torsdag 17 januari 2013

Om försämringarna i LAS

 LO avvisar försämringar i anställningsskyddet ! Nu vill Alliansen försämra LAS.


"Enligt LOs styrelse innebär utredningens förslag en kraftig förändring av maktbalansen på arbetsmarknaden till arbetsgivarnas fördel och stora principiella förändringar i anställningsskyddet.

Förslagen kommer att leda till otryggare anställningar och en ökad rättsotrygghet för landets alla löntagare."
 
 De skriver också att
"Om förslaget genomförs minskar respekten för rättsskipning, löntagarnas anställningsskydd och rättssäkerhet."


 

Förhoppningsvis så kommer det bli en folkstorm om detta, men jag är tyvärr rädd att folk på golvet där ute på arbetsplatserna inte orkar bekymra sig om det här... också? De har fullt upp att få sina livspussel att gå ihop och när de är lediga från jobbet är det annat än politik som intresserar dem. Det borde de ändra på, anser jag. Detta är ännu ett steg i Alliansens agenda om att fogliggöra arbetaren och öka arbetsgivarens maktposition.

Den som trodde att det NYA ARBETARPARTIET (Moderaterna) hade för avsikt att förbättra för ARBETARNA, har tyvärr blivit grundlurade. Ännu en gång. Jag hoppas och tror att arbetarna nu åter börjar vakna. Förena eder! Tillsammans är vi starka!

Läs även Vårdfokus som stämmer in i

- Facklig kritik mot förslag att luckra upp lagen om anställningsskydd!

De skriver bland annat:
"Arbetsgivare har i dag redan ganska lätt att göra sig av med personal, skriver de tre ordförandena. De påpekar att regeringen vid flera tillfällen tidigare har lovat att inte föreslå några stora förändringar i arbetsrätten. Det här handlar om stora, principiella förändringar och de skriver att de förutsätter att ändringarna inte kommer att genomföras. Vårdförbundet, som ingår i TCO, stämmer in i kritikerkören."
 

Läs också gärna Görans Tankar och Bagateller  

"Arbetsmarknadsministern har meddelat att den borgerliga regeringen inte kommer att lägga något förslag för att förhindra staplandet av korta anställningar på varandra. Hon menar att med det rådande arbetsmarknadsläget det vore oklokt att begränsa möjligheten för arbetsgivare att anställa. Hon säger till TT att …
Att minska möjligheten till visstidsanställningar skulle allvarligt försämra läget på arbetsmarknaden och riskera många jobb.
Det där påstående är ju inget annat än snömos."
 
Foto: Bertil Ericson / Scanpix
  

Också TCO skriver om detta.

"Regeringen skyller på arbetslösheten när sanningen är att den misslyckats att ta fram ett begripligt förslag som kan få parlamentariskt stöd, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO med anledning av att arbetsmarknadsminister Hillevi Engström i en intervju med TT säger att regeringen har bestämt sig för att inte lägga fram ett nytt lagförslag för att förhindra att olika visstidsanställningar staplas på varandra under lång tid.  
- Argumenten utgör ett lågvattenmärke i diskussionen, fortsätter Eva Nordmark. Dessutom används fula argument när man insinuerar att TCO skulle vilja förhindra små och medelstora företag att anställa tidsbegränsat.

Vad TCO sagt är två saker: För det första ska Sverige inte ha regler som tillåter missbruk som gör att människor kan gå år ut och år in hos samma arbetsgivare med korta anställningar. För det andra ska Sverige följa EU-rätten. TCO:s alternativa förslag är balanserat och funktionellt när vi föreslår att samma person ska kunna vara visstidsanställd hos samma arbetsgivare i upp till tre år under en femårsperiod. - Eftersom det pågår ett fördragsbrottsärende måste Sverige agera, säger Eva Nordmark."

    Arbetarna ska fogliggöras. Mer makt åt arbetsgivarna!

Som avslutning vill jag tillägga...

Nu när varslen står som spön i backen kan jag inte annat än lida med alla de människor som kommer att drabbas av uppsägning och som nu får smaka på alla försämringar, eller icke förbättringar, i den forna hyggligt fungerande a-kassan.

Jag tänker främst på 75 dagarsregeln, och på a-kassan som stått still och faktiskt till och med sänkts en gång sedan drygt tio år tillbaka.

Jag undrar hur många som verkligen är MEDVETNA om att man som mest kan få ut 680 kr per dag i a-kassa? Det finns nog en del som blir uppsagda som kommer att få se sin inkomst halveras eller mer därtill när de börjar stämpla. Att gå från en bruttolön på säg 30.000 kr blir i en handvändning till ca 14.960 kr per månad. Det ska täcka amorteringar och lån och alla andra kostnader en familj har. Det är sannerligen ett förskräckligt uppvaknande för många.
 
Det är nog dags att börja inse ett och annat... VAKNA!
 
Dagens fråga: Vi lever väl i en demokrati? Olof Palme förklarar...
 
 
Irene 
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar