tisdag 10 januari 2012

MÄNNISKOSYN

Här ett inlägg om hur arbetsmarknadspolitiken fungerar i Sverige idag under Alliansregeringen.
Läs och reflektera, lämna gärna en kommentar...

Det nya bidrags-Sverige.

"Människan som råvara och produkt i ett drivet system med
coacher och anordnare som konsumenter i det nya bidrags-Sverige.

370 000 människor var öppet arbetslösa oktober 2011. Antalet lediga jobb som anmäldes till Af blev...
som högst 50 000 det året. Samtidigt befinner sig 27 000 människor i FAS 3 och antalet ökar lavinartat. Kostnaderna för FAS 3 är uppe i 135 miljoner kr i månaden bara i ersättning till anordnarna.
Sverige har idag den högsta ungdomsarbetslösheten i Europa.

En ny arbetsmarknad vaknar sakta men obevekligt till liv. Att tjäna pengar på arbetslösheten. Nya yrkesgrupper ser dagens ljus, coacherna. Industrin kring människan som produkt har tagit sin början. Människor säljs i ett nätverk. Med staten som bidragsgivare slussas de från arbetsförmedlingar till coacher och vidare till företag/anordnare.
Högerliberala ideologier är kända för att göra ekonomiska insatser utan samhällsansvar. Fria marknadskrafter får ta över och demokratin råkar i direkt fara. Och det tystar också den utsatta människan.

 Vilka är det så som köper arbetskraft?
Enligt arbetsförmedlingen är det en affärshemlighet och uppgifterna är därmed hemligstämplade.
När en människa närmar sig FAS 3 har Försäkringskassan som uppgift att räkna dagar med aktivitetsstöd. När den kritiska gränsen är nådd går en signal till Af om att det snart är dags för FAS 3. Uppgifter om dessa personer skickas ut av Af till kommuner som kan välja och vraka vilka de kan anställa inom ramen för FAS 3. Det sägs från Af´s sida att den arbetslöse har godkänt detta förfarande den dag de anmälde sig som arbetssökande, för att en arbetsgivare skulle kunna ta del av deras cv.

Det går inte att följa strömmen av arbetslösa och var de hamnar i FAS 3 om man inte har tillgång till Af´s hemliga register.
Den FAS 3 placerade ska utföra ett heltidsarbete utan avtalsenlig lön på en lägsta aktivitetsersättning. Oftast rör det sig om brutto 7000 kr per månad. Den som vägrar delta blir utan ersättning och utan ekonomiskt bistånd från socialkontoret.
En halv miljon människor i Sverige har ingen a-kassa alls utan är hänvisade till socialbyråer. Många får ingen hjälp och Kyrkan blir deras sista chans.

Att ha en människa på FAS 3 avtal ger en anordnare 5000 kr i månaden.

Coachernas nya arbetsmarknad.
2009 skrev Af ett avtal med 968 jobbcoachingföretag. 3 miljarder på 3 år gick åt för att upphandla individanpassade coacher. De får 11 000 kr per arbetslös deltagare. En coach har givetvis också en egen lön som anställd i företaget.

  Antalet coachingföretag i Sverige är nu nära 5000 förutom Af´s egna. Och regeringen vet inte exakt hur stor summa som Af gör av med till jobbcoacher.

År 2010 hade Manpower 2500 arbetssökande i systemet, vilket gav intäkter på 22,5 miljoner kr.

Adecco har tjänat drygt 122 miljoner kr hittills och företaget är börsnoterat i USA och har tjänat ytterligare 108 miljoner kr på det.
Det ser verkligen ljust ut för de som arbetar inom coachingindustrin. Antalet placeringar i FAS 3 kommer att öka lavinartat. Regeringen garderade sig tidigt och lade ytterligare 1,7 miljarder extra mellan 2009 och 2011, till externa jobbcoacher.

Att vara coach är att tjäna pengar. Bonusar om den arbetslöse får arbete även om det rör sig om ett par dagars arbete. Högre bonusar om det blir ett långvarigt arbete.
En coachingutbildning är inte krävande men leder ofelbart till arbete med att sortera människor.

Etableringslotsar är också jobbcoacher och arbetar med invandrare.
2011 fanns det 110 etableringslotsar i Sverige. Lernia hade etableringslotsar i 35 kommuner. En etableringslots får 40.000 om en person med utländsk härkomst får ett långvarigt arbete.

Att bli föremål för upprepad coachning kan upplevas som att bli dissekerad både psykiskt och fysiskt. Numera finns både sjukgymnaster och psykologer med i bilden. En människa har alltid någonting hon kan bidra med och det gäller att hitta detta till varje pris.


