fredag 29 november 2013

INAVEL i FAS 3?

Fick veta av en säker källa att det hos Jobbfabriken (Ivan Davor Luksic Daza) pågår "inavel" och det är väl som det ska vara med den svågerpolitik som förs. Man månar om de sina och tjänar grova pengar på andras olycka. Med Alliansregeringens goda vilja.

Ivans mamma, Lourdes Daza Gillman, lär ha strukit omkring på Jobbfabriken och även stått med på några "styrelsepapper"... vad hon hade för roll, eller har? är oklart. Men klart är att hon var inblandad på något vis i företagandet och förmodligen även hon tjänade pengar på FAS 3.

Ivans mamma gör nu karriär som författare och har en egen "Gilla-sida" på facebook.
Själv tänker jag INTE varken gilla sidan eller köpa den kriminalroman, Vanmakt, som hon nu gett ut.
Jag tänker inte sponsra mer till denna familjs rikedomar. Men det är ju mitt val. Hur väljer du?Sedan har vi då:
Vivianne Lorenna Gillman Som då förmodligen är dotter till Lourdes Daza Gillman? eller på annat vis har släktskap med familjen Daza och som står som suppleant i Ivan Dazas "Blatteförmedlingen" och "Ravolution AB".
 
Ja det är ett enda stort familjeföretagande och man ska väl inte missunna människor att ha familjeföretag, men det som stör mig är att de tjänar grova pengar på dina och mina skattepengar för att de genom en affärsidé utnyttjar möjligheten att ta emot anordnarBIDRAG för att sysselsätta en massa stackars FAS 3:or.
 
Jo jag vet, man ska kritisera regeringen, inte anordnarna, tycker en del. MEN om inte dessa anordnare funnits, om dessa profitörer helt enkelt NEKAT att ta sig an detta slaveri, så hade inte eländet funnits idag. Detta är anledningen till att jag och många med mig anser att man VISST kan kritisera anordnare.
 
Nu är det väl dock kanske så att man från regeringens håll börjar känna att det kommit fram allt för mycket dålig reklam för FAS 3 när man läser om de miljonbelopp som Ivan Daza och hans släkt gör på detta, så vad jag förstår så dras tumskruvarna åt. Man vill helt enkelt minska ner på Ivans affärer med AF, om jag inte är felunderrättad. Förhoppningsvis får de i varje fall avveckla hela baletten efter valet 14.09.14. Din röst kan göra skillnad. Gå till valurnorna. Rösta RÖTT!
 
Irene
 

4 kommentarer:

 1. Blir så arg när jag hör talas om företag a la jobbfabriken!!!
  Men du skriver rösta rött, jag trodde det var Sverigedemokraterna o Vänstern som vill ha bort fas 3?
  Bra blogg! ! Berit

  SvaraRadera
 2. Stefan Löfven S har lovat att befria arbetssökande ur FAS 3. Socialdemokraterna är det största partiet i Sverige. SD ger jag inte mycket för. Men Socialdemokraterna har även lagt förslag om tio punkter för att förbättra på svensk arbetsmarknad.

  Ordningsregler för svensk arbetsmarknad

  1. Att Lex Laval ska rivas upp och svenska kollektivavtal gälla som lön och anställningsvillkor för alla som jobbar i Sverige. Det ska inte spela någon roll från vilket land arbetstagaren kommer eller vart arbetsgivare är registrerad. Oseriösa företag och företagare som inte betalar avtalsenliga löner eller som på andra sätt
  diskriminerar löntagare som arbetar i Sverige ska inte ha fördelar av att utöva illojal konkurrens.

  2. Att alla utländska företag som är verksamma i Sverige ska registrera sig här. Det måste finnas en fysisk eller juridisk person att ställa till svars. Kollektivavtal ska kunna tecknas med företrädare med rättskapacitet.

  3. Arbetstagare från tredjeland måste försäkras kollektivavtalsenliga arbetsvillkor. Arbetserbjudandet måste göras juridiskt bindande. Press nedåt på löner och villkor ska
  stoppas genom att arbetskraftsinvandringen tar hänsyn till utvecklingen på arbetsmarknaden. Lönekonkurrens nedåt och villkorsdumpning måste få ett stopp. Ett system med förhandskontroller och efterkontroller med kännbarar sanktioner mot arbetsgivare ska införas.

  4. Att lagstiftningen kring F-skatt förstärks. Det måste vara enkelt att bedöma om en person ska betraktas som självständig företagare eller anställd. Ett sätt kan vara att ge antalet uppdragsgivare en större betydelse. Lagstiftningen i fråga om prövning och återkallande av rätten till F-skatt måste ses över. Det ska vara tröskel och inte öppen dörr för kriminella och fuskare.

  5. Att Lagen om offentlig upphandling ändras så att det nya upphandlingsdirektivets stora möjligheter att ställa sociala krav, däribland krav på kollektivavtal, till fullo kan tillämpas även i Sverige. En uppförandekod liknande verktyget ”vita jobb” inarbetas i och blir en del av lagstiftningen om offentlig upphandling för att eliminera svartjobb, skattefusk och ekobrott. Av det företag som tillhandahåller en upphandlad tjänst ska krävas att företaget kan redovisa alla intäkter och utgifter kopplade till upphandlingen.
  De ska också ta ansvar för att eventuella underleverantörer betalat sina skatter och arbetsgivaravgifter.

  6. Att Lagen om uthyrning av arbetskraft ändras så att blir förbjudet att hyra ut och hyra in arbetskraft för ett stadigvarande arbetskraftsbehov. Lagen om anställningsskydd ska
  inte kunna sättas åt sidan genom att företaget säger upp personal för att sedan hyra in personal från bemanningsföretag för samma arbetsuppgifter.

  7. Att det antas lagstiftning för att säkerställa uppdragsgivares/ huvudentreprenörs ansvar för entreprenadkedjor. En möjlighet är att genom ett entreprenadavdrag göra huvudentreprenören ansvarig för att underleverantörerna betalar kollektivavtalsenliga
  löner, följer skattelagstiftningen och betalar sina arbetsgivaravgifter.

  8. Att månadsredovisning av anställdas skatter och arbetsgivaravgifter ska införas och ske individuellt och inte, som i dag, med en totalsumma. Systemet ska vara enkelt, även för företagare utan datoriserad redovisning.

  9. Att personalliggare för byggbranschen i kombination med oannonserade kontrollbesök skyndsamt ska införas. Andra relevanta branscher kan följa efter.

  10. Det ska vara konkurrensneutrala villkor inom åkerinäringen. Det behövs en nationell
  samordnare för bättre regelefterlevnad i åkeribranschen, inte minst
  cabotagemissbruket måste stoppas. Det innebär att utländska förare/åkare kör uppdrag långt utöver det som är tillåtet. Vi är beredda att införa den holländska modellen för åkerinäringen vilket innebär att chaufförerna måste vara anställda av åkeriet.

  Rösta rött. <3

  Läs också:
  http://stockholm.etc.se/debatt/nu-avskaffar-vi-fas-3

  SvaraRadera
 3. "Han angrep också regeringens tredje steg i jobb- och utvecklingsgarantin, den så kallade fas 3, som Löfven beskrev som "slutförvaring".

  – Vi ska befria alla ur fas 3. Unga som gamla."

  http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.1615749--vi-ska-befria-alla-ur-fas-3-

  SvaraRadera
 4. http://www.youtube.com/watch?v=45ETQR3Iq_s&feature=youtu.be
  Här är en liten video om hur kul man kan ha hos sin anordnare.

  SvaraRadera