torsdag 29 december 2011

ARBETSLÖSHETEN


ARBETSLÖSHETEN I SVERIGE DECEMBER 2011

Långtidsarbetslösheten biter sig fast, Sökande som hamnar i FAS 3 ökar... ständigt.

91277 pers befann sig i jobb och utv garantin i år i december.
85013 pers befann sig i jobb och utv garantin förra året i december.

En ökning med 6264 personer, varav ökningen i FAS 3 är 4207 personer.

Det har dock sjunkit med personer som befunnit sig i program med aktivitetsstöd.

Sökande i program med aktivitetsstöd förra året i december var 190974 pers
Sökande i program med aktivitetsstöd i år i december var 175546

Det är 15428 färre mot föregående år… Av dessa har de flesta fått arbeten med stöd.

4832 pers har fått arbete med stöd
3266 pers har fått särskilda insatser för funktionshindrade
4708 pers har fått nystartsjobb som till största delen av lönen bekostas av staten

12806 pers har alltså fått bidragsanställningar….EN fas 3 sysselsättning i Göteborgs kommun kan se ut så här:

Dock erhåller man ingen lön, ingen lagstadgad semester och inget kollektivavtal.
Det är 5633 personer färre som är öppet arbetslösa i december i år jämfört med
samma period förra året.

8461 personer ska ha fått jobb på den reguljära arbetsmarknaden i år jämfört med samma period förra året. Troligen har även många deltidsarbetslösa fått heltid och

sökande som tidigare haft tillfälliga timanställningar, sökande som haft tillfälligt arbete och ombytessökande, fått jobb i den utsträckning att de anser att de inte längre är arbetssökande, då dessa fyra grupper med sökande också har minskat.

De statistiska uppgifterna är hämtade från Arbetsförmedlingens Månadsstatistik.
Länk: http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/

En liten gissning:

En del har troligtvis lämnat Jobb och utv.garantin när de gått in i FAS 3, p.g.a. att de har blivit

”nollade”, d.v.s. att de inte längre erhåller någon ersättning för att delta i jobb och utv.garantin. En del har kanske även återgått till Försäkringskassan och får nu åter sjukersättning....
Sökande i program med aktivitetsstöd uppgick till 178.675 personer, vilket var 844 fler jämfört med en vecka tidigare. Jämfört med för ett år sedan har antalet minskat med 12.440 personer. Se länk:
http://di.se/Default.aspx?pid=1340154__TelegramPageProvider&epslanguage=sv&referrer=http%3A%2F

En del tycker att det är BRA att det blivit så stora skillnader i ersättningsnivån för att vara arbetslös mot att arbeta. Det skapar incitament för att söka sig ett jobb säger de. Visst. Men det förutsätter ju att man för det första ges en chans på arbetsmarknaden OCH dessutom så krävs det att det FINNS arbeten att söka som man kan ta. Nej Alliansen. Det här duger inte. Det här duger inte alls!

Se även denna länk angående FAS 3...
http://ekuriren.se/ledareasikter/debatt/1.1173390-foretag-vet-inte-vad-fas-3-ar?m=print

Gott slut! Hoppas på bättre tider nästa år... men jag personligen är tveksam... mycket tveksam...

/Iréne

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar