onsdag 22 maj 2013

Kränkande och förnedrande är bara förnamnet!

FAS 3 förstås. Vad annat. Har konstaterat det för länge sen men detta anonyma brev (något omarbetat för att inte röja den skrivandes identitet) kanske kan öppna ögonen på en och annan icke invigd?

Kära FAS 3 vänner och kollegor, läs gärna detta mail. Det beskriver ett helt vanligt scenario i åtgärden FAS 3 och utnyttjandet som sker hos en så kallad anordnare. Min nuvarande fas 3 plats kommer att avslutas av mig, 2 veckor före sista datum. På torsdag ska jag ha ett möte med en annan anordnare i kommunens regi, kanske är det lite bättre....

Hej,
Detta mail skriver jag till dig då du är ansvarig för Jobb och utvecklingsgarantin i en stad helt nära dig...
 
Jag heter XXXX XXXXX och jag är inskriven i Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB) och placerad på en förening till början av juni. Jag har själv valt platsen och i samråd med XX (handläggare) och NN (ordförande i föreningen) påbörjade jag sysselsättningen i dec 2012. Min uppgift är och har varit att scanna in bilder i en dator, för att de sedan ska kunna samlas in i ett digitalt arkiv.

Som ensamstående mamma till en pojke på 11 år som har flera handikapp, så var/är jag borta en del på möten och det blir många telefonsamtal. Jag har dessutom för egen del dyskalkyli, bl.a. Det har gått bra att scanna bilderna tycker jag och FAS 3 platsen är bra i sig.Under mötet med handläggare XX fick ordförande som fungerade som handledare information om hur min situation var.
 Så de har hela tiden vetat om mina förutsättningar.
Kansliet stänger under juli månad varför man inte har möjlighet att erbjuda mig sysselsättning under sommaren i föreningen och jag har inte så många T-dagar (Tillfälligt uppehåll) att ta ut så att det räcker. Många av dessa T-dagar har jag ju varit tvungen att ta ut för att gå på möten på olika instanser eller nödgats ta ut för att vara i skolan med min son. Jag har redan från början vetat att det är "bara" FAS 3 sysselsättning som jag har här i föreningen och jag har förvisso lärt mig mycket om scanning och hur man gör för att samla in informationen under den här tiden.

Idag hade jag ett samtal med ordförande/handledare på sysselsättningsplatsen, mest för att få reda på om det ändå var möjligt med en eventuell fortsättning. Man ansåg dock att jag scannat för få bilder och att det hade gått långsamt. Man lät mig förstå att jag borde hunnit scanna in fler bilder. Under mötet, som ägde rum på Arbetsförmedlingen inför FAS 3 placeringen, fick jag inga uppgifter på hur många bilder jag förväntades att scanna per dag/eller liknande. Inga sådana krav/signaler fick jag direkt under placeringen heller.
 
Man hade kommit fram till att jag hade scannat in ca fem bilder per dag. Jag undrade om det var meningen att jag ska ha scannat in alla de 10.000 bilder som finns? Handledaren menade på att det var så stora volymer, så att man behövde inte specificera hur många bilder jag skulle ha scannat, men resonemanget gick ut på att jag borde ha förstått att jag skulle ha hunnit med fler bilder. Man behöver ha ett ganska stort antal bilder för att börja bygga upp det digitala arkivet för att det ska vara sökbart, fick jag veta. Någon feedback på det material jag faktiskt scannat in, fick jag aldrig. 
Handledaren och jag kan mycket väl ha missuppfattat varandra, men det som också kom fram under vårat samtal, var att man kunde konstatera att jag varit borta en del och handledaren menade att detta skulle jag "ta med mig som erfarenhet ut i arbetslivet". Som om jag inte skulle vara medveten om detta dilemma? Min son blir inte friskare (adhd, lätt utvecklingsstörning, autism, beteendestörningar) och jag kommer att behöva gå på möten i framtiden också, på sjukhus osv, för hans del. Blivande arbetsgivare och jag kommer givetvis att behöva ha en dialog om detta.

För övrigt, vid ett tillfälle så fick jag sortera innehållet i en sopsäck som handledare kom med, som denne tagit med sig från sin nuvarande arbetsplats. Man hade en del pärmar och dylikt som ansågs kunna tas tillvara på. Då jag är ganska snabb på att kasta det som är trasigt, så fick en av mina kollegor komma och sortera en gång till, efter mig, för att jag "kastade sådant som man ansåg var bra att ha"... Varför jag skulle sortera innehållet i en soppsäck förstår jag inte, det kändes helt meningslöst. För mig var det mest skräp.

Som FAS 3:a så arbetar jag inte, så dessa saker som kom upp till ytan idag känns absurt. Man vill få ett jobb utfört men man vill nöja sig med FAS 3, då föreningen inte har så bra ekonomi. Men man ställer krav på motprestationer som hör hemma i en anställning, enligt min uppfattning. Man har två anställda under bidragsformer och så då jag som FAS 3:a.
 
Efter vi hade haft den här diskussionen, ville jag mest faktiskt bara genast ta med mig mina personliga saker och lämna FAS 3 anordnaren, för att inte komma tillbaka mer. Jag var då ganska uppretad och såg rött, om man får uttrycka sig så. Jag fick till ett möte med XX under dagen och fick ge min syn på saken. Det är allvarligt, tycker jag, att man säger sånt här till en FAS 3:a. 
Då jag har nedsatt arbetsförmåga med bl.a. lättare astma, fysiska besvär, dyskalkyli samt troligen sömnstörning, ett barn som varannan vecka väcker mig 2-3 per natt och alla dessa möten med skola, Soc, psyk och hab, så tycker jag faktiskt gjort så gott jag har kunnat. Naturligtvis ska man inte vara omöjlig, men jag är inte en "dörrmatta" och jag är en person som vet vad som är rätt och fel. Och detta är fel. Anordnaren fick 5.000 kr och min känsla är att jag skulle prestera på ackord! Jag fick, som ni vet, ingen lön och har som FAS 3:a inga rättigheter och förmåner så som en anställd. Ingen semester och ingen tjänstepension. Det tycks bara vara skyldigheter.
Det är inte inget fel på mina arbetskollegor eller ens på handledaren, men att få det till att jag "borde ha hunnit mer" får mig att undra om anordnaren egentligen har förstått vad FAS 3 är, egentligen. Det gavs inget feedback till handledaren idag från min sida, då det känns ganska meningslöst, men jag tycker du som ansvarig ska vara medveten om dessa brister.  
Jag har haft fysisk anpassning utifrån kroppsliga besvär, så som en ergonomisk stol, samt armstöd och mouseroller och det har varit jättetrevligt att träffa alla besökare i föreningen. Det är en jättefin FAS 3 plats, om man från deras sida blir medvetna om vad en FAS 3 deltagare ska göra? 
Efter ca 5 år i arbetsmarknadsåtgärder, så vet jag ganska väl vad som är vad gällande för olika praktik/sysselsättningsplatser. På en secondhandbutik, i en stad helt nära dig, tillbringade jag 3½ år och jag trivdes med kollegorna och även med atmosfären. Att jag fick astma, hade ont i mina höfter, slet hårt och ställde upp frivilligt i secondhand-butikens café, gjorde ändå inte att jag kom på fråga för en anställning, inte en enda gång. Utnyttjande? Döm själv.

FAS 3 är ju kontroversiellt, men jag är ju arbetssökande så jag har vissa skyldigheter som jag måste uppfylla... för att få min ersättning. Om jag får lära mig nya saker i FAS 3 så är jag mycket glad för det och om mina nya erfarenheter leder mig till ett jobb är det ju jättebra. Jag vet att jag fullgör mina plikter som arbetssökande och jobbar hårt. Tyvärr utan lön och anställning, som så många andra som sitter fast i FAS 3.

Nu när du läst detta mail vill jag inte läsa "tack för dina synpunkter". Jag vill ha en återkoppling på detta. Jag vill inte att handledaren på sysselsättningsplatsen tar del av mina synpunkter, det leder inget vart, men du kan ju ha detta i åtanke när du ska göra nya placeringar.

Tack för ordet!

Själv blir jag mycket berörd och verkligen upprörd av att läsa detta mail. Jag blir inte förvånad dock. Men jag slutar aldrig att uppröras. Detta FASliga FAS 3 måste få ett slut. Det är så genomruttet och förnedrande och kränkande för individer, att dessa istället för att stärkas hamnar i depression och ångest och blir sjuka av åtgärden, många gånger. Det leder heller sällan till några jobb. Inte är det många som lämnar åtgärden för några "riktiga jobb" i varje fall, kan jag starkt misstänka.

En och annan lyckas troligtvis få ett jobb, helt utan bidrag, utanför denna horribla marknad. Då antagligen helt på eget bevåg och utan någon koppling till FAS 3 sysselsättningen, det är heller inget man vill skylta med i ett CV. Skriv Myrorna, Prio1, Jobbfabriken, Media Copy, klassmorfar, XXX-föreningen och det är helt uppenbart att det  handlar om FAS 3 sysselsättning. De allra flesta som lyckas "lämna" FAS 3 för jobb, hamnar i bidragsanställningar som handledare åt andra FAS 3:or, vågar jag påstå. Om FAS 3 försvinner försvinner även dessa anställningar som ett brev på posten.

Är det förresten någon som förstår hur man kan förkorta Jobb- och utvecklingsgarantin med ordet JOB? Det fick jag tips om idag. Om man söker på Job på Wikipedia så får man upp följande...

"Job är i judisk mytologi en gestalt som utsätts för Guds prövningar genom att Satan tillåts ta ifrån honom hans rikedom, barn och hälsa. Berättelserna om Job återfinns i en bok som bär hans namn i Gamla Testamentet i Bibeln.
Job blir med Guds tillåtelse berövad sina tillgångar, hans tio barn dödas och han själv drabbas av varbölder över hela kroppen. Detta leder till att han blir vred på Gud och anklagar Gud för att vara orättvis. Berättelsen om Job handlar om varför en rättfärdig människa måste lida livets orättvisa och hur man kan bli upprättad."
För övrigt så brinner det i Stockholmsförorter lite här och där, inte försvarbara handlingar. Det värsta är att det drabbar enskilda individer som får se sina bilar förstörda och uppbrunna. Det hjälper inte att förstöra, man måste använda andra metoder för att protestera mot samhällsförtryck och ökade klyftor. Våld föder våld. Men... jag hittade den här bilden på facebook, vilken säger ganska mycket med väldigt få ord, kan jag tycka.


Tänkvärt. Trevlig onsdageftermiddag på er!
Irene

lördag 18 maj 2013

Både GP och AFTONBLADET har granskat bidragsjobben

Det började med att GP satte igång en granskning av kafékedjan Le pain Français.
Man frågade sig "Hur kunde de växa så snabbt?" och det visade sig att nästan hälften av de anställda hade bidragsjobb. Staten subventionerade alltså anställningarna och då är det inte konstigt att affärerna blomstrar kanske?

Tänk dig att du själv har ett kafé som du driver helt seriöst och har anställd personal som du betalar full lön och sociala avgifter för, sen kommer ett företag och placerar sig vägg i vägg med samma affärsidé, med den skillnaden att de bestämmer sig för att hålla lönekostnaderna nere och kontaktar därför Arbetsförmedlingen för att se om det finns möjlighet att få några lönebidragsarbetare...

De kan hålla lägre priser och högre service, varför dina kunder börjar sina... du får helt enkelt slå igen. Detta är kontentan av den bidragslinje som Arbetsförmedlingen under regeringens direktiv driver. Att den här kedjan kunde få så många bidragsanställda har nu, tack vare GPs granskning, lett till att Arbetsförmedlingen gör bidragskontroll över hela landet...

Ur GP 12 april 2013: Regeringens bidrag till företagare utan någon grundlig kontroll och uppföljning snedvrider konkurrensen och utsätter de anställda för risken att bli utnyttjade, skriver Oscar Ernerot och Claes-Mikael Jonsson, LO.

"Le Pain Français missbruk av lönebidrag är tecken på en systemkris. Det visar hur bristfälliga de regelverk som omger arbetsmarknadspolitiken har blivit under den borgerliga regeringen. Det är ironiskt att höra Fredrik Reinfeldts och borgerliga politikers retorik om ett samhälle där utsatta människor sägs missbruka bidrag. Lönebidragsskandalen i Göteborg visar på motsatsen – att det är hög tid att strama åt arbetsgivarnas bidragsmissbruk.

Dagligen rapporteras om hur regeringen smetar ut skattepengar i bidrag till arbetsgivare. Allt för att statistiken över arbetslösa ska minska, kvantitativa lösningar på arbetslöshetsproblemet går före kvaliteten i insatserna. De som lider mest är de som söker arbete.

Genom Arbetsförmedlingen har regeringen betalat ut stöd med frikostiga löften om att arbetsgivaren kan sänka sina lönekostnader. Det sker utan grundlig kontroll och uppföljning. För en ung person kan man få 3 500 kronor i månaden och drygt 12 000 kronor för en långtidsarbetslös. Den arbetsgivare som besöker Arbetsförmedlingens hemsida kan shoppa runt bland en rad olika former av ekonomiskt stöd."
Arbetsförmedlingen jobbar stenhårt på att REA ut arbetskraft.


Anställ en person som varit utan arbete i minst ett år så får du ett rejält bidrag till lönen under lika lång tid.

Ännu bättre blir det, för arbetsgivaren, om de istället kan få en person på Särskilt anställningsstöd. Då läser man följande: Anställ en person som varit utan arbete länge. Då kan du få en stor del av lönen betald av oss. Du får även ersättning för handledning.
 
 
 
"Aftonbladet har avslöjat arbetsgivare som systematiskt utnyttjar bidragsjobbare, som vägrar betala ut löner och som pressar de allra svagaste.
Responsen på vår öppna granskning har varit enorm. Hundratusentals har läst och tusentals har kommenterat och delat artiklarna."
 
Är det någon som tror att det kommer förändra något? Det lär bli mer sekretess, om du frågar mig. Det är så att sekretess behöver sättas in för att skydda arbetsgivare. Läs bara detta:
 
"En dom från 1996 ger viss vägledning om vilken skada som lagstiftaren oroas över att företagen ska drabbas av. Dåvarande Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, hade förvägrat SVT uppgifter om ifall en företagare hade tagit emot någon form av arbetsmarknadspolitiskt stöd. AMS hävdade att statsbidrag kunde påverka ett företags möjligheter att ta betalt och därmed påverka konkurrenssituationen. Uppgifter om huruvida ett företag har eller inte har arbetsmarknadspolitiskt stöd ansågs därför, enligt AMS, kunna falla in under begreppet affärs- eller driftförhållanden. Kammarrätten och Regeringsrätten gick på AMS linje och SVT fick inte uppgifterna."

Till sist, men inte minst vill jag göra er uppmärksamma på en protestlista som jag delat i min logg på facebook. Så här står det när man klickar på länken:

"Vi som vill ha kvar Café på Klostret i sin nuvarande regi. Efter att kyrkan beslutat att själva driva cafet med arbetslösa i FAS 3 och köra ut Lena Svedung som inte bara är en egen företagare sen många år tillbaka utan också sitter på stor erfarenhet och enormt mycket känsla för yrket.
Så nu startar vi en namninsamling för alla som är emot detta.
Många har redan visat sitt stöd via våran namninsamling
som ligger inne i cafét men nu kommer även en via nätet."
http://emot.se/namnlistor/191/


Trevlig helg och kommentera gärna inlägget.
Ireneonsdag 8 maj 2013

Nu blir det STORSTREJK mot FAS 3

Idag startades det upp en ny grupp på Facebook, Det ska bli Storstrejk mot FAS 3 i slutet av denna månad... hoppas att ALLA FAS 3 vågar haka på. För det är sannerligen DAGS att de i FAS 3 samlar sig och sätter ner foten.


Att vara arbetslös i Sverige idag är sannerligen inte alls kul och det kan även drabba hårt om man råkar göra en miss...  fick tag i detta inlägg idag... det är rent ut sagt förfärligt! Ska det få vara så här?

"Hej, jag fick stora problem o skickad fram o tillbaka pga AMS, när ja kollade upp dagen då ja stämplade ut, det skulle va den 19 april "Trodde jag" men visade sig vara den 6 april ja kom in i fas1 den 20 april .... Fick panik när ja upptäckte felet, att mina pengar mellan den 6-19 april inte kom in på kontot (fast än man e arbetslös så har man ju räkningar)...  
Tog mig omg till AMS den hanläggaren ja mötte dissa mig o sa att han inte kunde backa tiden om inte facket o jag kunde bevisa vilken dag ja stämplade ut (ändå hade ja med mig papper från facket som bevis) men detta hjälpte inte.... Ja blev så klart irriterad, men han vräkte ur sig att ja skulle gå till socialen eller min pappa !!!!!!  
Dagarna gick i ständig oro för hur ja skulle lösa detta, min tilldelade hanläggare va på semester så fick snällt vänta tills han va tillbaka.... Ringde honom och snabbt som en plätt fixade han felet suck.... Men men då återstod ju ännu två veckor tills man fick pengar av Försäkringskassan fick klartecken att skicka papper till dom den 6 maj då hade april månad gått och man sitter i skiten den 6 maj skulle ja även infinna mig på en hemlig ort, 9mil tur/retur, för att sitta där o lyssna på dom om hur man söker jobb 8 timmar om dagen ...  
Jag frågade dom hur har ni tänkt att ja ska ha råd med detta när de e typ 2 veckor kvar innan ja har pengar.... De va tydligen inte deras problem ja fick bara lösa de om ja skulle få några pengar alls Nu har ja vart utan inkomst i snart 1,5 månad och de lär ju inte bli enklare om man inte hinner hitta jobb innan man hamnar i fas3 ..... Kände att ja ville skriva av mig lite"

         Jag har ändrat lite i inlägget för att personen i fråga önskade vara anonym.

 

 Nu laddar vi för storstrejken. Du hänger väl med? 27-31 Maj, på din ort!Gå gärna med i gruppen på Facebook. Den hittar du här: https://www.facebook.com/groups/462178830517762/