fredag 21 september 2012

Regeringen flaggar, HÅRDARE KRAV på arbetslösa!

Arbetslinjen måste upprätthållas! 
Citat: "Inom några veckor kommer regeringen också att presentera ett förslag om att arbetslösa som vill ha ersättning tydligare än i dag ska kunna visa att man är aktiv och kan visa upp vilka jobb man har sökt för att få ersättning. Även när det gäller Komvux så skriver regeringen i höstbudgeten om ökade aktivitetskrav och krav på närvaro."
Det skriver man idag på Sveriges Radio/Ekot. På facebook hörs röster från arbetslösa som lyfter aktivitetsstöd eller försörjningsstöd för sin överlevnad om att det här inte är något nytt. Det här finns redan, säger man. Vissa har förvisso högre krav på sig än andra, vissa har ingen tidsgräns satt på när och hur de ska redovisa sökta jobb men de allra flesta tycks ha handlingsplaner eller bestämda datum varje månad då de ska inkomma till AF eller sitt socialkontor med de jobbsöksaktiviteter man haft.

Men det är samtidigt svårt att söka jobb som inte finns. Vissa väljer att söka jobb som läkare, advokat eller it-ingenjör utan att ha de kunskaper som krävs, bara för att fylla kvoten. För vad gör man?

På detta vis så "spammar man systemen" och arbetsgivare överöses med ansökningar som är helt irrelevanta för dem. Det gör att de inte vågar gå ut med att de söker personal, vilket leder till ännu färre jobb för de arbetssökande att hitta. Allt fler jobb går alltså ut via kontakter och allt färre annonseras i media och hos jobbsighter.

Dessutom, de jobb som ändock annonseras, väljer arbetsgivarna i allt högre utsträckning att ta in ansökningarna via sina egna hemsidor, där processen för att söka ETT arbete kan ta upp till ett par timmar, för varje ledig tjänst, att fylla i. Detta för att sålla ut sökande som inte orkar eller kan ta sig den tid som det innebär att söka jobbet och för att göra sökkvoten mer hanterbar för arbetsgivaren. 

En deltagare i FAS 3 skrev på facebook idag:

"Vi borde spamma regeringen och AF med jobbansökningar..."

Arbetsförmedlingens servrar verkar redan idag oerhört överbelastade. Handläggarna på Arbetsförmedlingen kritiseras för att de inte hinner med sina uppdrag. Men är det så de vill ha det så... "FINE"!


Läs också om socialbidragen i en debattartikel i Värmlands Folkblad... Citerar en del av artikeln:
"Nyligen presenterade Socialstyrelsen siffror om vilka försörjningshinder som ligger bakom att människor söker försörjningsstöd (tidigare socialbidrag). Hela 40 procent, 106 798 personer, har på något sätt angett arbetslöshet. De saknar ersättning (67‑357 personer), har otillräcklig ersättning (34 551) eller väntar på utbetalning (4‑890).
Arbetslösa som saknar arbetslöshetsförsäkring är den enskilt största gruppen (25 procent). Det är mer än fyra gånger fler än de invandrare som får introduktionsersättning eller de personer som får sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspension).
Dessa personer är inte förhindrade eller oförmögna att arbeta.
De har bara inte fått en anställning.
Från 1996 fram till 2007 minskade antalet hushåll som fick försörjningsstöd kontinuerligt. Under finanskrisen har det gått upp. Kostnaderna för försörjningsstödet var 2011 mer än en miljard kronor högre än år 2000. I Värmlands län var kostnaderna för försörjningsstödet 237 miljoner kronor, 20 miljoner mer än år 2000. Det är pengar som hade behövts i skola och omsorg."

Regeringen flaggar, HÅRDARE KRAV på arbetslösa!

I en artikel idag i NA, Naerkes Allehanda, igår, kan man i en faktaruta läsa:
"Skärpta krav på arbetslösa 120 miljoner 
                                   besparing."
Tanken som då slår en är att nu när man ökar kraven så kommer det innebära att fler kan tänkas kastas ut ur systemen.  Arbetsförmedling och socialförvaltning kommer, kan man väl anta, att bli belagda med att stänga av arbetslösa från aktivitetsstöd eller försörjningsstöd för att de inte sökt tillräckligt med jobb? Därmed sparar man 120 miljoner i uteblivna ersättningar. Eller hur tänkte de nu?


Gå gärna med i evenemanget på FACEBOOK 
mot FAS 3. Ingen fysisk/kroppslig närvaro.

Rekommenderas att läsa idag, Martin Mobergs betraktelser.
Idag har han ett inlägg om att Sverige ska ha blivit ett friare land under den Moderatstyrda Alliansregeringen. Tack för ditt inlägg Martin Moberg.

Iréne


1 kommentar:

  1. Vilken fin tröja :) Jag som designat den och bär den vid varje fas 3 möte.

    SvaraRadera