tisdag 27 september 2011

S alternativ till Alliansens FAS 3 väntas den 5:e oktober

Den 5:e oktober väntas Socialdemokraterna komma med ett alternativ till FAS 3. Det ska bli intressant att få veta vad det innehåller. En del har ju läckt ut i media, men vad jag kunnat se så finns inget som tyder på att de tänker sig höjda ersättningsnivåer för åtgärderna, vilket ju är det som är den högst kritiserade detaljen i detta fasansfulla paketinnehåll av JUG som heter FAS 3. Det är många av de drabbade som redan nu tvingas från hem och hus. Det här håller inte!

Dagens Arena skriver idag bland annat

"Socialdemokraterna vill nu gå vidare och skrota hela jobb- och utvecklingsgarantin. I stället föreslår partiet ett eget arbetsmarknadsprogram som i sin helhet kommer att presenteras i skuggbudgeten som släpps senast den 5 oktober.
– Exakt hur resursfördelningen ser ut och programmets utformning kommer att presenteras i budgeten, säger Ylva Johansson."
 
Jag hoppas verkligen att Socialdemokraterna tänker sig att ordna fram alternativ där de arbetslösa kommer att få en värdig ersättning, arbete ska ge lön, kollektivavtal, pengar avsatta till pensionen och lagstadgad semester, inget annat är acceptabelt.
 
Det finns en herre som heter Bertil Lund som har skrivit många kloka kommentarer i ett gammalt blogginlägg av socialdemokraten Leif Haglund. På ett av Bertils kommentarer svarar Leif Haglund så här:
 
"Du har rätt i att försörjningsstödet inte medger någon guldkant på tillvaron. Det räcker bara till livets nödtoft. Bidraget är enbart tänkt att vara en tillfällig hjälp från samhällets sida tills man kan klara sig själv genom eget arbete.

Ett utmärkt förslag du framför om att samhället om jobb inte kan erbjudas en arbetslös inom en viss tid, ska bli skyldig att betala skadestånd till den arbetslöse! Det här hade tvingat politikerna att ta jobbfrågan på allvar. Det räcker inte enbart med läpparnas bekännelse, det krävs en politik som är jobbskapande. Detta ska ha högsta prioritet för en regering. Den här uppmaningen är inte bara riktad till nuvarande alliansregering, vår tidigare s-regering var inte mycket bättre."
 
En annan person som heter Anna Andersson har också kommit med många bra och insiktsfulla kommentarer i Leif Haglunds blogg ovan, hon skriver bland annat:
 
"Sedan är det ett problem att arbetsförmedlare sitter på makten att stänga av den arbetssökande. Det går inte att föra en öppen dialog med sin arbetsförmedlare eftersom man är livrädd att säga eller tycka fel. Arbetsförmedlare ska jobba med att dammsuga arbetsmarknaden på jobb och hjälpa den arbetssökande till ett riktigt jobb. Som det är nu kontrollerar och administrerar dom mest och har fullt upp med att få in folk i åtgärder som inte leder till riktiga jobb. Arbetsgivare väljer alltmer att inte annonsera lediga tjänster hos Arbetsförmedlingen. Tro det, inte vill de ha en massa ansökningar som Arbetsförmedlingen har tvingat folk att söka. Arbetsgivare vill ju ha kompetent och intresserade arbetstagare."
 
Det har nog inte undgått någon av de arbetssökande i JUG att det förhåller sig på detta viset.
 
En av mina vänner på Facebook, som liksom jag befinner sig i FAS 3, genomgår just nu en arbetsmarknadsutbildning. Hon hoppade på detta så fort regeringen, efter mycket påtryckningar av bl.a Socialdemokrater och Vänsterpartister, lät meddela att det fram till årsskiftet 2011-2012 skulle tillåtas att även de i FAS 3 fick gå arbetsmarknadsutbildningar. Hon ska nu ut och göra arbetspraktik. Praktikplats ska hon söka själv. Dock säger hon att det är fruktansvärt svårt att hitta någon som är villig att ta emot henne, hon börjar misstänka att det är arbetsmarknadsåtgärden FAS 3 som är boven.
För vilken arbetsgivare orkar ha en praktikant drällandes när det finns FAS 3:or som man kan ha istället och dessutom få betalt för att ha där.
 
"Om folk och fack bara slutade kräva lön skulle företagsklimatet förbättras radikalt. Sverige behöver fler entreprenörer och därför borde det gå att finna bred politisk enighet för de här åtgärderna. Åtminstone mellan Folkpartiet, Svenskt Näringsliv och Centerns ungdomsförbund."
 
Detta skriver Victor Barth-Kron i DN Sthhlm igår.
 
Det verkar verkligen vara den nya tidsandan. Alla ska jobba gratis och företagen ska gödas med bidrag i olika former för att ta emot arbetskraft. Arbetskraft som vi idag i Sverige har gott om, men inga företag som vill betala för att ha dem hos sig. Visserligen kan man ju se att det finns behov, det  visar man ju tydligt genom att erbjuda jobb till de som befinner sig i FAS 3. Men behovet för de arbetsökande att ha en skälig inkomst är det snålt om förståelse för.
 
Kan bara säga att den dagen de tänker sätta mig på en FAS 3 plats där jag ska göra ett riktigt jobb igen, den dagen kommer ju inte jag att försöka göra "mitt bästa". Varför skulle jag? Jag får ju ingen lön! Jag ser heller ingen väg ut ur tunneln, jag ser mig arbeta i FAS 3 fram till pensionen om ingen ser till att SKROTA FAS 3.
 
För dig som kanske inte vistas så mycket på Facebook kan jag tala om att det finns en grupp där för arbetslösa som befinner sig i JUG. Den heter "Kollegor i Jobb- och utvecklingsgarantin 1,2,3" där man gå med och får möjlighet att disskutera sin situation eller läsa om andras situationer och erfarenheter av JUG. Där finns också många länkar från media och bloggar som handlar om arbetslösheten.
 
Läs också vad TCO-Tidningen skriver...
 
"Enligt den senaste statistiken har antalet långtidsarbetslösa i Sverige minskat. Men då räknar man inte in de som befinner sig i Jobb- och utvecklingsgarantin."

Blev du förvånad? Inte jag.
 
 
Vi hörs! // Irénesöndag 25 september 2011

FAS 3 - Den nya arbetsmarknaden

Just nu finns ca 27.000 arbetslösa i arbetsmarknadsåtgärden FAS 3.

27.000 x 5000 kr x 12 månader = 162.000.000 per år direkt ner i fickorna på FAS 3 anordnare.
Ivan Daza och hans jobbfabrik är en av de absolut största vinnarna på denna åtgärd. Vad jag vet så har han ca 650 arbetslösa i FAS 3 under sina tak. Det blir mycket bidrag från Svenska staten per år det, dina och mina skattepengar göder hans företag.

Arbetsförmedlingen tycks idag enbart arbeta med att ordna fram arbetsgivare som vill vara anordnare i FAS 3. Det verkar vara de platser som Arbetsförmedlingen anstränger sig mest för att få fram till de arbetslösa. Till och med är det så illa att arbetsplatser börjar på att neka att ta emot praktikanter i  FAS 1 eller i FAS 2 eller ens ta emot människor som behöver arbetssträna med sjuklönebidrag... eftersom anordnare ju får betalt för de som de "förbarmar sig över" som är i FAS 3.

Jag har hört att Arbetsförmedlingen har svårt att hitta anordnare som kan erbjuda en "vettig sysselsättning" till de arbetslösa... sysslor som annars inte skulle blivit utförda och/eller som höjer kvalitén... så därav har de nu sedan 1:a september nya regler och har börjat tillåta "riktiga jobb" i   FAS 3. Anordnare vill allt oftare att de som söker plats hos dem ska kunna uppvisa ett CV för att se om den arbetslöse "platsar" hos dem. Det är alltså som att söka ett riktigt jobb.

Detta är skrämmande. Arbetsgivare kan välja och vraka bland arbetslösa i FAS 3 och alltså läsa dessa människors CV'n. Duger de inte hos dem för att de har fel kunskaper eller bakgrund så slängs de väl iväg till någon annan arbetsgivare/anordnare... och här handlar det alltså om sysselsättning där den arbetslöse inte har någon lön, inget kollektivavtal och ingen lagstadgad semester. De får även en avsevärd lägre summa avsatt till sin kommande pension än vad den som har förmånen att idag ha ett lönearbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Nerikes Allehanda skriver idag om en arbetslös som får blir utslängd från sin FAS 3 plats på grund av att han har fel kompetens.... är det inte kompetens som det är meningen att man ska få när man är ute och sysselsätts i FAS 3? Dessutom så hade den här arbetslösa mannen varit på en sysselsättningsplats i ca ett år där han gjort liknande uppgifter... men nu får han alltså inte vara kvar på den nya platsen på grund av fel kompetens! Man baxnar.

I Göteborg har Arbetsförmedlingen haft en brocshyr över jobb i FAS 3 som den arbetslöse kan söka till, det är bland annat arbeten inom barnomsorgen som barnskötare, i köket som ekonomibiträde eller måltidsbiträde, i skolan kan man arbeta som skolassistent, i äldreomsorgen som vårdbiträde och det finns även Gröna jobb, fastighetsskötare/vaktmästare och lokalvårdare att välja på. Detta är alltså riktiga jobb där man nu i FAS 3 kan konkurrera med lönearbetare som har utbildning.

