fredag 16 augusti 2013

Medan dagarna tickar

Allt fler inskrivna (715.642personer) på AF. Arbetslösheten som skulle sjunka skyller Alliansen gärna på lågkonjunkturen. Man inför från första september nya regler för arbetslösa, jobbsökandet ska redovisas varje månad via nätet och då med fördel med så kallad e-legitimation. Missar man detta så hamnar man i en åtgärdstrappa som kan sluta med avstängning från a-kassan om det vill sig illa.

Jakten på arbetslösa innebär förvisso att man kommer att behöva anställa fler kontrollanter, så några nya jobb skapar det förvisso. Frågan är väl om detta kommer att komma de arbetslösa till godo eller om det tvärtom, kommer att göra ännu fler lediga tjänster dolda för den stora massan, det vill säga att ännu fler arbetsgivare väljer att INTE annonsera ut sina tjänster. Det betyder i så fall att de som redan idag har svårt att hitta de lediga jobben, på grund av att de saknar kontakter, kommer att få det ännu svårare. Sedan kan jag fundera över om detta verkligen behövs? Mer kontroller av de arbetslösa?

Vore det inte bättre om man införde mer kontroller på platsförmedlare, coacher och andra aktörer för att se till att de verkligen matchar de lediga jobben mot de arbetssökande. Vad jag vet så är det YTTERST sällan som arbetslösa får några jobbtips via arbetsförmedlingen. Denna kontrollmyndighet har så mycket administrativt att sköta att man undrar om de över huvud taget hinner träffa de arbetslösa för en seriös diskussion kring vad som kan göras. Sen är det väl också så att deras verktygslåda för att hjälpa arbetslösa till sysselsättning mest verkar bestå i att skicka dem på gratisarbete via PRAKTIK eller inlåsning i FAS 3. Eller möjligen också diverse BIDRAGSJOBB.

Tidningen ARBETET har flera artiklar angående de nya reglerna.

 
Citerar ur tidningen ARBETET.

 

"De nya reglerna innebär bland annat att alla arbetslösa måste upprätta en handlingsplan och en gång i månaden lämna in en aktivitetsrapport om vilka jobb de har sökt. En meningslös syssla, enligt Agnetha Malmberg, eftersom ingen vet hur alla dessa rapporter kommer att användas.

För att en aktivitetsrapport ska vara till någon nytta alls måste man sätta sig ner och gå igenom vilka jobb man har sökt, vilken respons man fått och framförallt hur man kan öka träffsäkerheten, matchningen, på arbetsmarknaden.

– Ingen kommer att titta på alla aktivitetsrapporter som arbetssökande tvingas lägga så mycket kraft och energi på. Den tiden finns inte.

Man verkar ha tappat bort själva poängen med mötet mellan en arbetsförmedlare och en jobbsökande i den reform av arbetslöshetsförsäkringen som börjar gälla om ett par veckor, tycker Agnetha Malmberg. Nämligen det personliga mötet där arbetsförmedlaren kan fungera som ett riktigt bollplank, ta fram styrkor och svagheter, matcha jobb, uppmuntra och stärka självkänslan hos den arbetssökande.

– Det har man inte tid med i dag och kommer att ha än mindre tid med efter den 1 september."


Andra som bloggat om de nya skärpta reglerna för arbetslösa från den första september är
Jon Weman - Åtgärdslandet och Susanna Svensson - Fasan 2

Något annat som är värt att nämna är Teatergruppen "Det sovande folket".


Rubrik i Aftonbladet:

"Reinfeldt, prata med oss om ”Det sovande folket”

Teatergrupp: Vi kommer att fortsätta spela din bok till valdagen 2014"

 
Det är helt enkelt LYSANDE! Hoppas att de kommer på turné till min stad. Den skulle jag vilja se. De erbjuder nu, via Aftonbladet, statsministern att bevittna deras föreställning nu på lördag. De har lagt undan fyra biljetter i hans namn. Tror ni att han kommer infinna sig???

De vill ha svar på några frågor.

"1) Passar det för ett demokratiskt land att statministern vägrar svara på frågor om var denne står politiskt?
2) Är ”välfärdsstaten en omöjlig konstruktion”?
3) Du skriver i boken att förutom skydd så att människor inte svälter ihjäl så ska ingen annan hjälp fås från det offentliga. Vad menar du med det?
4) Du skriver i boken att inga bidrag ska skattefinansieras. Varför har du då drivit igenom rut och rot?
5) Räknas Fas 3-ersättning och socialbidrag som bidrag, och ska då även dessa avskaffas? När, i så fall?"

För övrigt vill jag tillägga:

33.617 individer inskrivna i FAS 3 föregående vecka!

Av dessa redovisar Arbetsförmedlingen att det är 12.788 individer som har någon form av funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara någon kronisk sjukdom, att man har ADHD eller att man har läs och skrivsvårigheter. 2.098 individer som är inskrivna i FAS 3 är under 30 år. 518 av dessa ungdomar har enligt Arbetsförmedlingen någon form av funktionsnedsättning.

Enligt arbetsförmedlingens statistik är hela 11.237 ungdomar som är yngre än 25 år och som är inskrivna som arbetssökande funktionsnedsatta! Vad är det som händer egentligen? Jösses!!!
7.242 ungdomar mellan 25 och 29 år anses vara funktionsnedsatta enligt Arbetsförmedlingens veckostatistik över arbetssökande. 

Rasar man inte ur systemet på grund av de nya reglerna angående rapportering av jobbsökaraktiviteter har man i varje fall att se fram emot FAS 3. Det är något som utlovas i Alliansens påfund, Jobb och utvecklingsgarantin. Den sista FASen. Sysselsättningsfasen.


På återhörande!
Irene
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar