onsdag 8 februari 2012

Inte bara Läkarna på Försäkringskassan ska göra bedömningar...

Är du arbetslös så är det nog något allvarligt psykiskt fel på dig...

Kränkningarna mot de arbetslösa tycks inte ha några gränser. Att ha ont i ischiasen betyder att man troligen har någon psykisk störning... tror Arbetsförmedlingen. Inte bara Läkarna på Försäkringskassan ska göra bedömningar...
Nu har även Arbetsförmedlingen ett ansvar...

Det används tydligen nu en blankett som heter "Levnadshistoria och nuvarande problem"...Allså... jag frågar mig... när blev ischiasvärk en psykologisk åkomma? Behöver man kognitiv beteendeterapi för att bli av med detta?


Faktum är att det här formuläret är på hela TOLV SIDOR!
Ja detta är faktiskt inte något som jag hittat på för att ni ska få något att läsa... det är SANT! Jag har hört andra exempel på detta, men troligen så vågar inte folk berätta... hur de behandlas... det är skrämmande! ALL sån här kränkande behandling måste få komma fram i ljuset!

I blankettunderlaget finns bland annat detta:


och detta...


...är det relevant för att arbetspröva någon med ischiasvärk???


Du ska uppge vilken utbildningsbakgrund du har, vad du tyckte om skolan, vilka dina styrkor och svagheter i skolan var, din yrkesbakgrund, vad du tyckte om eller inte tyckte om i arbetet, hur din ekonomi ser ut, om du klarar av att betala dina löpande utgifter eller inte, rangordna dina problem, vad du tror orsakar dem, om du varit besvärsfri, i så fall när och hur, om du har genomgått  eller genomgår andra psykologiska behandlingar, om du får eller fått någon läkemedlelsbehandling för dina psykiska besvär, hur länge du använt dem i så fall, ange namn på läkare som skrivit ut dem, vad du gör på din fritid eller gjort och vad du är och varit intresserad av, dina viktigaste somatiska tidigare sjukdomar (t.ex. diabetes, högt blodtryck, hjärtbesvär), om du är opererad-i så fall när och var, när du senast gick igenom en läkarundersökning, vad den gav för resultat, om du äter några hälsopreparat, om du motionerar regelbundet, i så fall med vad och hur ofta och hur länge, om du inte gör det - förklara varför, din vikt och din längd, familjebakgrunden, relationerna, dina föräldrars hälsa, syskon och relationer till dessa, om någon i din familj har eller har haft psykiska sjukdomar/besvär, om du dricker alkohol, hur mycket, om du använt droger som t.ex. LSD, marijuana, kokain, amfetamin,
om du röker/snusar, om du dricker kaffe eller andra koffeinhaltiga drycker, beskriv en typisk dag från tidig morgon tills du somnar på kvällen, vad du har för religion, om du utövar den aktivt, vad du har för förväntingar på behandlingen, hur ditt liv skulle förändras om dina symptom försvann, vad dina förväntningar på kognitiva beteendeterapin ska ge, och till sist egna anteckningar som kan ha betydelse och som inte täckts av detta formulär...


Vad var tanken med detta formulär? Vad tycker konstruktören? Vad tycker Svensk intresseförening för beteendeterapi/kognitiv beteendeterapi om denna användning?
Maila gärna konstruktören och ifrågasätt arbetsförmedlingens användande av detta formulär...  bengt.e.westling@telia.com  fråga till exempel om det var så här det var tänkt? Han kanske kan skicka dig ett exemplar på hela formuläret...?

Det får väl ändå finnas gränser??? Kränkningar mot arbetslösa tycks inte ha några!!!

Ska vi acceptera denna behandling av arbetslösa och är det verkligen AF som ska göra dessa utredningar i så fall? Vad tycker DU? Vem har bestämt detta... jo, troligen så är det Alliansregeringen och Hillevi Engström (M) som är de ansvariga. Maila dem gärna och utryck din åsikt.

Hillevi Engström's mailadress och kontaktinfo hittar du här.

/ Iréne

5 kommentarer:

 1. Tipsat aftonbladet expressen och uppdraggranskning om detta blogginlägg

  SvaraRadera
 2. Angående konstruktören till detta formulär...

  Här finns mera info:

  http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?PSID=860&fb_source=message

  SvaraRadera
 3. "För de deltagare som vid överlämningen befanns ha behov av ytterligare stöd för att möjliggöra arbetsåtergång fanns inom ramen för projektet möjlighet att få snabbremiss till sjukgymnastik och/eller kognitiv beteendeterapi (KBT)."

  Läs mer här: http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=14474 (kopiera och klista in i din webbläsare).

  SvaraRadera
 4. "Under introduktionen ska många tidigare långtidssjukskrivna kunna slussas in i KBT-terapi, kognitiv beteendeterapi."

  Läs mer här:

  http://svt.se/2.33782/​1.1783902/​terapi_ska_hjalpa_utforsakr​ade?lid=senasteNytt_787387​&lpos=rubrik_1783902

  (kopiera och klistra in länken i din webbläsare).

  SvaraRadera
 5. "På Arbetsförmedlingen finns runt 275 psykologer. De tar emot både sökande med registrerade funktionshinder, arbetssökande vars arbetsförutsättningar ska klargöras och de som mår allmänt dåligt av arbetslösheten. Psykologerna ger stöd och vägledning. Gränsen går vid tio samtal."

  Läs mer här:

  http://www.arbetsmarknaden.se/Article.aspx?a=75033&c=37317

  (kopiera länken och klistra in den i din webbläsare).

  SvaraRadera