Bakom arbetslösheten
Bakom den höga arbetslösheten ligger en sanning som få känner till. Det finns en uppgörelse där politiker, ekonomer och drivna ekonomijournalister är överens om att arbetslösheten aldrig får sjunka under en viss nivå. Skulle det hända, så har Riksbanken i uppgift att öka arbetslösheten. Arbetslösheten blir ett instrument att justera inflationen med. Den håller nere lönerna och ökar trycket på arbetsmarknaden. Kallas även ” Icke inflationsdrivande arbetslöshetsnivå”
NAIRU ( The Non-Accelerating Inflation Rate of unemployment )
Arbetslösheten var också en förutsättning för att Sverige fick medlemsskap i EU.

Så bakom alla löften om att bekämpa arbetslösheten håller regeringen två fingrar i kors bakom ryggen. De är mycket nöjda med hur de lyckats förstöra den ekonomiska tryggheten för en otroligt stor grupp människor. De är också väldigt nöjda med hur de använt sin Robin Hood politik för att gödsla ja-sägarna.
Kraven att söka jobb är lika stora oavsett arbetslöshetens storlek. Det skapar grogrunden för handel med människor. FAS 3 eller omdöpt till Sysselsättningsfasen kommer effektivt att dölja den höga arbetslösheten i statistiken över hur många som har sysselsättning/arbetar i landet. En placering i FAS 3 räknas som ett arbete.
Ett arbete som inte är ett riktigt arbete.
Ett arbete utan lön.
Ett arbete där det inte produceras några varor därför den arbetslösa människan är själva varan. Pengar byter ägare och företag kan leva på inkomsterna av att förvalta innehav av arbetslösa under ett par år.

På så vis minskar motivationen att utveckla företag eller att lägga ner de konkursmässiga. De kan istället leva vidare och en konstgjord arbetsmarknad etableras som i sin tur kommer att expandera och tillåtas bli mer lik den traditionellt avtalsenliga. Arbetslösheten kommer till sist tränga undan den traditionella arbetsmarknaden där människor arbetar för avtalsenliga löner. Den nya arbetsmarknaden består av väl betalda förmedlare, coacher och bidragstagande kommuner, företag och föreningar. Det gäller att hålla kostnaderna nere för anställda och ge sken av att svensk arbetsmarknad har många företag och många företagsetableringar, som tyvärr till stor del bildas bara för att kunna använda den nya produkten, människan som slav och inkomstkälla.

Riksdagen som tidigare röstade för ett stopp av nya anvisningar till FAS 3, med majoritet, ignorerades av den moderata minoritetsregeringen. Det finns inget som tyder på att den katastrofalt misslyckade ekonomiska satsningen på förmedling av arbetslösa, skapat nya arbeten. Av de som förmedlades till FAS 3 för två år sedan är 60% kvar.
Regeringens ohörsamhet av riksdagens beslut kommer att granskas av KU (Konstitutionsutskottet) under våren 2012.Människosyn
Beskrivningen av gruppen arbetslösa och sjuka är ett sätt att rättfärdiga handeln med utsatta människor. De beskrivs bland högerpolitiker som hopplösa fall, svårplacerade med låg utbildningsnivå och inget intresse av att försörja sig själva. Regeringens envetna propaganda har svartmålat en hel grupp människor och näst intill kriminaliserat dem och döpt dem till ”utanförskapet” som om de vore en trög boskapshjord. Att de stått långt utanför arbetsmarknaden under många år. Att de bär skulden till sin egen situation. Det stämmer inte.
Det är ett avskyvärt sätt att brännmärka människor som råkat ut för en arbetsmarknad som saknar arbetstillfällen och nya jobb. Alla kan inte bli jobbcoacher, anordnare eller arbetsförmedlare.
I gruppen arbetslösa finns många högutbildade och antalet ungdomar växer alltjämt.

Lyft skuldbördan och fattigdomen från den arbetslöse och låt den falla på regeringens misslyckade ekonomiska politik som saknar all form av samhällsansvar. Klyftor mellan rik och fattig ökar i takt med högerpolitik.

Regeringen Reinfeldt ville få bort bidragsberoendet. Den har istället ökat till onormat höga nivåer och dirigerats om till coacher, anordnare/företag och kommuner. Arbetsförmedlingen har blivit en sorteringshall för människor som utsätts för hårresande åtgärder för att överleva. Vi har år 2012 fortfarande en minoritetsregering som åsidosätter riksdagsbeslut och agerar hallick åt hundratusentals människor på arbetsmarknaden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eva Norberg

2 kommentarer:

 1. Det är så otroligt bra och sant skrivet. Tack!

  SvaraRadera
 2. Det här inlägget går nu även att läsa
  här: http://www.sourze.se/Arbetsl%c3%b6sa_har_blivit_en_handelsvara_10773101.asp

  "Arbetslösa har blivit en handelsvara"

  En jättebra och sann skrivelse... hoppas många får chansen att läsa detta...

  SvaraRadera