Är det fortfarande någon som inte tror att FAS 3 är tänkt att lönedumpa och försämra avtal?

Det är precis vad som pågår och dessutom så snedvrids konkurrensen, de som kan göra den billigaste upphandlingen (dvs den som har flest FAS 3:or) vinner, då de kan lämna det lägsta budet.
Det här är horribelt och det är väl ändå dags att alla som har arbete säger ifrån, det gäller faktiskt i förlängningen tryggheten, lönebilden och villkoren på era jobb!

// Iréne

Svar från Hillevi Engström angående arbetslöshetsombudsman

REGERINGSKANSLIET
Arbetsmarknadsdepartementet


Dnr: A2011/3231/POLHE

Hej Åke!

Tack för ditt brev som Hillevi Engström bett mig besvara.

Jag har läst det du skriver och tagit del av det du berättar. Regeringen är medveten om att arbetslöshet kan leda till ansträngande och tärande förhållanden. Det är därför vi valt att prioritera arbetsfrågan och upprättandet av en arbetslinje inom svensk politik. Regeringen vill att alla som vill och kan arbeta också ska kunna få ett jobb.

Regeringen har en bred jobbstrategi för att långtidsarbetslösa ska komma i arbete nu konjunkturen nu vänder. Jobb- och utvecklingsgarantin är bara ett av många verktyg vars syfte är att bryta långtidsarbetslösheten. Vi förstärkte från årsskiftet det särskilda anställningsstödet och samtliga deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin har också möjlighet att få nystartsjobb.

Jobb- och utvecklingsgarantins senare del fyller en viktig funktion och är betydelsefull i flera hänseenden. I grunden handlar garantins sysselsättningsfas om att synliggöra människor som tidigare gömts undan. Vi vägrar låta förtidspension och passivitet gå före aktivitet och insatser. Målet med deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin är att deltagaren ska få en anställning med eller utan statligt stöd.

Jag vill med detta svar tacka för att du tog dig tid att dela med dig av dina idéer och förslag. Det är min förhoppning att det löser sig för dig till det bästa och att du snart hittar en väg tillbaka in på arbetsmarknaden.

Med vänlig hälsningManne Bergström
Politiskt sakkunnig brevsvarare
Arbetsmarknadsdepartementet

lördag 24 september 2011

Arbetslöshetsombudsman samt kamratstödjare på AF

ARBETSLÖSHETSOMBUDSMAN OCH KAMRATSTÖDJARE PÅ ARBETSFÖRMEDLINGEN:


Idag finns det några ombudsmän för olika grupper i samhället, men ingen för oss arbetslösa.

Jag undrar varför.

Hur många av oss som går utan jobb vågar inte säga ifrån utan godtar det som sägs och beordras?

Därför anser jag att det SKA och inte ”bör” inrättas en arbetslöshetsombudsman dit de som inte av någon anledning vill eller kan göra sin stämma hörd kan vända sig.

I och för sig är jag utan jobb, M E N, jag har fortfarande mitt människovärde kvar och rätten att ifrågasätta beslut, det kan ingen ta ifrån mig, hur gärna man än vill.


Har läst på nätet om hur vi arbetslösa blir behandlade på möten och jag blir lika RASANDE varje gång jag får läsa att den som kommit dit mötts av flera personer som skyddar sig själva och andra.

Det borde vara vår rättighet att gå tillsammans med någon för att åtminstone ha ett moraliskt stöd och vittne på det som sägs.

Arbetsförmedlingen borde gå ut med intresseförfrågan om vilka som är intresserade av att ingå i en kamratstödjargrupp och sedan bilda en sådan på VARJE kontor.


Så låt resten av 2011 och ända tills vi får hela systemet ändrat vara en tid då politiker och makthavare känner värmen av blåslampan därbak och snarast gör om och gör rätt.


NY BLOGG

Nu startar vi en ny blogg om FASORNA i JUG. Välkommen att maila oss om du har något du vill säga eller som du vill att vi ska lägga in här på bloggen. Vi ser fram emot ditt engagemang och dina åsikter. Mailadressen syns här till höger. Dela den gärna med dina vänner. Denna blogg är för att sprida information om Fasorna och för att människor i allmänhet ska få insikt och insyn i hur denna arbetsmarknadsåtgärd fungerar (eller snarare inte fungerar) och gärna skapa opinion. Alla som deltar i detta program som vi kallar JUG eller FASORNA är särskilt välkomna att skriva till oss och berätta om sina erfarenheter. Vi förbehåller oss rätten att redigera i era inlägg, med erat samtycke, innan dessa publiceras och ber er också att hålla en god ton och respektera lagar och regler, etik och moral.

Den här bloggen drivs av Iréne och Åke.

Välkommen!