fredag 17 juli 2015

Fick en fråga som jag inte riktigt kan besvara.

"Hejsan och tack för bloggen Fasorna!

Undrar om ni kan hjälpa mig med en fråga: Jag är inskriven i AF:s s k jobb- och utvecklingsgaranti (f d Fas 2) och de har ställt som krav att jag skall fixa mig en "aktivitet" (gå till en anordnare som ex vis sätter mig i "träslöjd" eller liknande). Detta är jag inte särskilt intresserad av utan vill istället lägga min kraft hemmavid på att söka jobb över nätet och via tfn.
Jag går regelmässigt till möten på AF och träffar med en arbetspsykolog, där vi håller samtal som skall "stärka mig" i mitt arbetssökande. I den delen ingår även tester utifrån Assessios s k "Vägvisaren" (a self directed search). Jag tycker att jag i den senare delen redan har en aktivitet!
Som sagt, vilka SKÄL kan lämpligen anges för att motverka deltagande i en daglig förnedring? Ev rättsfall ni känner till?
Med vänlig hälsning
Börje (54 år)"


Kanske någon av läsarna har några tips? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar