måndag 30 april 2012

Arbetsmarknadspolitiken måste förändras i grunden!

En Daniel Håkansson skriver på facebook:

"Det finns många arbetargrupper som inte har möjlighet att strejka direkt mot sin arbetsgivare av olika skäl . Då är sympatistrejker nödvändiga."

En av dessa arbetargrupper är de i FAS 3 som inte ens har kollektivavtal, lagstadgad semester eller ens pengar avsatta till sin pension, de betalar dessutom mer skatt än andra som arbetar i Sverige på sin ersättning på allt mellan 0kr upp till max 680 kr per dag för en heltidssysselsättning, de flesta får väl ut omkring 5000-9000 kr per månad, en del i FAS 3 är där på heltid mot försörjningsstöd (existensminimum). De har ingen möjlighet att strejka eller på något vis påverka sin ersättning. Strejkar de blir de utan pengar. De står utanför systemet så att säga. Vad jag undrar är, när kommer en sympatistrejk för dem? Skrota FAS 3!

Hela arbetsmarknadspolitiken måste förändras... anser jag...i grunden... det behövs bland annat striktare regler för hur arbetsgivare kan nyttja praktikanter! Många företag har satt i system att nyttja detta. När en slutar tar en annan vid... vissa företag har flera stycken samtidigt... som gör jobbet...jobbet som kunde ha gett lön... Lärlingsutbildningar tycker jag är en bättre modell. Men även där behövs förstås ett bra regelverk. Att ta bort FAS 3 är givet ett absolut måste! Att öka möjligheterna till studier är förstås också mycket bra. Dock inte lösningen för ALLA arbetslösa!Vad ska vi ha istället för FAS 3 undrar många...

gör FAS 3 frivilligt och höj ersättningsnivåerna, man kan inte leva på femtusen kronor, BASTA! sen tycker jag: återinför plusjobben eller ännu hellre beredskapsjobben, öka utbildningsanslagen och återinför kunskapslyften, gör det lättare att kunna gå en KY utbildning, se till att de som väljer att studera mot lån och studiebidrag har möjlighet att återkomma till JUG någon form av garanti till ersättning om det ändå inte skulle leda till arbete efter studierna, (börjar man plugga och är borta i mer än ett år från FAS 3 så får man inte återinträda i JUG), se till att rensa upp i praktikträsket, praktik bör inte vara mer än möjligen två månader upp till absolut MAX ett halvår, att ha praktikanter borde i stort sett bara tillåtas för dem som har rekryteringsbehov och om man inte lyckas få ut praktikanten i reguljärt arbete, antingen i egen firma eller någon annanstans så ska man få förbud mot nya praktikanter på minst två år, ta fram lärlingsanställningar gärna även för vuxna med omskolningbehov... det var NÅGRA exempel...


I morgon är det Första Maj! Ut på gator och torg och demonstrera mot dagens politik! Det är din rättighet! Jalla jalla jalla, jobb åt alla! Skrota Fas 3 och Alliansen me!

/ Iréne

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar