torsdag 9 februari 2012

Svar från Vänsterpartiet på mitt brev till riksdagsledamöterna

Hej Åke,
tack för ditt brev till våra 19 riksdagsledamöter. Jag arbetar som tjänsteman med arbetsmarknadsfrågor och har blivit ombedd att svara för deras räkning.

Vänsterpartiet vill avskaffa FAS 3 och istället erbjuda meningsfulla jobb- och utbildningstillfällen. I vår skuggbudget för 2012 avsatte vi 2,5 miljarder för att kunna erbjuda 15 500 anställningar och 12 000 utbildningsplatser till er som är placerade i FAS 3. Det handlar om riktiga anställningar med lön och villkor enligt kollektivavtal, inom offentlig sektor och ideella föreningar i form av övergångsjobb, lärlingsanställningar, utbildningsvikariat och anställningar med lönebidrag för dem som har funktionsnedsättningar. Utbildningsplatserna är på komvux, högskola, yrkeshögskola och inom arbetsmarknadsutbildningen. Utbudet är varierat för att alla ska kunna erbjudas det som bäst passar den enskilde. Tyvärr är vi ett litet parti och våra förslag får sällan majoritet i riksdagen.

När det gäller att underlätta nyföretagande vill vi se över och samordna de resurser som finns genom ALMI, för att utveckla produkter och tjänster, och kreditgarantiföreningarna. Arbetslösa kan idag få starta eget-bidrag. Vi vill att det också ska vara möjligt för dem som har en anställning att få starta eget-bidrag under förutsättning att en arbetslös tas in som vikarie under tjänstledigheten.

Vänsterpartiet driver frågan om sänkta arvoden för riksdagsledamöter och vi anser att villkoren för dem som slutar är alltför generösa. Flera av våra riksdagsledamöter har egna arbetslöshetserfarenheter och har hankat sig fram med eller utan a-kassa, KAS eller aktivitetsstöd.

Ja, det stämmer att Arbetsförmedlingen numera har en ensidig inriktning på att de som de anställer ska ha akademisk utbildning. Det är olyckligt. Längre tillbaka var man noga med arbetslivserfarenhet, branschkännedom o dyl och rekryterade ofta personer med facklig bakgrund. Detta i syfte att skapa legitimitet.

Arbetsförmedling ska anvisa lämpliga arbeten. I bedömningen av vad som är lämpligt måste det ske en bedömning av den enskildes situation. Barnomsorg på kvällar och helger finns idag bara tillgänglig i några få kommuner. Där det inte finns kan det inte vara rimligt att bli avstängd för att man inte kan ordna barnomsorg.

Din tanke om en arbetslöshetsombudsman tål att fundera på.Med vänlig hälsning
----------------------------------------------------
Berit Bengtsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar