torsdag 10 maj 2012

Kommentarer i Svenska Dagbladet till en artikel om FAS 3

Har just läst kommentarer till en artikel i Svenska Dagbladet som handlar om FAS 3. Artikelns rubrik är "Fas 3 ska följas upp och kontrolleras bättre"

Du finner artikeln här.Någon som kallar sig "Random" skriver följande:"Snälla Riksrevisonen. Hela branscher håller på att förtvina på grund av all gratis arbetskraft som flödar ut till företag och myndigheter i Fas 2+3.

Granska detta missbruk och granska hur en reform inte fungerar, i praktiken.Det allra största problemet är att enskilda tjänstemän på AF tolkar regelverken fel, därför att annars skulle de helt enkelt inte kunna skaka fram några Fas-platser. Regeringens arbetsmarknadspolitik är omöjligt att genomföra. Behövs ett arbete inte, går det inte att skapa. Behövs ett arbete, är det ett vanligt arbete som ska betalas med lön. Är det praktik, ska arbetsgivaren inte ställa några krav och erbjuda utbildning/ny kunskap. Det förekommer inte.

Är det skyddade arbeten som behövs, ska Samhall ordna det. Faserna fungerar i stort sett endast för människor som skulle behöva särskild anställning, varför får de inte det? Varför kan inte Samhall ta över dessa personer? Faserna är en omöjlighet! Granska alla enskilda ärenden, börja med Norrland. Då kommer ni att se att museer som Jamtli har en hel stab med "sysselsatta" som gör vanliga arbeten. Då kommer ni att se att kommuner använder "sysselsatta" som vaktmästare. Läs Lokalpressen och ta del av vad förtvivlade säger som först blivit sparkade från sitt jobb, och sedan tas tillbaka som gratis arbetskraft. Ni kommer att upptäcka att myndigheter som Socialstyrelsen med flera har eller har haft ett 50-tal erfarna akademiker, exempelvis informatörer, jurister och civilekonomer som "praktiserar" utan lön.

Socialstyrelsen hade långa kravlistor/platsannonser, det var en regelrätt rekryteringsprocess för att få tag på de bästa arbetslösa. En "praktikant" skulle arbeta som pressekreterare, ett helt vanligt arbete som krävde gedigna förkunskaper, men utan lön. Tanken med praktiken från statens sida var att arbetslösa skulle uppdatera sina kunskaper eller lära sig något nytt för att stärka sina meriter, men myndigheterna ville endast ta emot praktikanter som kunde arbetet redan och hade lång erfarenhet. Då är det inte praktik, utan utnyttjande.

Ni kommer också att hitta företag som lyckats få praktikanter gratis, även här handlar det om informatörer, ekonomer med flera. Ett vårdföretag försökte få en informatör gratis, men fick backa sedan en tillfrågad "praktikant" hänvisat till "undanträngningseffekter". Praktiken var godkänd av Arbetsförmedlingen, de förstod inte att det var ett vanligt arbete. Tack vare protesten blev tjänsten utannonserad som ett vanligt arbete. Ni kommer till sist att se att det Hillevi säger, att Fas 2+3 ger referenser inte stämmer. Anordnarna är inte arbetsgivare, det är Arbetsförmedlingen som är ansvarig. De kan inte heller ge referenser. Därmed blir all praktik meningslös.

Vad ska praktikanter och sysselsatta skriva på sitt cv? Vem är arbetsgivare?Tjänstemän på Arbetsförmedlingen struntar i reglerna om undanträngningseffekter eller förstår dem inte. Alla de tusentals som står på gränsen mellan Fas 2 och 3 får höra av Arbetsförmedlingen att de borde ha skaffat sig en praktikplats och arbetat gratis. Nu får de arbeta gratis i alla fall, men inte inom sitt yrke. Det är inte som Hillevi säger att "allt prövats", många har fallit mellan stolarna och varken fått tillgång till praktik, utbildning, coachning eller annat stöd.
AF är en kontrollinstans med små marginaler. Det är ingen proaktiv myndighet för det stora flertalet.Deal, Riksrevisionen? Låt inte regeringen komma undan med att Arbetsförmedlingen ska granska sig själv! Kräv att anordnarna blir offentliga. Låt skattebetalarna få insyn i en verksamhet som de finansierar.


PS. Många som försvinner innan Fas 3 slår till går under jorden och lever på sina anhöriga, dessa avhopp syns i statistiken. Här pressas arbetslösa ut i ett ingenmansland, helt utanför systemen. Det är farligt för individen och drabbar hela familjer. Det finns människor som inte ska vara i "faserna", som inte är handikappade. Det är dessa personer som trycks bort från statistiken, alternativet anser de är att försvinna från jordens yta (självmord). Arbetsförmedlingen klumpar ihop deltagare i program efter det antal dagar de varit inskrivna, inte efter deras behov eller kompetens. Kanske är detta den allvarligaste kritiken. Många personliga tragedier äger rum, men de som ser detta har tystnadsplikt.

Uppmaning till arbetsgivare: Ta ert ansvar. Väljer du mellan två personer, prioritera den som är arbetslös! På så sätt får vi åtminstone arbetslösheten att gå runt mellan individer. Detta är den solidaritet vi som enskilda kan bidra ."


Mycket träffsäkert tycker jag.En annan som skriver kallar sig Fred Torslander, han skriver bland annat:

"Det är oerhört enkelt att förbättra Fas 3. Det är bara två saker som krävs för att avskaffa den extrema diskrimineringen. Först att Socialtjänstlagens skrivning om att den som utför arbete inom åtgärderna inte skall räknas som arbetstagare avskaffas. Och sedan att inkomsttaket, vilket gör att sådant som livränta eller extrajobb dras av från aktivitetsstödet.
Därefter skulle det vara tämligen enkelt att driva fram rättvisa villkor genom att hävda rätten till kollektivavtal och facklig organisering."

Läs gärna fler kommentarer efter artikeln i Svenska Dagbladet. Ytterst inressanta inlägg en del av dem.

/ Iréne 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar