torsdag 5 juli 2012

FAS 3, RUT och bidrag till arbetsgivarna, Annat var det förr...men inte alltid till det bättre.....

Annat var det förr. 1909 till exempel. Då infördes i Sverige "nattarbetsförbud för kvinnor".

http://www.ub.gu.se/kvinndata/portaler/arbete/offentligt/SFS_1909_131.pdf

Idag så har vi FAS 3, där finns alla sorter, både män och kvinnor. Så även inom RUT.
En del RUT-företag letar nu efter arbetskraften inom FAS 3 eller försöker få sin personal via de olika bidragsanställningar som staten erbjuder. Har själv läst annonser där man skriver att det är en fördel om den sökande har rätt till någon form av stöd via arbetsförmedlingen, till exempel nystartsjobb eller något annat stöd.

Förr hade vi:

Hembiträden

"Att mot betalning arbeta i andra människors hushåll är ett gammalt försörjningssätt för kvinnor. I landskapslagarna talas om "legokvinna" och "legohjon". Senare kom begreppen "tjänstehjon", "piga" och "tjänarinna". Till en början arbetade dessa framför allt i jordbruket och i böndernas hushåll. I och med industrialiseringen flyttade allt fler pigor till städerna där de fick anställning i husligt arbete. På 1920-talet började man kalla dem hembiträden, en benämning som ansågs mindre belastad än de gamla.
Hembiträdena, liksom pigorna m.fl., lydde under "tjänstehjonsstadgan" från 1833. Den ändrades vid flera tillfällen, 1858 avskaffades t.ex. husbondens rätt att aga sina vuxna underlydande. Stadgan avskaffades 1926 utan att ersättas av någon ny lag och därmed var hembiträdenas arbetsförhållanden oreglerade fram till 1944. Då trädde den s.k. hembiträdeslagen i kraft, föregången av en statlig utredning (SOU 1937:16) och en livlig debatt.
Antalet hembiträden var som störst 1930, med 145.000, en siffra som hade halverats 1950. Att arbeta som hembiträde blev med tiden ett övergångsyrke. Många gick vidare till olika serviceyrken eller slutade att förvärvsarbeta när de gifte sig. Länge krävdes praktik från husligt arbete för att komma in på vissa utbildningar, vilket kan vara en förklaring till att det så sent som 1980 fanns cirka 20.000 hembiträden i Sverige."
http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/arbete/arbetare/


Idag har vi RUT. Det är väl en återgång mot det gamla kan jag tycka, och Moderaterna som så gärna vill kalla sig NYA och MODERNA... ?


Finansminister Anders Borg (M) har beskrivit sin plan att riva ned den generella välfärden så här, (”Generell välfärdspolitik – bara magiska ord”, 1992) citat;

"Att på ett rationellt och humant sätt nedmontera den generella välfärdspolitiken/…/kommer att vara politikens och den politiska ingenjörskonstens viktigaste uppgift under de närmaste tre-fyra decennierna. Arbetet kommer att kantas av misstag, bakslag och besvikelser, precis på samma sätt som det mödosamma arbetet med att bygga upp modellen, men det måste ske."
(M)odeaterna vill förbjuda "Jantelagen"...

"När en ny lag föreslås brukar någon jurist förklara att det måste gå att kontrollera att en lag efterlevs, annars blir den verkningslös. Sällan har det problemet varit tydligare än i det här fallet."
http://www.aftonbladet.se/kultur/article12629119.ab
Ibland undrar man liksom vilken planet dessa moderater lever på, det kan ju omöjligen vara densamma som min... och hör här då...

(M)oderaten Torbjörn Rosdahl, Stockholms läns finanslandstingsråd, drömmer om en privat tunnelbana... tja, varför inte, vi har ju överklassen och underklassen och medelklassen... överklassen kan ju hålla sig med privata jumbojets och lyxyatcher... underklassen får nöja sig med en gammal rostig cykel eller sina egna ben... medelklassen kan fortfarande åka med SL eller ta bilen...
http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3504018.ece

Just nu är det full aktivitet i Almedalen. Det är utspel från högern om både jobbpakter och höjd a-kassa. Jag tror det OM jag ser det. Dock tror jag ju att detta bara är röstfiske, måhända börjar de borgerliga känna vart åt det lutar... deras båt sjunker så sakterliga...

Ha en skön eftermiddag i solen!
Håll ångan uppe, 2014 är snart här!

/ IréneInga kommentarer:

Skicka en kommentar