ganska illa, då det faktiskt ÄR svårare att få ut någon som kanske varit utanför arbete i 10-15 år. Om ersättningen höjs och med en bonus på att få ut deltagarna i arbete kommer att förändra fas3 i grunden. Från något negativt till något som jag tror att det var tänkt att vara.

Jag skickade ett mail istället för att att posta på din blogg, dels för att jag inte ville påpeka det felaktiga som du skrivit öppet utan ge dig en möjlighet att korrigera det själv.
Men även för att jag uppskattar det du försöker att göra. Jag kan ju givetvis aldrig själv ventilera mina åsikter öppet då jag har AF som enda uppdragsgivare och jag antagligen skulle bli fullkomligt nerhackad som en utnyttjande slavdrivare oavsett vad vi gör eller hur vi gör det.
Tycker du att mitt resonemang stämmer så skriv om det som ditt, om inte så gör det inte. Men ändra sakfelen i din blogg så att du inte förlorar trovärdighet över en sådan skitsak."


Ja, så här skriver alltså denne anordnare till oss på FASORNA.  

Varför får då anordnare av FAS 3 dessa 225 kr per dag per deltagare. Är det för att anordnaren ska kunna ge sig själv en lön? Varför skriver han om abetsgivaravgifter och sociala avgifter? Han betalar ju inte lön till FAS 3:an.

Så här står det, bland annat, i Arbetförmedlingens informationsblad-fas3.pdf"Vad ska anordnarbidraget användas till?
Anordnarbidraget ska utgå till den som anordnar sysselsättningsplatsen och
kan inte delas mellan flera anordnare. Bidraget är avsett att täcka de kostnader
som kan uppstå när en person sysselsätts i fas 3, till exempel kostnader för
handledning, arbets- och skyddsutrustning, skyddskläder, utbildning och/eller
instruktion samt kostnaden för den fysiska arbetsplatsen. Bidraget utbetalas för
den tid deltagaren är placerad hos anordnaren."
 

Kan tycka att den här anordnaren ändå låter ganska sympatisk. För min del känns det nog ändå som den här anordnaren har missuppfattat en del angående vad anordnarbidraget ska täcka. Vad tycker du? Är det någon som läser detta som har några synpunkter?

Jag är dock nöjd med att den här anordnaren tycker att det är bra att den här bloggen finns och att den här anordnaren försöker få sina deltagare ut i RIKTIGT jobb med RIKTIG lön. Men samtidigt ser jag ju utveklingen... att alla idag vill försöka tjäna pengar på arbetslösa. FAS 3:or och andra arbetslösa är en handelsvara, helt enkelt.

Maila gärna dina åsikter i frågan eller kommentera här nedan.

Iréne


Vid en liten enkel kontroll på nätet fann jag att frågan om Anordnarbidraget är skattepliktigt eller inte hade tagits upp tidigare.
 
Här är ett par länkar:
 
 

UPPDATERAR idag med inlägg som inkommit på mailen angående detta inlägg från en anordnare i FAS 3 tycker till...

Först så kom ett mail från en annan Anordnare i FAS 3 som skriver så här:

"Hej Anonym anordnare,

Jag är van att bli påhoppad från alla håll så jag ska inte bete mig likadant, men jag vill gärna kommentera ditt inlägg från ett objektivt perspektiv. Jag är FAS3 anordnare (Avidu Grupp), arbetsgivare (Avidu Group) och anställd (Helt annat företag).

1. Du hänvisar till sociala avgifter och skatt mm. Det är rent felaktigt, man får 225kr om dagen som bidrag för att tillhandahålla en ”sysselsättningsplats”. Du får in de rent i bolaget och kan göra bäst du vill som företagare med pengarna som t ex höja din egen lön om du vill.

2. Skatt betalar man bara om man gör vinst som alla andra. För att redovisa vinst måste bolaget ha mer intäkter än utgifter. FAS3 bidraget går in som en ren intäkt i bolaget. Alltså vid vinst bet du skatt på det som alla andra bolag.

3. Du är anonym, samtidigt som du får ut 30 % i jobb och varit igång i 6mån? Detta hör för andra kanske inte ihop men för mig lyser en lampa..
OM du får ut 30 % i jobb, ni har varit verksamma i 6månader så borde du inte vara anonym, denna löjliga anonymitet försvagar bara din trovärdighet och ditt syfte enligt mig ialla fall.

4. Arbetsförmedlingen skulle jubla om de såg detta resultat och skicka folk till dig på löpande band för vad alla än tror så går handläggarna på knäna av människor de skall ta hand om och kraven från regeringen hårdnar på resultat. DU borde vara ett fantastiskt exempel som skulle vara stolt och visa vad och hur du gör. Människor som ÄR i FAS3 som vill ha ett jobb skulle stå i kö, så.. varför döljer du ditt bästa säljargument.. dvs resultatet?

Du säger:
citat
”Detta gör vi varje dag, 5 dagar i veckan året om (som du kanske vet så får en anordnare aldrig stänga verksamheten för sådana trivialiteter som semester).”

5. Du pratar skatter, ekvationer mm. Min gissning är att du inte har annan verksamhet utöver detta.
Att era löner är ett resultat av er anordnarverksamhet (Inget fel i det, men det ger en indikation på vissa saker och privat kan jag tycka att detta brev/mail från dig enbart har ett syfte att ”trigga” inom ett område som redan är så infekterat och misshandlat. Det känns lite siså där.

Sitter ni 5dgr i veckan båda två + en halvtid och är rädd för repressalier från AF om ni inte är anonyma så måste ni vara väldigt beroende av dessa pengar för egen försörjning, vilket ni inte behöver med sådant resultat.
Din bilresa, 2 företagare jobbar med sina företag och skall sadla om för att hjälpa FAS3??? Hm..
Finns tomten? Mkt märkligt.. Neeh, där förlorade du mig..
Ska man sticka ut hakan bör man vara påläst för man är inte dum i huvudet för att man är FAS3.

Missförstå mig inte, jag missunnar ingen så länge man verkligen gör ngt som leder ngn vart för individen, men under hela denna Avidu resa så har jag sett mer än jag trodde var möjligt.

Om ngt låter för bra för att vara sant så är det oftast så. Annars vill man skrika ut det och bevisa för AF.
Som affärs”kvinna” råder jag dig att om allt du säger är sant så gör din bästa affär någonsin, informera Sverige om dina metoder och alla kommer älska dig. Speciellt AF och de som vill ha ett jobb. För Sverige behöver verkligen ideer (med bevis) om hur man löser denna situation. Vi är alla trötta på alla som snackar men inte kan leverera något vettigt mer än för sig själva.

Som slutkläm kan jag bara med sorg säga att jag har aldrig någonsin i min 25åriga karriär (50 idag) skådat ett sådant missbruk, gameri i godhetens namn och skenhelighet i att stå sig själv närmast på andras bekostnad.
Jag är själv snart klar med mitt projekt och så fort jag lämnat över Avidu till de anställda 100% så skall jag dra mig undan, ta en lång dusch och skriva en lång bok om allt jag sett och hört. Denna resa har gjort mig till en annan person dvs den jag är idag, väldigt ödmjuk och besviken.

/Monica Jalke, Grundare till Avidu Group (FAS3 anordnare, MOT FAS3 dvs. inget resultat mer en egen vinning)."


I ett annat mail som innkommit så uttrycker man sig så här:

"En replik till inlägget "En anordnare i FAS 3 tycker till... " här nedan

Anordnarbidraget utgår till den som anordnar sysselsättningsplatsen=han själv

Han borde nog sluta som fas3 anordnare om han betalar arbetsgivaravgift på
sin egen inkomst och betalar så pass som 70%

Matte är inte heller en stark sida hos honom,av dom 225 som han får i
bidrag betalar han alltså 157,34(70%) i arbetsgivaravgifter,då återstår
225-157=68kr

På dom 68kr betalar han 25% i inkomstskatt = 17 i skatt,återstår 68-17 = 51kr

Han tjänar riktigt dåligt,stackarn    51/8 = 6,375 kr/timme"