fredag 18 november 2011

Varför är svenska lönearbetare tysta?

Varför är svenska lönearbetare tysta fast de med all sannolikhet ser vad som händer i det svenska välfärdssamhället... nåja... det före detta svenska välfärdssamhället är väl mera rätt uttryckt?

Ambitionerna var från början från socialdemokratiskt håll att 80 procent av de som blev arbetslösa skulle få 80 procent av den tidigare lönen i a-kassa...

För en kort tid sedan gick arbetsförmedlingen ut med att bara fyra av tio arbetslösa, deltidsarbetslösa och timanställda överhuvudtaget har rätt till ersättning från försäkringen. 2006 när Alliansen tog över så var det åtta av tio.

Alliansens strävan om att förinta fackföreningsrörelsen och a-kassan är tyvärr samma gamla filosofi och politiska strävan som de borgerliga alltid har fört. Dessvärre är de nu på mycket god väg att lyckas. Svenska lönearbetare tiger. SVENKA LÖNEARBETARE TIGER!!!


ARBETSLINJEN GÄLLER, vrålar Reinfeldt, men sanningen är att denna linje som han talar om inte alls är någon linje för ett gott arbete och goda villkor och goda löner för de lönearbetande. Sanningen är nog snarare att det ska jobbas hårdare men med sämre villkor. Sämre löner. Sämre förutsättningar till ett gott liv och en bra arbetsmiljö. Tyvärr är detta tänk inte heller bra för arbetsgivarna i längden. Det kommer att straffa sig. Arbetslinjen är en bidragslinje till Svenskt Näringsliv.

Var förresten på ett möte där vi diskuterade arbetsmarknad och jobbpolitik för några dagar sedan.
Där var en klok man som sa: "Arbetsgivare är egentligen fel namn. Arbetsköpare vore mer riktigt. De GER inte jobb åt dig. De KÖPER den arbetandes kunskaper och tjänster. Den arbetande är en arbetssäljare." Klokt sagt, tyckte jag. Dock är det ju så i Sverige idag att det finns oerhört mycket fler säljare än köpare på arbetsmarknaden, varför det blir problematiskt på många sätt. Ännu mer problematiskt blir det ju när regeringen går ut och bestämmer att nu ska minsann arbetsköparna få betalt för arbetssäljarnas arbetskraft... det snedvrider hela systemet. Något som naturligtvis Alliansen är helt på det klara med... "Det är precis så här det var tänkt" hör jag stadsministerns röst eka i etern.Nej nu MÅSTE svenska lönearbetare gå samman och kräva ändring! Det behövs att vi gör krafttag, att vi organiserar oss och visar var skåpet ska stå. För snart är hela den fackliga kampen ett minne blott. Facket måste visa styrka, få medlemmarna att reagera, att få medlemmarna att gå med ut och protestera. Tillsammans ÄR vi starka, men var för sig så är vi dessvärre bara en fluglort. Kom igen nu! Upp till kamp, ut och protestera! Prata med din fackförening. Hur organisera? Hur får vi fart på medlemmarna? / Iréne

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar